Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning och nyttiggörande

Ny kunskap är en förutsättning för att möta samhällets utmaningar. Forskning är tillsammans med utbildning Umeå universitets viktigaste bidrag för att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle.

Vid Umeå universitet bedrivs mångvetenskaplig och stark forskning inom hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om allt från framtida energikällor, antibiotikaresistens och nya behandlingsformer mot cancer, till vad som ligger i själva hållbarhetsbegreppet, hur klimatförändringar påverkar vår hälsa, och på vilket sätt vi som enskilda individer kan leva mer hållbart.

Det är ofta i mötet med det omgivande samhället som akademisk kunskap gör skillnad genom att skapa nytta och innovation. Universitetet har en omfattande samverkan med företag och organisationer inom såväl långsiktiga partnerskap som tidsbegränsade projekt. Genom Umeå universitet Holding AB med dotterbolag och inkubatorer stödjer Umeå universitet nyttiggörande och kommersialisering av innovationer.

Uppföljning av inriktningsmålen

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller inriktningsmål och övergripande aktiviteter för perioden 2021-2023. Här redovisas resultaten av uppföljningar för de två beslutade målen inom fokusområdet forskning och nyttiggörande.

Mål 3. Universitetets forskning om hållbar utveckling ska öka

En analys gjord av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning visar att 59 procent av den vetenskapliga produktionen vid Umeå universitet under åren 2015 till 2019 hade bäring på Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Mål 4. Kunskapen hos forskare och medarbetare nyttiggörs i samverkan med det omgivande samhället och i universitetets miljö- och hållbarhetsarbete

För mål 4 har vi valt indikatorn "Genomförda samverkansprojekt". Här är de projekt som genomförts de senaste åren:

Läs om våra aktiviteter inom området

Här är några exempel på aktiviteter inom området Forskning och nyttiggörande som genomförts under de senaste åren.
En dag fylld av livliga samtal om hållbarhet

Cirka 80 forskare och frågeställare träffades online när mötesplatsen AIMday för första gången hölls digitalt.

Umeå universitet vill aktivt bidra till ett hållbart samhälle

Hur kan Umeå universitet bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle?

Stärker samarbetet för ett mer hållbart campus

Universitetet och Akademiska Hus har tecknat ett samverkansavtal för att uppnå ett än mer hållbart campus.

UTRI - Umeå Transformation Research Initiative

UTRI vill främja forskningssamverkan inom universitetet kring omställningen mot hållbar utveckling.

Hur når vi de Globala målen?

Genom aktiviteter inom området Forskning och nyttiggörande bidrar universitetet till alla de 17 globala hållbarhetsmålen.