Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning och nyttiggörande

Forskning är tillsammans med utbildning Umeå universitets viktigaste bidrag för att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle. Ny kunskap är en förutsättning för att möta samhällets utmaningar. Vid universitetet bedrivs forskning inom flertalet vetenskapsområden.

Vid Umeå universitet bedrivs mångvetenskaplig och stark forskning inom hållbarhet och hållbar utveckling – det handlar om allt från framtida energikällor, antibiotikaresistens och nya behandlingsformer mot cancer, till vad som ligger i själva hållbarhetsbegreppet, hur klimatförändringar påverkar vår hälsa, och på vilket sätt vi som enskilda individer kan leva mer hållbart.

En analys gjord av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning visar att 59 procent av den vetenskapliga produktionen vid Umeå universitet under åren 2015 till 2019 hade bäring på Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Lärosäten bidrar också till en hållbar samhällsutveckling genom utveckling av innovativa kunskapsbaserade lösningar. Genom Umeå universitet Holding AB med dotterbolag och inkubatorer stödjer Umeå universitet nyttiggörande och kommersialisering av innovationer. Det är ofta i mötet med det omgivande samhället som akademisk kunskap gör skillnad genom att skapa nytta och innovation. Universitetet har en omfattande samverkan med företag och organisationer inom såväl långsiktiga partnerskap som tidsbegränsade projekt.

Inriktningsmål till år 2030

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller inriktningsmål och övergripande aktiviteter för fokusområdet forskning och nyttiggörande för perioden 2021-2023 med sikte mot 2030.
Universitetets forskning om hållbar utveckling ska öka.
Kunskapen hos forskare och medarbetare nyttiggörs i samverkan med det omgivande samhället och i universitetets miljö- och hållbarhetsarbete.

Globala målen

Genom aktiviteter inom området Forskning och nyttiggörande kan universitetet bidra till samtliga 17 globala hållbarhetsmål.

Umeå Transformation Research Initiative (UTRI)

Vid många delar av Umeå universitet pågår hållbarhetsforskning i olika former. Umeå Transformation Research Initiative samlar och stödjer hela Umeå universitet i frågor som rör hållbarhet. Läs mer om kommande evenemang, pågående forskning och prenumerera på UTRIs nyhetsbrev.
Umeå Transformation Research Initiative

Läs mer om UTRI som vill främja samverkan runt hållbarhet och hållbar omställning för hela universitetet.