"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alexander Shayesteh Afshar

Överläkare i dermatologi och venereologi. Forskar inom området primär hyperhidros (lokala och överdrivna svettningsbesvär) och lipödem.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin, Dermatologi och venereologi
Plats
by 10, Norrlands universitetssjukhus, hudkliniken

Mitt forskningsområde är primär hyperhidros (lokala och överdrivna svettningsbesvär) och jag arbetar främst med klinisk forskning där jag använder mig av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. I den kvantitativa del av min forskning har jag konstruerat och validerat egna enkäter som har använts i samband med behandling av patienter med primär hyperhidros men också för att undersöka svettningar hos befolkningen i Sverige. Dessutom deltar jag inom SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) med mina egna frågor om hyperhidros. I mitt kvalitativa arbete har jag intervjuat män och kvinnor med primär hyperhidros och analyserat deras erfarenheter med innehållsanalys.

Förutom hyperhidros forskar jag även med andra kollegor om Lipödem vilken är en relativ okänd sjukdom främst bland kvinnor. Jag är även medlem i styrgruppen för nationella registret gällande svenska patienter med atopiskt eksem.

Acta Dermato-Venereologica, Medical Journals Sweden AB 2023, Vol. 103
Alsterholm, Mikael; Svedbom, Axel; Anderson, Chris D.; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2021, Vol. 16, (1)
Shayesteh, Alexander; Gerdsdorff, Fredrik; Persson, Margareta; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16, (7)
Shayesteh, Alexander; Persson, Margareta; Brulin, Christine; et al.
American Journal of Men's Health, Sage Publications 2019, Vol. 13, (6)
Shayesteh, Alexander; Brulin, Christine; Nylander, Elisabet
Umeå University medical dissertations, 1940
Shayesteh Afshar, Alexander
Dermatology, S. Karger 2017, Vol. 233, (6) : 441-445
Shayesteh, Alexander; Janlert, Urban; Nylander, Elisabet
Journal of dermatology (Print), Vol. 43, (8) : 928-933
Shayesteh, Alexander; Boman, Jens; Janlert, Urban; et al.
Dermatology, Vol. 232, (5) : 586-591
Shayesteh, Alexander; Janlert, Urban; Brulin, Christine; et al.
Journal of Autoimmunity, Vol. 62 : 39-44
van Schaarenburg, Rosanne A.; Schejbel, Lone; Truedsson, Lennart; et al.
Molecular Immunology, Elsevier 2014, Vol. 61, (2) : 260-260
van Schaarenburg, R. A.; Schejbel, L.; Truedsson, L.; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen 2011, Vol. 108, (47) : 2433-2435
Shayesteh, Alexander; Nylander, Elisabet