Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler för kursplaner och litteraturlistor på grund- och avancerad nivå

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1–2311-18
Giltig: 2018-11-27 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-11-27
Ersätter dokument: Regler för utformning av kursplaner på grund-och avancerad nivå dnr: FS 1.1–292-15 beslutad av rektor 2015-02-24.