"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

En sömlös övergång från student till anställd

Publicerad: 2023-05-17 Uppdaterad: 2023-05-22, 13:31

REPORTAGE Umeå universitet utgör ett av tre lärosäten i Sverige som erbjuder studenter en möjlighet att delta i, Co-op. Det innebär att blivande ingenjörer varvar sina studier med arbetsperioder på plats hos företag och organisationer. Genom en årlig temadag på Umeå universitet introduceras studenterna till Co-op. Cooperative education

Text: Charlotte Ståhl

Under våren 2023 var det dags för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik att arrangera sin temadag. Flera företag och studenter var på plats för att mingla och knyta kontakter. Dagen bjöd både på intressanta presentationer och givande möten. Studenterna fick också information om hur de kan söka Co-op-plats hos företagen. 

På plats var Fredrik Häggström och Anders Rebbling, programansvarig respektive kursansvarig på Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik samt Carolina Åström, adjungerad lärare och arbetar som brokonstruktör på Sweco. De är alla överens om att Co-op är en givande modell både för program, studenter och arbetsgivare. Fredrik berättar att det under dagen också varit äldre studenter på plats som talat om deras Co-op resa.

De gick hela vägen från Co-op till anställd,
det blir som en sömlös övergång

Studenterna blir dessutom mer motiverade när de har varit ute och jobbat och kan ställa relevanta frågor när de kommer tillbaka till olika kurser, säger Fredrik. Han berättar vidare att det också är bra med de företagsbesök vi gör efter varje avslutad sommarpraktik, där vi stämmer av hur det har gått och om utbildningen behöver kompletteras med något. Samtidigt kan en dialog om vad som går att förändra och inte i utbildningen föras.

Alla är överens om att Co-op också betyder mycket för undervisningskvaliteten i utbildningen. Studenter som har fått praktisk erfarenhet via Co-op ställer relevanta frågor utifrån fler perspektiv än enbart teoretiska, vilket bidrar till ett lärande för hela studentgruppen.  De menar att samverkansaspekten är viktig och Co-op är ett bra exempel på samverkan i grundutbildning som förtjänar att lyftas fram säger Anders. 

Anders berättar vidare att utbildningars relevans delvis ska bygga på att de är aktuella utifrån arbetsmarknadens och det omgivande samhällets behov. Via Co-op har programmet en tät kontakt med branschen och en god förankring i studenternas kommande arbetsmarknad. 

Det här är ett jättefint erbjudande för företagen
också, det är verkligen win-win-win

Co-op programmet ger möjligheter att utveckla programmets innehåll i samråd med företagen och organisationerna säger Anders. Han tror också att det kan leda till att programmets studenter är mer attraktiva på arbetsmarknaden.  

Carolina tror att om studenterna söker jobb någon annanstans efter studietiden så är det ett plus i kanten att ha genomfört en Co-op eftersom studenterna kommer ut mer erfarna än andra.

Betydelsefullt för studenterna

Johan Jeppsson är gruppchef på Sweco och tidigare student inom byggteknik. Han hade inte Co-op som alternativ när han studerade. Johan anser att möjligheten med Co-op ger studenterna en helt annan inblick i sin kommande professionella vardag och att de därför blir mer studiemotiverade. Därför menar han att det är av betydande vikt att företagen ger studenterna en möjlighet till Co-op. 

Jesper Lagerström är nyutexaminerad byggteknikingenjör och idag anställd som byggnadskonstruktör på Sweco. Han menar att Co-op ger ett praktiskt perspektiv på det man lärt sig genom utbildningen och ger studenterna en bättre uppfattning om vilka kunskaper som är användbara i arbetslivet. Med från Sweco var också Hannah Marklund som är Co-op student vid Sweco just nu.

Jag känner fortfarande att jag vill pröva så mycket som möjligt innan jag vet vad som är allra roligast

Hannah menar att Co-op bidrar till stärkt kunskap och förståelse kring det man läser i utbildningen, vilket bidrar till att modet och nyfikenheten stimuleras.  

Det är här framtiden finns

Axel Nyfors och Mikael Berggren är platschefer vid GRK Infra AB som är ett nyetablerat företag i branschen, och de var snabbt var positiva till Co-op. Det är viktigt för dem att delta under dagen eftersom det är en ypperlig chans att träffa studenterna inom branschen säger Axel.

En fin möjlighet att träffa dessa kommande stjärnor och förhoppningsvis blivande medarbetare

Inom företaget ses Co-op som något väldigt betydande. Axel menar att genom Co-op skapas goda relationer med universitetet och att det är där framtiden finns.

Ewa Näsström, som är HR-partner på Peab inom affärsområde bygg i Umeå, håller med om att Co-op inte bara är en möjlighet för studenterna utan också viktigt för företagen. Hon berättar att Co-op är en av deras viktigaste rekryteringsvägar för att komma i kontakt med studenterna inom byggteknik i Umeå. Peab har varit med ända sedan Co-op startade och många Co-op studenter har fått jobb hos dem efter att de har slutfört sina studier.

Kort om Co-op, Cooperative education

Varje år arrangerar Co-op-programmen var sin Co-op-dag. Du som läser högskoleingenjörsprogram bjuds in redan i årskurs ett, medan civilingenjörsprogrammet har sin i årskurs tre.

Inom Umeå universitet finns fyra Co-op utbildningar:

• Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

• Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik & datorteknik

• Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

• Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

 

I Co-op-samarbetet ingår i dagsläget 40 arbetsgivare