"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Elisabet Höög

Elisabet Höög

- Forskar om stödstrukturer för utveckling och förändringsarbete, främst i offentliga organisationer - Rötter i arbets- och organisationspsykologin - Även anställd vid KI (LIME/MMC)

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Forskningsfokus

Jag forskar om stödstrukturer för utveckling och förändringsarbete, främst i offentliga organisationer. Rötterna finns i arbets- och organisationspsykologin, med ett systemtänkande som grund. Min avhandling Navigera i ständig förändring handlar om att facilitera förändring inom vård och omsorg.


Aktuella projekt

KuRSS Regionala samverkans- och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv. Finansierat av FORTE och löper 2018-2020 med mig som projektledare.

Processtödjande utvärdering av besluts- och genomförandeprocesser för hälsofrämjande samhällsplanering. På uppdrag av nätverket Healthy Cities samt Folkhälsomyndigheten, pågår nu ett projekt som omfattar en utvärdering av besluts- och genomförandeprocesser för hälsofrämjande samhällsplanering, bland medlemskommuner i nätverket Healthy Cities. Finansieras av Folkhälsomyndigheten och pågår 2019-2020.

Folkhälsoarbetets infrastruktur - pilotprojekt för metoder för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete. Projektets uppdrag är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regional arbete för en god och jämlik folkhälsa. Piloten har ett systerprojekt i Stockholm och pågår 2019-2020.

Avslutade projekt

  • GINO Glesbygdens innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO - hur tas den bäst tillvara?
    Finansierat av Vinnova och löper 2017 - 2019. Projektet leds av FoU Välfärd.
  • Flexit Stödstrukturer i praktiken. Kunskapsbildning, utvecklingsarbete och förändring i lokal vård och omsorg
    Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och löper 2015-2018. Själva Flexitprojektet är ett samarbete mellan Epidemiologi och global hälsa och FoU Välfärd, Region Västerbotten.

Övrigt

Jag är även anställd vid LIME/Medical Management Centre vid Karolinska Institutet och medverkar i projekt, finansierade av Vinnova

UFU Arena Pilottest av den interaktiv drivhusarenan "Utveckla Framtidens Utvecklare" med syfte att öka vård- och omsorgsorganisationernas kapacitet att bedriva innovativ utveckling. Pågår 2019-2022.

Avslutade projekt

  • IU Norr Nya former för att stödja innovativt utvecklingsarbetet i stora sjukvårdsorganisationer
  • IU Stödkoncept Ökad kapacitet för innovativt utvecklingsarbete i närsjukvården: en utveckling av flexibla stödkoncept
  • UFU Utveckla framtidens utvecklare! Att stärka strategisk utvecklingskapacitet och kompetens hos stödfunktioner och ledningsnivåer inom vård och omsorg

 

Socialvetenskaplig tidskrift, FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) 2023, Vol. 30, (1) : 457-476
Hjelte, Jan; Höög, Elisabet; Nordström, Annika
Nordic Journal of Social Research, Universitetsforlaget 2022, Vol. 13, (2) : 1-15
Hjelte, Jan; Eliasson, Benitha; Höög, Elisabet; et al.
Umeå: Länsstyrelsen Västerbotten 2021
Harryson, Lisa; Lundberg, Carl; Elwér, Sofia; et al.
Umeå: FoU Välfärd, Region Västerbotten 2020
Nordström, Annika; Höög, Elisabet; Hjelte, Jan
Stockholm: Karolinska Institutet 2019
Nyström, Monica E; Bergman, Ulf; Garvare, Rickard; et al.
Stockholm: Karolinska Institutet 2019
Nyström, Monica E; Garvare, Rickard; Höög, Elisabet; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2018, Vol. 18
Nyström, Monica E.; Höög, Elisabet; Garvare, R.; et al.
Action Research, London: Sage Publications 2017, Vol. 15, (4) : 339-356
Hansson, Johan; Höög, Elisabet; Nyström, Monica
Journal of Health Organization & Management, Emerald Group Publishing Limited 2016, Vol. 30, (1) : 133-153
Höög, Elisabet; Lysholm, Jack; Garvare, Rickard; et al.
International Journal of Quality and Service Sciences, Emerald Group Publishing Limited 2015, Vol. 7, (1) : 72-89
Westerlund, Anna; Garvare, Rickard; Höög, Elisabet; et al.
Umeå University medical dissertations, 1639
Höög, Elisabet
Stockholm: Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) Medical Management Centre Karolinska Institutet 2014
Monica, Nyström; Strehlenert, Helena; Höög, Elisabet
Forskningsrapport Vinnovaprojektet 2009-01729
Nyström, Monica; Höög, Elisabet; Andersson Bäck, M.; et al.
Leadership in Health Services, Emerald Group Publishing Limited 2013, Vol. 26, (4) : 368-386
Höög, Elisabet; Garvare, Rickard; Ivarsson, Anneli; et al.
Journal of Organizational Change Management, Emerald Group Publishing Limited 2013, Vol. 26, (6) : 1020-1044
Nyström, Monica Elisabeth; Höög, Elisabet; Garvare, Rickard; et al.
BMC Health Services Research, Vol. 12
Nyström, Monica E.; Westerlund, Anna; Höög, Elisabet; et al.
14th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2011, From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility, San Sebastian, Spain, 29-31 August, 2011
Garvare, Rickard; Westerlund, Anna; Höög, Elisabet; et al.
Höög, Elisabet; Hansson, Johan; Garvare, Rickard; et al.
Höög, Elisabet; Hansson, Johan; Garvare, Rickard; et al.

Planering och management i hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Kursen är en master- och forskarutbildningskurs som ger en överblick över olika planerings- och managementfrågor. Följande områden introduceras: ledning och ledarskap; beslutsfattande och resurshantering; verksamhets- och organisationsutveckling; kvalitetsutveckling och förändringsarbete; samverkan och kommunikation; arbetsmiljö och konflikthantering.