"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Alexander Shayesteh Afshar

Överläkare i dermatologi och venereologi och biträdande lektor. Forskar inom området primär hyperhidros (lokala och överdrivna svettningsbesvär) och lipödem.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Dermatologi och venereologi
Plats
Byggnad 10, Hudkliniken, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 90185 Umeå

Mitt forskningsområde är primär hyperhidros (lokala och överdrivna svettningsbesvär) och jag arbetar främst med klinisk forskning där jag använder mig av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. I den kvantitativa del av min forskning har jag konstruerat och validerat egna enkäter som har använts i samband med behandling av patienter med primär hyperhidros men också för att undersöka svettningar hos befolkningen i Sverige. Annat forskning inom hyperhidros som jag bedriver är undersökningar gällande Impostor Phenomenon, hjärtrytmsvaribilitet, utveckling av instrument för mätning av hyperhidros, egenvård vid hyperhidros och hållbarhet av botulinumtoxin vid behandling av patienterna. I mina kvalitativa arbeten där jag har hjälp av doktorander undersöker vi erfarenheter av att leva med lipödem och smärtupplevelser associerat med psoriasisartrit.

Jag är medlem i styrgruppen för nationella registret gällande svenska patienter med atopiskt eksem (SwedAD) och inom detta samarbetar jag och flera forskare med att undersöka förekomsten av Topical Steroid Withdrawal Syndrome (TSW).

Jag har även arbetat med socialstyrelsen för att ta fram riktlinjer om LASER behandling av barn och ungdomar med könsdysfori som lider av ökat behåring. Jag sitter även med i en nationell grupp, via vår specialistläkarförening (SSDV) som arbetar med riktlinjer för behandling av primär hyperhidros

SAGE Open Medicine, Sage Publications 2024, Vol. 12
Shayesteh, Alexander; Boman, Jens; Nylander, Elisabet
Acta Dermato-Venereologica, Uppsala: Medical Journals Sweden 2024, Vol. 104
Stjernbrandt, Anna-Lotta; Burstedt, Magnus; Holmbom, Emma; et al.
Acta Dermato-Venereologica, Medical Journals Sweden AB 2023, Vol. 103
Alsterholm, Mikael; Svedbom, Axel; Anderson, Chris D.; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2023, Vol. 19, (1)
Dahlberg, Johan; Nylander, Elisabet; Persson, Margareta; et al.
Läkartidningen
Shayesteh, Alexander
Acta Dermato-Venereologica, Medical Journals Sweden AB 2023, Vol. 103 : adv18469-
Shayesteh, Alexander; Fisher, Helen; Boman, Jens; et al.
JEADV Clinical Practice, John Wiley & Sons 2022, Vol. 2, (1) : 73-79
Rosendahl, Karolina; Shayesteh, Alexander; Nylander, Elisabet
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2021, Vol. 16, (1)
Shayesteh, Alexander; Gerdsdorff, Fredrik; Persson, Margareta; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16, (7)
Shayesteh, Alexander; Persson, Margareta; Brulin, Christine; et al.
American Journal of Men's Health, Sage Publications 2019, Vol. 13, (6)
Shayesteh, Alexander; Brulin, Christine; Nylander, Elisabet
Umeå University medical dissertations, 1940
Shayesteh Afshar, Alexander
Dermatology, S. Karger 2017, Vol. 233, (6) : 441-445
Shayesteh, Alexander; Janlert, Urban; Nylander, Elisabet
Journal of dermatology (Print), Vol. 43, (8) : 928-933
Shayesteh, Alexander; Boman, Jens; Janlert, Urban; et al.
Dermatology, Vol. 232, (5) : 586-591
Shayesteh, Alexander; Janlert, Urban; Brulin, Christine; et al.
Journal of Autoimmunity, Vol. 62 : 39-44
van Schaarenburg, Rosanne A.; Schejbel, Lone; Truedsson, Lennart; et al.
Molecular Immunology, Elsevier 2014, Vol. 61, (2) : 260-260
van Schaarenburg, R. A.; Schejbel, L.; Truedsson, L.; et al.

Min undervisning sker främst inom läkarprogrammet där jag är kursansvarig i perioder för ämnet dermatologi och venereologi. Jag undervisar även till viss del inom olika specialistutbildningar på avancerad nivå för läkare. Jag föreläser regelbundet för dermatologer nationellt och internationellt. Min undervisning är både på svenska och engelska.

Utbildningsområde:
Läkarprogrammet (kursansvarig för dermatologi och venereologi), sjukdomar i eckrina och apokrina körtlar, LASER och IPL som ljusbaserade behandlingar inom dermatologi, lokala kortikosteroider. Praktiska utbildningar för subspecialister inom dermatologi gällande LASER och IPL.

Forskarsutbildningskurs, handleder doktorander och yngre forskare som inte är disputerade i flera seminarier gällande forskningsmetodik.  

Klinisk verksamhet för dermatologer nationellt (praktiska utbildningar för behandling av hyperhidros med injektioner och ev. nervblockader)

Internationellt (kurser och konferens), hyperhidros.