"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Co-op för dig som arbetsgivare

För dig som är arbetsgivare innebär det många fördelar att ta in en Co-op-student. Det vill säga någon som redan under studierna jobbar i och lär känna er verksamhet.

Några fördelar är:

 • En investering för framtiden.
 • Ett smart och effektivt sätt att rekrytera.
 • Introduktion och upplärning under studietiden.
 • Möjlighet att vara delaktig i utbildningen.
 • Studenten gör examensarbetet hos er.
 • Studenten för med sig ny kunskap in i er organisation.
 • Ni får också en naturlig kontaktväg till universitetet.

Låter det intressant?
Hör gärna av dig till oss, så berättar vi mer!

Så här funkar Co-op

Studentens arbetsperioder

Under sin första arbetsperiod ska studenten lära sig hur ert företag är uppbyggt, få insikt i organisationen och en grundläggande förståelse för produktionskedjan. Hen ska få kunskap om era produkter eller tjänster, kunder och eventuella konkurrenter.

Under andra arbetsperioden ska studenten jobba med uppgifter inom sitt ämnesområde. Tanken är att det ska ske en progression mellan period ett och två, så att studenten över tid får en övergripande förståelse för hela produktionslinjen – från processutveckling till produktion.

Sista terminen skriver studenten sitt examensarbete i samverkan med er. Lämpliga frågeställningar eller projekt till examensarbetet tas fram i samråd mellan studenten, ert företag och handledare vid universitetet.

Co-op-koordinator från universitetet

Till er hjälp har ni en Co-op-koordinator. Koordinatorn fungerar som förbindelsen mellan universitetet, studenten och ert företag – och som din kontaktperson i samarbetet. Från hen får du uppdaterad information och stöd i alla frågor som rör Co-op.

Koordinatorn samordnar den årliga ansökningsprocessen och tillsättningen av Co-op-platser hos intresserade företag. Hen gör också arbetsplatsbesök och träffar kontinuerligt både handledare och studenter för att följa upp hur det går och diskutera eventuella frågor som uppstått.

Annonsering och urval

Ni får stöd av universitetet genom hela processen. Co-op-koordinatorn lägger upp en tidplan för annonsering, rekrytering och deadline för tillsättning av platser. Sedan ansvarar ert företag för att genomföra intervjuer och rekrytera den/de student/er som ni tror på – precis som vid en vanlig anställning. Om ni inte hittar någon lämplig kandidat finns det inget krav på ta emot en student.

I rekryteringsannonsen är det bra om följande information finns med:

 • Företagets namn
 • Kontaktperson vid frågor
 • Placeringsort
 • Mejladress dit studenterna ska skicka in sina ansökningar
 • Er webbsidesadress
 • Sista ansökningsdag
 • Antal studenter ni tänkt ta emot
 • Vilken utbildning ni söker studenter från


Vill ni genomföra intervjuer på universitetet kan er Co-op-koordinator hjälpa till med rumsbokning.

Anställning och lön

Studenten anställs av ert företag enligt sedvanlig rekryteringsprocess och får lön för sitt arbete. Ni upprättar ett anställningsavtal som skrivs under av studenten. Universitetet har ingen del i avtalet. Vanligtvis används visstidsanställning eller projektanställning för planerade arbetsperioder. Kom ihåg att anställningsavtalet ska vara undertecknat av studenten innan första arbetsperioden, så att hen omfattas av gällande försäkringar på arbetsplatsen.

Tips på förberedelser inför studentens ankomst

Utse en handledare och kontaktperson för studenten som hen kan vända sig till under sina arbetsperioder. Handledarens roll är att vägleda studenten och ge regelbunden feedback för att skapa goda förutsättningar för studenten att leva upp till företagets förväntningar. Handledaren kommer också att ha kontakt med universitetets Co-op-koordinator som besöker arbetsplatsen för att stämma av att allt fungerar som det ska. Givetvis går det fint att vända sig till koordinatorn om det skulle uppstå någon situation som behöver lösas mellan besöken.

Förbered gärna nödvändig utrustning till studenten. Till exempel dator, passerkort, mobiltelefon, inloggningsuppgifter och arbetskläder.

När studenten är på plats introduceras hen med eventuell rundvandring på företaget. I introduktionen kan ingå att visa studentens arbetsplats och ordna möten med personer som hen kommer att ha kontakt med. Förbered gärna medarbetarna på avdelningen om att studenten kommer att arbeta hos dem och berätta syftet med Co-op. Gå igenom regler och förväntningar rörande arbetsverktyg, eventuella tidredovisningssystem, arbetstid, samt start- och slutdatum på perioden. Det kan också vara klokt att förbereda en alternativ arbetsuppgift av mer rutinartad karaktär som kan utföras vid de tillfällen som handledaren inte är på plats.

Aktuella Co-op-utbildningar

Anneli Jonsson, Bosch Rexroth Örnsköldsvik:

"Tillgången på kompetenta ingenjörer är en överlevnadsfråga för oss och andra företag i regionen. Vi kommer att göra allt vi kan för att ge studenterna möjlighet att utvecklas professionellt i ingenjörsrollen redan under utbildningen. Vi går in i detta arbete med stor entusiasm och ser fram emot att få visa upp våra spännande företag."

Kontaktpersoner för Co-op

Katarina Henriksson
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 62
Kerstin Reinholdsson
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 41
Victoria Sörensson
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 50
Senast uppdaterad: 2019-03-20