"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel för salstentamen

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsservice
Område: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
Diarienummer: FS 1.1-405-23
Giltig: 2023-08-28–tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-03-03
Ersätter dokument: Regler och riktlinjer för salstentamen samt handläggningsordning för salstentamen, FS 1.1.2-784-14