"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel för kursplaner och kurslitteraturlistor

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
Diarienummer: FS 1.1-575-22
Giltig: 2022-04-29 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-04-29
Ersätter dokument: Regler för kursplaner och litteraturlistor på grund- och avancerad nivå FS 1.1–2311–18