"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1950-15
Giltig: 2015-12-22 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-12-22
Ersätter dokument: Regler för studentinflytande vid Umeå universitet (Umu 500-1020-13) beslutad av rektor 2013-08-20.