"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johnér bildbyrå AB

Co-op för dig som arbetsgivare

Co-op, cooperative education, är ett sätt att tidigt bygga broar mellan utbildning och arbetsliv. Satsningen ger din verksamhet chans att rekrytera, lära känna och arbeta med framtida ingenjörer redan när de studerar vid Umeå universitet.

Genom Co-op kan du och din verksamhet samarbeta med våra studenter vid följande ingenjörsprogram: 

I bästa fall vill ni fortsätta jobba tillsammans även efter examen, även om det inte är något krav.

Så fungerar Co-op

Förväntningar på dig som arbetsgivare

När ni ingår ett Co-op-samarbete med oss tecknar vi en gemensam avsiktsförklaring. Den innebär att ni som arbetsgivare tar på er att

  • marknadsföra er för våra studenter under den årliga Co-op-dagen
  • rekrytera en eller flera studenter från någon av våra Co-op-utbildningar
  • erbjuda ingenjörsstudenten två handledda arbetsperioder
  • bidra med en branschspecifik projektidé till ett projektarbete
  • vara uppdragsgivare när er Co-op-student gör sitt examensarbete.

Rekryteringen startar på Co-op-dagen

En gång om året arrangerar Co-op-utbildningarna sina egna Co-op-dagar. Här får ni och andra arbetsgivare möjlighet att träffa de aktuella ingenjörsstudenterna, marknadsföra er verksamhet och den eller de lediga Co-op-platser som ni erbjuder.

Vi hjälper er sedan att lägga ut platsannonser, ungefär som vid vilken rekrytering som helst, och uppmuntrar studenterna till att söka. Ni bjuder själva in till anställningsintervjuer och väljer ut den eller de kandidater som ni matchar bäst med.

Studentens arbetsperioder

Minst sex veckor per gång

Co-op-studenten jobbar hos er i minst sex veckors tid under två somrar. Ni får själva fördela arbetsperioderna så att de passar er verksamhet, semestrar och tillgång till handledare för studenten.

Om studenten läser ett femårigt civilingenjörsprogram jobbar hen första gången mellan år tre och fyra, och den andra mellan år fyra och fem. Läser studenten istället ett treårigt högskoleingenjörsprogram sker den första arbetsperioden mellan år ett och två och nästa mellan år två och tre.

Arbetet ska matcha studentens kunskap

Arbetsuppgifterna ska vara ingenjörsrelaterade och motsvara studentens kunskapsnivå. Efter första arbetsperioden bör studenten ha fått övergripande kännedom om er verksamhet, den marknad ni verkar på, samt era produkter och tjänster.

Under andra arbetsperioden är studenten mogen för arbetsuppgifter med ökad svårighetsgrad. Hen kan exempelvis få större ansvar för egna projekt och uppdrag.

Anställning och lön

Inför varje arbetsperiod tecknar ni och studenten ett anställningsavtal. För att studenten säkert ska omfattas av arbetsplatsens försäkringar måste anställningsavtalet vara undertecknat innan första arbetsperioden startar.

Ni utgår från branschens gällande avtal vid lönesättning.

Projektarbete och examensarbete

Projektarbete

Under utbildningen läser studenten en projektkurs som innehåller en teoretisk del och ett projektarbete med en branschspecifik projektidé. Inför kursen bidrar ni med förslag till projekt som studenten kan arbeta med tillsammans med andra studenter i en projektgrupp.

Examensarbete

Sista terminen skriver studenten vanligtvis sitt examensarbete i samverkan med er. Ni tar då fram lämpliga frågeställningar eller projekt tillsammans med studenten och universitetets handledare.

Handledning av arbetsuppgifter

När studenten gör sina två arbetsperioder hos er ansvarar ni för att handleda hen. Handledarens uppgift är framför allt att vägleda och komma med regelbunden feedback så att studenten kan leva upp till era förväntningar.

Även om det kan vara en fördel att ha samma handledare under båda arbetsperioderna är det inget krav. Många arbetsgivare väljer att ha en huvudhandledare som tar större ansvar för studenten, medan andra medarbetare kan handleda i specifika arbetsmoment.

Stöd från universitetets Co-op-koordinator

Universitet har en särskild koordinator kopplad till varje Co-op-utbildning. Hen fungerar som sammanhållande länk mellan dig som arbetsgivare, utbildningen och studenterna i fråga. Koordinatorn är den som i första hand agerar er kontakt i samarbetet.

Låter Co-op intressant?

Hör gärna av dig till någon av oss Co-op-koordinatorer, så berättar vi mer!

Plus för din verksamhet

+ Investering för framtiden.
+ Chans att lära känna och lära upp potentiella medarbetare.
+ Smart och effektivt sätt att rekrytera.
+ Möjlighet att vara delaktiga i utbildningen.
+ Tillskott av ny kunskap i er organisation.
+ En naturlig kontaktväg till Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2024-04-03