"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler för interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.1-2394-21
Giltig: 2022-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-11-16
Ersätter dokument: Regler för interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal, dnr: FS 1.1-1550-19, 2019-09-10