"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Budget 2024 Umeå Universitet inkl. ekonomisk plan 2025-2026

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.3.2-756-23
Giltig: 2024-01-01 – 2024-12-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2023-08-23
Ersätter dokument: Budget Umeå universitet 2023 inkl. ekonomisk plan 2024–2025 FS 1.3.2-745-22