"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel - Upphandling och inköp

Typ: Regel
Ansvarig: Ekonomienheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och uppföljning
Diarienummer: FS 1.1-1295-23
Giltig: 2023-08-18 och tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-08-18
Ersätter dokument: Inköps- och upphandlingspolicy, dnr 200-72-11, samt FS 1.1-1179-16 Regel för direktupphandling