"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-26

Cellens väggar nyckeln i kampen mot många sjukdomar

PORTRÄTT Covid och andra svåra virussjukdomar handlar om infekterade celler. Om vi lär oss mer om hur cellens väggar formas och hur det i sin tur påverkar cellens egenskaper, skulle vi kunna skapa läkemedel som motverkar dessa infektioner och andra sjukdomar. Umeåforskaren Richard Lundmark tror att denna forskning skapar helt nya angreppspunkter för framtidens läkemedel.

Text: Bertholof Brännström
Bild: Mattias Pettersson

Richard Lundmark är professor i histologi med cellbiologi och leder en internationellt sammansatt forskargrupp vid Umeå universitet. Gruppen studerar de mekanismer som krävs för att omforma cellens väggar så att proteiner och andra ämnen tar sig in i cellen.

Jämvikten mellan vilka ämnen som tas in i eller skickas ut ur cellerna är livsviktig, eftersom störningar kan leda till sjukdom eller andra komplikationer som fetma, virussjukdomar som covid, men också cancer.

Virus skapar små rum i membranet där de i hemlighet kan kopiera sin arvsmassa och göra stor skada

Richard Lundmarks forskargrupp fokuserar på de proteiner som skulpterar cellens väggar, eller membraner som de kallas, till blåsor. Vissa blåsor är viktiga för att reglera cellens upptag och utsöndring av fett, medan andra är skadliga och skapas när virus infekterar våra celler.

– Virus skapar små egna rum i membranet där de inte syns för cellen. Där kan de i hemlighet kopiera sin arvsmassa och göra stor skada. Vi vill förstå hur virus gör detta och hur blåsorna byggs upp, säger Richard Lundmark.

Drömde om att bli arkitekt

Forskargruppen vid Richard Lundmark Lab håller till högt upp i Biologihuset vid Umeå universitet. Lokalerna är ljusa och praktiska, och det är Richard själv som designat arbetsmiljön där kontor och laboratorier är samlade i samma korridor för effektivast nyttjande.

Kanske inte så konstigt med tanke på hans egna drömmar som ung.

– Jag var länge inställd på att bli arkitekt. Men jag fick för mig att det var svårt att få jobb inom det yrket, så jag började studera vid molekylärprogrammet. Sista året fick jag chans att gå en forskarskola och studera under Sven Carlsson vid Medicinsk kemi och biofysik.

Egen forskargrupp i Umeå efter åren i England

Där blev Richard kvar. Under handledning av Sven Carlsson skrev han sin avhandling 2004 och sökte sig därefter till anrika Cambridge och en tvåårig post-dok-tjänst hos den kände cellforskaren Harvey McMahon.

– Det blev en väldigt bra matchning, eftersom han och hans grupp också forskade på hur olika proteiner skulpterar cellens membraner.

Att veta att något är möjligt föder ofta framgång

Efter åren i England fick Richard Lundmark, med hjälp av stora anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och MIMS, chans att bygga upp sin egen forskargrupp i Umeå. Forskningsområdet anses viktigt och framgång skulle utan vidare kunna göra stor nytta för folkhälsan.

Potentialen är, som man brukar säga, stor.

Peta på processer vi vill förhindra

– Absolut. Om vi i detalj kunde förstå hur det går till när de cellulära membranen och de här blåsorna där skadliga ämnen tar sig in i cellerna skulpteras, då skulle vi kunna peta på processer som vi vill förhindra.

Något som alltså skulle göra det möjligt att designa läkemedel som kunde hjälpa miljontals människor över hela världen.

Hur nära är ni?

– Det är svårt att säga, men vi har tillsammans med andra forskargrupper börjat lägga pusslet och får fler och fler bitar på plats. Jag skulle tro att det i alla fall inte är mer än 5-10 år bort innan vi vet hur de membranblåsor vi nu studerar skapas, säger Richard Lundmark.

Det låter som forskning i Nobelprisklass.

Han skrattar.
– Så skulle det kunna vara, man vet aldrig riktigt vart nyfikenhetsforskning tar vägen. Och varför inte, tanken måste man få ha. Att veta att något är möjligt föder ofta framgång.

Mer om Richard Lundmark

Familj: Fru Ida och barn Samuel (22år), Elias (20 år) och Lina (16 år)
Kommer från: Ostvik
Bor: Sävar
Driver mig i arbetet: Jag vill veta hur saker funkar
Bästa avkoppling: Jakt och fiske och sommarstugan