"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-14 Uppdaterad: 2024-05-07, 16:17

Affilierad får nära 1 miljon i forskningsbidrag från Forte

PORTRÄTT Projektledare Annika Nordström är affilierad forskare till Arcum, enhetschef för FoU Välfärd inom Region Västerbotten och adjungerad lektor vid institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, och hon har tillsammans med sina kollegor Elisabet Höög och Jan Hjelte fått 970 000 kr för ett planeringsprojekt med titeln Gränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner inom Västerbotten

Text: Anngelica Kristoferqvist
Bild: Pixabay Pexels.com

I Arktis finns många glest befolkade områden och Sverige är inget undantag. På grund av befolkningstätheten och kommunernas storlek här finns speciella utmaningar och förutsättningar. Socialtjänsten är den kommunala förvaltning som bland annat ska erbjuda vård och omsorg, stöd till missbrukare och även individ- och familjeomsorg (IFO) på ett sätt som lever upp till lagen, och befolkningens behov. En utmaning för socialtjänsten i små kommuner i glesbygd är att se till att de har tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd, och de ska också identifiera områden där mer forskning behövs. I sitt styrelsebeslut för Tillämpad välfärdsforskning 2020 gav de nästan 1 miljon kronor till planeringsprojektet Gränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner.

I och med Fortes planeringsbidrag kan Annika och hennes kollegor påbörja planeringen för att forska om hur kunskapsstyrningen sker idag samt vilka förutsättningar för att upprätthålla spetskompetens som finns. Hur skulle t.ex. ett samarbete över kommungränserna, för både socialtjänsten, men även invånarna, kunna fungera? Åtta inlandskommuner är utvalda för projektet; Lycksele, Norsjö, Malå, Storuman, Sorsele, Vilhelmina, Åsele, Dorotea.

Invånare i små glesbygdskommuner har samma rätt till stöd och insatser från socialtjänsten som i de stora

Annika berättar att det här projektet är viktigt eftersom att invånare i glesbygdskommuner har samma rätt till stöd och insatser från socialtjänsten som i de stora, vilket i förlängningen är en jämlikhets- och rättvisefråga. Närmare hälften av landets 290 kommuner har en befolkning under 15 000 och många tampas med en kärv ekonomi. Inom socialtjänstens IFO är det av stor vikt att upprätthålla en hög kompetens baserad på evidensbaserad kunskap. För att kunna behålla personal, få mest nytta för de pengar som tilldelats och kunna hantera alla de olika typer av ärenden som IFO handlägger är det nödvändigt att samverka över kommungränser. Detta kräver beslut både på politisk och verksamhetsnivå.

Projektet har en ambition att identifiera vad som kan ses som en basnivå av kunskap som ”alla bör ha” men också inom vilka områden det krävs spetskompetens och värde att samverka. Det finns även mycket som pågår inom den digitala utvecklingen som kan vara till nytta både för klienter och medarbetare inom IFO.

Annika berättar att hon önskar att projektet ska bidra till att det ses som attraktivt att arbeta inom socialtjänstens IFO i små glesbygdskommuner, att det blir naturligt att arbeta över kommungränser för att skapa och ta tillvara spetskompetens, att digital teknik används för att öka tillgänglighet och kvalitet och ytterst att invånarna i kommunerna får det stöd och de insatser de har behov av.  

Förhoppningen är att kunna genomföra en studie där samverkan i klientärenden och uppbyggnad av gemensam kompetensförsörjning mellan olika socialtjänster kan testas. Projektplaneringen startade för några månader och redan har en styrgrupp bildats med representanter från både inlandets kommuners socialtjänst, från regionens digitala utvecklingsverksamhet och Umeå universitet.

I november kommer en konferens/workshop att arrangeras i Storuman för att tillsammans med berörda, inom IFO i de åtta glesbygdskommunerna, identifiera lokala behov av kunskap och diskutera förutsättningar för en kommunövergripande struktur och digitala lösningar för en samlad och gemensam kompetensutveckling.

För mer information

Annika Nordström
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Jan Hjelte
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 98