Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 13 mar, 2019

Energi- och näringsflöden i lågproduktiva sjöar

PORTRÄTT Ann-Kristin Bergström forskar om hur miljö- och klimatförändringar påverkar lågproduktiva sjöars biogeokemi och vilka effekter dessa förändringar har på deras produktivitet och funktion i landskapet.

I sin forskning undersöker Ann-Kristin Bergström hur ett förändrat atmosfäriskt kvävenedfall, ett varmare klimat och olika grad av markanvändning i omgivningen påverkar sjöars biogeokemi.

En stor del av hennes forskning berör hur en förändrad tillförsel av organiskt material och näring påverkar närings-fattiga sjöar. Hon studerar till exempel tillväxten och kvaliteten hos växt- och djurplankton, och energi- och näringsflöden inom födovävar från plankton upp till fisk. En annan del berör hur dessa förändringar påverkar produktion och utsläpp av växthusgaser från sjöar.

Ann-Kristin Bergström studerar framför allt lågproduktiva boreala och arktiska sjöar. Hennes forskning baseras på jämförande studier längs klimat- och kväve-nedfallsgradienter, och på studier i olika skala från laborationsexperiment till helsjöförsök där näringstillgång och klimatrelaterade faktorer manipuleras.

Om Ann-Kristin Bergströms forskning

Biografi

Ann-Kristin Bergström föddes 1968 i Falköping och växte upp i Härnösand. År 2000 disputerade hon i naturgeografi vid Umeå universitet. Därefter har hon arbetat som biträ-dande lektor och forskarassistent vid samma universitet. Hon blev docent 2007 och erhöll 2011 tjänst som uni-versitetslektor i naturgeografi.

2006 tilldelades hon Kungliga Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare, och 2011 Umeå universitets Young Researchers Award. Sedan 2016 är hon ansvarig för masterprogrammet i geovetenskap.

Läs mer om eller kontakta Ann-Kristin Bergström