"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning och nyttiggörande

Bild: Mostphotos

Ny kunskap är en förutsättning för att möta samhällets utmaningar. Forskning är tillsammans med utbildning Umeå universitets viktigaste bidrag för att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle.

Vid Umeå universitet bedrivs mångvetenskaplig och stark forskning inom hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om allt från framtida energikällor, antibiotikaresistens och nya behandlingsformer mot cancer, till vad som ligger i själva hållbarhetsbegreppet, hur klimatförändringar påverkar vår hälsa, och på vilka sätt vi som enskilda individer kan leva mer hållbart.

Det är ofta i mötet med det omgivande samhället som akademisk kunskap gör skillnad genom att skapa nytta och innovation. Universitetet har en omfattande samverkan med företag och organisationer inom såväl långsiktiga partnerskap som tidsbegränsade projekt. Hållbarhet finns integrerat i alla våra strategiska partnerskap. Umeå universitet Holding AB, vars verksamhet har sin utgångspunkt i universitetets vision, stödjer nyttiggörande och kommersialisering av forskares och studenters innovationer.

Uppföljning av inriktningsmålen

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller universitetets inriktningsmål och övergripande aktiviteter för perioden 2024-2026. Här redovisas resultaten av uppföljningar för de två beslutade målen inom fokusområdet forskning och nyttiggörande.

Mål 3. Universitetets forskning om hållbar utveckling ska öka

Universitetets forskning om hållbar utveckling ska öka. För mål 3 har vi valt att använda en indikator som redovisar ”ämnesnormerat citeringsgenomslag” (Field-weighted citation impact, FWCI) för vetenskapliga publikationer. Under perioden 2018-2023 var Umeå universitets högsta FWCI-värden, nedan angivna i fallande ordning från 5.0 till ca 2.1, för publiceringar som bidrar till de globala målen:

  • SDG2. Ingen hunger
  • SDG16. Fredliga och inkluderande samhällen
  • SDG6. Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG3. God hälsa och välbefinnande
  • SDG12. Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG13. Bekämpa klimatförändringarna

Mål 4. Kunskapen hos forskare och medarbetare nyttiggörs i samverkan med det omgivande samhället och i universitetets miljö- och hållbarhetsarbete

För mål 4 har vi valt indikatorn "Genomförda samverkansprojekt". Här är några projekt som genomförts de senaste åren:

Läs om våra aktiviteter inom området

Här är fler exempel på aktiviteter inom området Forskning och nyttiggörande som genomförts under de senaste åren.
Umeå universitet ställer sig bakom Umeå klimatfärdplan

Umeå universitet ansluter sig till Umeå klimatfärdplan, för att bidra till ett klimatneutralt Umeå 2040.

Umeåforskare deltar under COP27 – "Vi människor har hoppet i våra händer"

Professor Maria Nilsson kommer att föreläsa under FN:s klimatkonferens COP27.

Smart teknik minskar klimatpåverkan

Smarta och hållbara lösningar utvecklas för europeiska städer.

En dag fylld av livliga samtal om hållbarhet

Cirka 80 forskare och frågeställare träffades online när mötesplatsen AIMday för första gången hölls digitalt.

Universitetet vill vara med i den hållbara omställningen

Hur kan vi bidra, och med vad? Under SEE Hållbarhetsvecka gav universitetsdirektör Hans Wiklund sina tankar.

Stärker samarbetet för ett mer hållbart campus

Universitetet och Akademiska Hus har tecknat ett samverkansavtal för att uppnå ett än mer hållbart campus.

Hållbarhet inom allmännyttiga bostadsbolag

Sofia Långström studerar hur hållbarhet inkluderas i allmännyttiga bostadsbolag och hur bostadsbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor i olika processer.

Barn, hållbarhet och hopp

Forskning om hur hållbarhetsfrågor kan behandlas i förskola och skola för att möta barns existentiella tankar.

Handelshögskolan och de 17 globala utvecklingsmålen

Läs om vad vi utvecklar inom utbildning, forskning och samverkan för att möta de globala hållbarhetsmålen.

UTRI - Umeå Transformation Research Initiative

UTRI vill främja forskningssamverkan inom universitetet kring omställningen mot hållbar utveckling.

Hur når vi de Globala målen?

Genom aktiviteter inom området Forskning och nyttiggörande bidrar universitetet till alla de 17 globala hållbarhetsmålen.
Senast uppdaterad: 2024-03-20