"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-04 Uppdaterad: 2023-04-04, 10:54

Att förändra beteenden är grunden för en hållbar omställning

PORTRÄTT Annika Nordlund är docent i psykologi och finns på Institutionen för psykologi. Hon är även med i styrgruppen för UTRI, Umeå Transformation Research Initiative, som snart håller sin digitala kick-off. Vi undrar förstås varför Annika engagerat sig i UTRI.

Text: Kristina Lindblom
Bild: Mattias Pettersson

- Jag tror att en hållbar omställning kräver tvärvetenskaplig forskning och kunskap och det kan UTRI vara en bra plattform för. 

Vem är du och vilken forskning brinner du för?

- Jag är född i Stockholm och uppväxt i Umeå. Jag läste till fritidspedagog när jag upptäckte hur intressant ämnet psykologi var. Jag valde att fortsätta med studier i psykologi och disputerade 2002 med en avhandling som handlade om hur värderingar, normer, attityder och vanor påverkar miljörelaterade beteenden.

- Mitt forskningsintresse ligger inom områdena miljö- och socialpsykologi och handlar om hur och vilka psykologiska faktorer påverkar olika typer av miljörelaterat beteende samt hur olika åtgärder för att förändra beteende uppfattas och får genomslag.

Annika är även verksam inom Transportforskningsenheten (TRUM http://www.umu.se/trum/) vid Umeå Universitet. Vid TRUM studeras transporter och resande huvudsakligen med fokus på mindre enheter som individer, hushåll och företag. 

Vad är omställning mot hållbarhet enligt din uppfattning och vilka utmaningar/problem ser du för att vi ska komma dit? 

- Att förändra beteende är grunden för en hållbar omställning.
I grunden handlar det om effekten av värderingar, attityder, miljömedvetenhet och normer på viljan till generellt och specifikt miljövänligt beteende, viljan att stödja införandet av strukturella lösningar, samt alternativa motiv till valet att agera miljövänligt. 
- Ser vi till färdmedelsvalet så är det ofta ett rutinmässigt beslut och därför svårt att förändra. Då är det viktigt att förstå hur vanor att använda olika färdmedel kan förändrad genom ökad medvetenhet i beslutssituationen och hur effekten av en ökad medvetenhet påverkar relationerna mellan attityder, vanor och beteende. 

Vad tror du att UTRI kan bidra med för din egen forskning? 

- Möjligheter till tvärvetenskapliga diskussioner, kunskapsutbyten och samarbeten.

Slutligen, varför tycker du att man ska delta i kick-offen? 

- Jag tycker man ska delta i kick-offen för att upptäcka detta nätverk och att upptäcka vidden av forskning som bedrivs inom området.

 

Umeå Transformation Research Initiative (UTRI)

Umeå universitet satsar på hållbarhetsforskning. Nya Umeå Transformation Research Initiative (UTRI) stödjer ökade samarbeten som främjar hållbar omställning vid Umeå universitet, men välkomnar också samarbeten med andra universitet och aktörer inom området.

Kick-off hölls måndag 30 november och tisdag 1 december som ett webbinarium. Keynote speakers och tillika hedersdoktorer vid Umeå universitet var: Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör WHO, Nancy Langton, professor vid Michigan Technological University, USA, John Anderson, professor vid Loughborough University, UK och C Michael Hall, professor vid University of Canterbury, New Zeeland.

Moderator var Ola Nordebo.

Läs mer på UTRIs hemsida.

Kontaktuppgifter

Annika Nordlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 30