"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson, Foto: Mattias Pettersson

Publicerad: 2019-04-26 Uppdaterad: 2022-11-01, 14:23

Med målet att överlista TBE-viruset

REPORTAGE Det finns förmodligen inte så många människor som gillar virus. Anna Överby Wernstedt vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, skulle möjligen kunna sägas tillhöra denna skara. Hon har framgångsrikt antagit utmaningen att beskriva hur det fästingburna TBE-viruset sprider sig.

Anna Överby Wernstedt har arbetat med forskning om TBE i flera år och syftet är att hitta metoder för att stoppa viruset innan det är för sent, innan det hunnit sprida sig.

Valet av TBE-viruset – en slump

Det var mer eller mindre en slump att det blev just TBE-viruset Anna skulle komma att ägna sig åt.

– Jag pluggade till civilingenjör, läste teknisk biologi i Umeå. Jag kom till Glasgow på ett Erasmus-utbyte och läste virologi där under ett år. Den utbildningen fanns inte här.

Anna kommer från Älvsbyn, men när hon och hennes bror flyttade hemifrån, flyttade även föräldrarna – till Piteå. Efter studierna i Umeå bestämde Anna sig för att doktorera och inledde det arbetet på Karolinska institutet i Stockholm. Sedan blev det också ett och ett halvt år i Galveston, USA, och tre månader i Winnipeg, Kanada, innan hon åkte tillbaka till Karolinska institutet.

På rätt väg

Hon gjorde sin postdok under tre år i Tyskland. Nu hade hon hittat sitt spår och visste att hon var på rätt väg.

– Sedan jag flyttade till Tyskland har jag jobbat med TBE. Det var stor skillnad jämfört med det jag jobbade med som doktorand. Det var visserligen lite av en tillfällighet att det blev TBE, men samtidigt är det ett område som är väldigt relevant i Sverige.

Möjligheterna är så bra i Umeå – ja, sådana förutsättningar finns ingen annanstans! - så jag ville komma hit.

Efter att Anna fått en gruppledartjänst på MIMS (Molecular Infection Medicine Sweden) vände hon tillbaka till Umeå.

– Min man är från Stockholm, så tanken var egentligen att vi skulle åka dit. Men möjligheterna är så bra i Umeå – ja, sådana förutsättningar finns ingen annanstans! – så jag ville komma hit.

Anna bor och arbetar därför sedan 2011 i Umeå. Faktum är att hon blir ett enda stort leende bara hon talar om sitt jobb.

– Jag har jättebra forskarkamrater, säger hon. Jag har också fyra doktorander som har disputerat och sju postdoc. Vi är nio i gruppen för närvarande.

En viktig upptäckt

Nästan alla Anna Överby Wernstedts projekt handlar om TBE. Ett av dem handlar om viperin, ett protein som är mycket aktivt i försvaret mot TBE.

– Upptäckten av viperin var mycket viktig, konstaterar Anna.

Som forskare behöver hon även ägna tid åt att söka anslag. Konkurrensen är stor, men Anna och hennes arbetskamrater fick nyligen ett mycket stort anslag på 25,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, för projektet Multimodal visualisering och proteomik för att studera flavivirus replikation och molekylära sjukdomsmekanismer.

Medsökande vid Umeå universitet är MIMS affilierad gruppledare Richard Lundmark vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi och WCMM Fellow Lars-Anders Carlson vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Från Helsingfors universitet deltar också Sarah Butcher.

Världens bästa jobb

Anna blir lite rörd när hon tänker på det.

– Jag har världens bästa jobb, men det är så klart inte bara jag utan min forskargrupp, som får pengarna. Att ”lilla jag” skulle få det här stora

anslaget, det hade jag inte vågat tro, men de tror på mina idéer och på det ”dream team” jag dragit ihop. Nu kommer jag att kunna anställa ytterligare någon forskare. Och jag kommer att fortsätta söka anslag och stipendier. Projekten vävs in i varandra.

När anslagen trillar in blir det förstås en ljuspunkt i rutinerna på jobbet.

– Alla försök tar ju tid och när man får resultat så måste försöken repeteras igen. På labbmötena varje torsdag går vi genom vad vi har kommit fram till. Det är roligt att se resultat och det är ju bra om vi kan få ett klart och tydligt besked – oavsett om det var det resultat vi hoppades på eller inte.

Forskarna i Umeå behöver inte känna sig ensamma i sin forskning. De samarbetar med andra forskare i Umeå och i övriga Sverige, men även bland annat i Tyskland.

– Vi är ganska öppna. Om man behöver något kan man skicka en doktorand till något labb i någon månad.

Öppenhet gentemot allmänheten är också viktig och när det gäller TBE finns många umebor och västerbottningar som gärna vill veta hur forskningen framskrider. Det blev Anna Överby Wernstedt varse när hon, som vårterminens sista föreläsare i Fika efter en forskare, i ett fullsatt café Fika i Väven, berättade om fästingar och TBE-forskning.

Sprids även via opastöriserad mjölk

– TBE sprids med fästingar, men också med opastöriserad mjölk. Getost, till exempel, sade Anna. I ett Formas-finansierat projekt samarbetar vi med en grupp i Örebro, där vi tittat på fårmjölk. Vi ser att den trend som finns i Sverige och Europa, där mejerier använder sig av opastöriserad mjölk, inte är lämplig.

– Jag ser ljust på framtiden. Vi har ett bra team och bra kontinuitet. Jag har alltid velat vara fri och kreativ, komma med egna idéer. Nu känns det som om jag har bra överblick över vad som är på gång.

Det kan möjligen framstå som om Anna Överby Wernstedt alltid har tankarna på jobbet. Så är det dock inte. På jobbet har hon koll, men man skulle kunna säga att hon tar sig vatten över huvudet med sin speciella fritidssysselsättning.

– Jag tränar undervattensrugby och till sommaren ska jag vara med på VM i Österrike!

Mer om Anna Överby Wernstedt

Det är inte så länge sedan Anna fyllde 40 år. Här är andra milstolpar i hennes liv - sådana hon passerat och andra hon hoppas nå:

Gör grundforskning, får se livscykeln på strukturnivå

Får pengar för att göra det jag tycker om

Har fyra disputerade doktorander

Har en karriärtjänst, ett så kallat biträdande lektor

Siktar på att bli lektor och professor