"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler för utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1–142–19
Giltig: Från och med 2020-01-01 och tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-11-11
Ersätter dokument: Utbildningsplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet (Dnr: 500-2102-11) fastställd av rektor 2014-06-24.