Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Alexander Shayesteh Afshar

Alexander Shayesteh Afshar

Forskar inom området primär hyperhidros (lokala och överdrivna svettningsbesvär).

Kontakt

E-post
Plats
by 10, Norrlands universitetssjukhus, hudkliniken
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som överläkare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin, Dermatologi och venereologi
Anknytning
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin, Dermatologi och venereologi

Mitt forskningsområde är primär hyperhidros (lokala och överdrivna svettningsbesvär) och jag arbetar främst med klinisk forskning där jag använder mig av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. I den kvantitativa del av min forskning har jag konstruerat och validerat egna enkäter som har använts i samband med behandling av patienter med primär hyperhidros men också för att undersöka svettningar hos befolkningen i Sverige. Dessutom deltar jag inom SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) med mina egna frågor om hyperhidros. I mitt kvalitativa arbete har jag intervjuat män och kvinnor med primär hyperhidros och analyserat deras erfarenheter med innehållsanalys.

Förutom hyperhidros forskar jag även med andra kollegor om Lipödem vilken är en relativ okänd sjukdom främst bland kvinnor. Jag är även medlem i styrgruppen för nationella registret gällande svenska patienter med atopiskt eksem.

2019
American Journal of Men's Health, Sage Publications 2019, Vol. 13, (6)
Shayesteh, Alexander; Brulin, Christine; Nylander, Elisabet
2018
Umeå University medical dissertations, 1940
Shayesteh Afshar, Alexander
2017
Dermatology, S. Karger 2017, Vol. 233, (6) : 441-445
Shayesteh, Alexander; Janlert, Urban; Nylander, Elisabet
2016
Journal of dermatology (Print), Vol. 43, (8) : 928-933
Shayesteh, Alexander; Boman, Jens; Janlert, Urban; et al.
2016
Dermatology, Vol. 232, (5) : 586-591
Shayesteh, Alexander; Janlert, Urban; Brulin, Christine; et al.
2015
Journal of Autoimmunity, Vol. 62 : 39-44
van Schaarenburg, Rosanne A.; Schejbel, Lone; Truedsson, Lennart; et al.
2014
Molecular Immunology, Elsevier 2014, Vol. 61, (2) : 260-260
van Schaarenburg, R. A.; Schejbel, L.; Truedsson, L.; et al.
2011
Läkartidningen, Läkartidningen 2011, Vol. 108, (47) : 2433-2435
Shayesteh, Alexander; Nylander, Elisabet