Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 14 jan, 2021 Uppdaterad: 15 jan, 2021, 14:10

"Jag har haft en svettig resa fram till nu och tänker fortsätta i samma spår framöver!"

PORTRÄTT I detta porträtt får vi läsa mer om Alexander Shayesteh, klinisk forskare och biträdande lektor på Umeå universitet. Överläkare i dermatologi-venereologi på Hud och STD-kliniken samt ansvarig för svett- och lasermottagningen. Forskningen inom dermatologi fokuserar på sjukdomar som är mindre kända för allmänheten. I undervisningen inkorporerar han gärna elektroniska möjligheter i föreläsningarna.

Text: Linnéa Höök

Biografi - Vilken bakgrund har du? Utbildning? Vad gjorde du innan du började på Umeå universitet?

Jag är född i ett annat land men växte upp i Skellefteå. Jag började arbeta inom sjukvården när jag var i 16-årsåldern och efter min militärtjänstgöring bestämde jag mig för att studera medicin. Jag läste medicin 2 år i Tjeckien. Det var en otrolig upplevelse att studera i ett annat land även om studieklimatet var mycket annorlunda. Jag blev tilldelad en plats på Karolinska men eftersom jag hade min familj här i Västerbotten ville jag fortsätta mina studier på Umeå Universitet vilket gick att ordna.

Berätta mer om din forskning.

Min forskning handlar om ett tyst handikapp som kallas primär hyperhidros (PH) vilket innebär överdrivna och lokala svettningar. Individer med denna sjukdom lider mycket svårt, av de konsekvenser svettningarna orsakar i sociala och privata sammanhang. I min forskning har jag beskrivit en förekomst på 5,5 % av befolkningen som har denna diagnos i Sverige. Jag har även beskrivit att sjukdomen kan behandlas mycket effektivt och säkert med injektioner av botulinumtoxin i huden. Samtidigt har jag visat att beroende på var på kroppen PH förekommer kan livskvalitetsänkningarna variera. Jag har även i en kvalitativ studie intervjuat män och kvinnor med PH och analyserat deras berättelser om hur det är att leva med sjukdomen. Även om alla våra resultat ännu inte publicerats tyder de på att män och kvinnor ser olika på sin sjukdom utifrån könsaspekter och samhällets syn på svettningsbesvär.

FAKTA: Vad är hyperhidros?

Hyperhidros, eller överdriven svettning, är en genetisk, neurologisk sjukdom. Hyperhidros innebär att man svettas överdrivet mycket från i huvudsak avgränsade områden som händer, armhålor, fötter, huvud eller ljumskar, men kan även förekomma över hela kroppen, s.k. generell hyperhidros. Gemensamt för alla med hyperhidros är att svettningarna utgör ett problem i vardagen och är nära förknippat med skam och ångest för den som drabbas.

Källa: Patientföreningen för hyperhidros

Vad är på gång just nu? Pågående projekt, samarbeten?

Gällande primär hyperhidros är jag i processen av att publicera våra manuskript gällande kvinnors erfarenheter av sjukdomen och patienters erfarenheter från svenska sjukvården när de söker hjälp. Studien har bedrivits i samarbete med enheterna dermatologi och venereologi och omvårdnad, Umeå universitet.

 Jag samarbetar med Professor Anders Eklund och hans medarbetare på MT-FOU där vi försöker att utveckla en eller flera nya metoder för att kvantifiera svettproduktion. Metoden ska vara enkel och snabb att utföra och lämpa sig för sjukvårdpersonal att använda i deras vardag.

I en annan studie undersöker jag den kliniska effekten av botulinumtoxin, förvarad på olika sätt, vid behandling av svettningar i armhålorna. Jag har även en liten roll i ett projekt i södra Sverige som undersöker effekten av invasiva metoder i huden för att minska svettningsbesvär. Dessutom kommer jag även att vara delaktig i att förnya de nationella riktlinjerna som finns för primär hyperhidros under 2021.

Tillsammans med Professor Elisabet Nylander och ST-läkare Johan Dahlberg, samtliga på enheten dermatologi och venereologi, Umeå universitet bedriver vi en studie som handlar om Lipödem. Vi intervjuar kvinnor om deras erfarenheter av att leva med sjukdomen och kommer att använda oss av kvalitativ innehållsanalys för att analysera deras berättelser.

Jag samarbetar även med Docent Gerd Marie Alenius på enheten för reumatologi, där vi kommer att undersöka smärtupplevelsen i samband med muskel- och ledbesvär, som kan vara kopplade till psoriasisartrit.

Vilka utmaningar har du stött på i din forskning kopplat till den pågående pandemin?

Inom klinisk forskning är forskaren beroende av patienternas fysiska medverkan. Det finns en etisk aspekt i att inte utsätta friska deltagare för en risk genom att efterfråga deras närvaro på sjukhuset för forskningens skull. Därför har pandemin skapat en del svårigheter vid intervjuer, provtagningar och andra undersökningar i forskningssyfte.

Du är sedan i mars 2020 biträdande lektor och undervisar inom läkarprogrammet. Vad är enligt dig det bästa med att undervisa?

Att försöka vara kreativ och komma på lösningar som hjälper studenterna med deras lärande men också att jag får återkoppling med hur det som har undervisats har mottagits. Exempelvis har pandemin gjort att en del kliniska moment, som kandidatundervisningar, numera kombinerats med elektronisk undervisning för att underlätta undervisningen med de förutsättningar som finns.

Vad är det som driver dig i ditt arbete? Och har du något drömprojekt du vill förverkliga?

Omtanke om mina patienter och att kunna underlätta deras vardag. Samtidigt som jag önskar förstå mig på deras sjukdom på en djupare nivå. Drömprojektet vore att skapa ett nytt instrument för att mäta svettproduktion i mötet med patienten.

Vad gör du helst när du är ledig? Fritidsintressen, engagemang eller annat som du brinner för.

Vara med min familj annars på sommaren tycker jag om att riva och bygga i vår gemensamma trädgård.

Snabba fakta

Titel Biträdande lektor, överläkare dermatologi och venereologi
Ålder 45
Antal år på UmU Knappt 1 år som anställd och 16 år som student och anknuten
Favoritartist Jonah Hill
Favoritmat 
Sushi
Bästa egenskap Ödmjuk
Gör mig glad Hjälpa andra
Gör mig arg Likgiltighet
Favoritcitat ”Så länge det finns liv, finns det hopp” – Marcus Tullius Cicero

Kontaktinformation

Alexander Shayesteh Afshar
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring
E-post
E-post
Telefon
090-785 20 78