Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Ann-Kristin Bergström

Ann-Kristin Bergström

Min forskning berör effekter av miljö- och klimatförändringar på nordliga akvatiska ekosystems produktivitet och födovävsstruktur.

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H3, Linnaeus väg 6, Umeå, A3.38.21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Särskilt fokus inom min forskning ligger i att studera betydelsen av organiskt material (humusämnen) och näringsämnen (kväve och fosfor) för sjöars produktivitet och födovävsstruktur. Mina nuvarande forskningsprojekt handlar om hur globala klimatförändringar påverkar sjöars biogeokemi, och vilka eventuella konsekvenser biogeokemiska förändringar har på nordliga sjöars produktivitet och ekosystemtjänster. Vi utvärderar hur näringstillgång och N: P stökiometri i sjöar påverkas av förändringar i atmosfärisk kvävedeposition och klimat och vilka effekter detta får på näringsbegränsning av växtplankton och djurplankton, näringsregenerering och trofisk överföringseffektivitet, samt produktivitet i nordliga boreala och subarktiska sjöar.

Min forskning är kopplad till Arctic CIRC (Climate Impacts Research Centre)

2021
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 66, (1) : 157-168
Wenzel, Anja; Vrede, Tobias; Jansson, Mats; et al.
2020
Hydrological Processes, John Wiley & Sons 2020, Vol. 34, (22) : 4150-4155
Bergström, Ann-Kristin
2020
Aquatic Sciences, Springer 2020, Vol. 82, (2)
Bergström, Ann-Kristin; Jonsson, Anders; Isles, Peter D. F.; et al.
2020
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (9) : 4966-4987
Freeman, Erika C.; Creed, Irena F.; Jones, Blake; et al.
2020
Aquatic Sciences, Vol. 82, (2)
Isles, Peter D. F.; Jonsson, Anders; Creed, Irena F.; et al.
2020
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (3) : 1400-1413
Rocher-Ros, Gerard; Sponseller, Ryan A.; Bergström, Ann-Kristin; et al.
2019
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 25, (6) : 2021-2029
Bergström, Ann-Kristin; Karlsson, Jan
2019
Ecological Applications, Ecological Society of America 2019, Vol. 29, (1)
Deininger, Anne; Jonsson, A.; Karlsson, J.; et al.
2019
Science of the Total Environment, Vol. 669 : 821-832
Wu, Pianpian; Kainz, Martin; Akerblom, Staffan; et al.
2018
Aquatic Sciences, Springer 2018, Vol. 80, (2)
Bergström, Ann-Kristin; Karlsson, Jan; Karlsson, Daniel; et al.
2018
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3692-3714
Creed, Irena F.; Bergström, Ann-Kristin; Trick, Charles G.; et al.
2018
Global Biogeochemical Cycles, American Geophysical Union (AGU) 2018, Vol. 32, (2) : 208-225
Isles, Peter D. F.; Creed, Irena F.; Bergström, Ann-Kristin
2018
Limnology and Oceanography, Vol. 63 : S340-S353
Klaus, Marcus; Bergström, Ann-Kristin; Jonsson, Anders; et al.
2018
Biogeosciences, Copernicus Gesellschaft 2018, Vol. 15, (18) : 5575-5594
Klaus, Marcus; Geibrink, Erik; Jonsson, Anders; et al.
2018
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3680-3691
Myrstener, Maria; Rocher-Ros, Gerard; Burrows, Ryan M.; et al.
2018
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3680-3691
Myrstener, Maria; Rocher-Ros, Gerard; Burrows, Ryan M.; et al.
2017
Oecologia, SPRINGER 2017, Vol. 184, (4) : 901-916
Deininger, Anne; Faithfull, Carolyn; Bergström, Ann-Kristin
2017
Ecology, Vol. 98, (4) : 982-994
Deininger, Anne; Faithfull, Carolyn L.; Bergström, Ann-Kristin
2017
Limnology and Oceanography, Vol. 62, (4) : 1498-1511
Deininger, Anne; Faithfull, Carolyn L.; Karlsson, Jan; et al.
2017
Biogeosciences, Vol. 14, (6) : 1527-1539
Soares, Ana R. A.; Bergström, Ann-Kristin; Sponseller, Ryan A.; et al.
2016
Journal of Environmental Sciences(China), Elsevier 2016, Vol. 47 : 82-90
Myrstener, Maria; Jonsson, Anders; Bergström, Ann-Kristin
2015
Journal of Plankton Research, Vol. 37, (3) : 489-499
Berggren, Martin; Sponseller, Ryan A.; Soares, Ana R. Alves; et al.
2015
Ecosphere, Vol. 6, (1)
Bergström, Ann-Kristin; Karlsson, Daniel; Karlsson, Jan; et al.
2015
Oecologia, Vol. 177, (3) : 823-835
Faithfull, Carolyn L.; Mathisen, Peter; Wenzel, Anja; et al.
2015
Ecology, Ecological Society of America 2015, Vol. 96, (11) : 2870-2876
Karlsson, Jan; Bergström, Ann-Kristin; Byström, Pär; et al.
2015
Limnology and Oceanography, John Wiley & Sons 2015, Vol. 60, (4) : 1276-1285
Seekell, David A.; Lapierre, Jean-Francois; Ask, Jenny; et al.
2013
Global Change Biology, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 19, (8) : 2557-2568
Bergström, Ann-Kristin; Faithfull Mathisen, Carolyn; Karlsson, Daniel; et al.
2012
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Montreal: Canadian Science Publishing 2012, Vol. 69, (1) : 85-93
Faithfull, Carolyn; Huss, Magnus; Vrede, Tobias; et al.
2012
Freshwater Biology, Vol. 57, (4) : 835-846
Wenzel, Anja; Bergström, Ann-Kristin; Jansson, Mats; et al.
2012
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol. 69, (11) : 1870-1880
Wenzel, Anja; Bergström, Ann-Kristin; Jansson, Mats; et al.
2011
Limnology and Oceanography, American Society of Limnology and Oceanography (ASLO) 2011, Vol. 56, (5) : 1703-1713
Faithfull, Carolyn; Bergström, Ann-Kristin; Vrede, Tobias
2011
Oikos, John Wiley 2011, Vol. 120, (2) : 311-320
Faithfull, Carolyn; Huss, Magnus; Vrede, Tobias; et al.
2011
Ecosphere, Ecological Society of America 2011, Vol. 2, (11) : 123-
Faithfull, Carolyn; Wenzel, Anja; Vrede, Tobias; et al.
2010
Ecology Letters, Vol. 13, (7) : 870-880
Berggren, Martin; Ström, L; Laudon, H; et al.
2010
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED LIMNOLOGY, VOL 30, PT 9 : 1411-1415
Faithfull, Carolyn; Bergström, Ann-Kristin; Vrede, Tobias
2009
International association of theoretical and applied limnology, vol 30, pt 6: proceedings, Stuttgart: Schweizerbart 2009 : 923-928
Bergström, Ann-Kristin
2009
Verhandlungen / Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie, Vol. 30, (6) : 923-928
Bergström, Ann-Kristin
2009
Science, Vol. 326 : 835-837
Elser, JJ; Andersen, T; Baron, J; et al.
2008
Freshwater Biology, Vol. 53 : 2520–2529-
Bergström, Ann-Kristin; Bigler, Christian; Stensdotter, U.; et al.
2007
Journal of Hydrology, Vol. 334, (1-2) : 141-150
Jonsson, Anders; Algesten, Grete; Bergström, Ann-Kristin; et al.
2006
Global Change Biology, Vol. 12 : 1-9
Bergström, Ann-Kristin; Jansson, Mats
2006
Microbial Ecology, Vol. 52, (2) : 258-264
Jansson, Mats; Bergström, Ann-Kristin; Lymer, David; et al.
2006
Limnology and Oceanography, Vol. 51 : 339-342
Lindström, E S; Forslund, M; Algesten, G; et al.
2005
Microbial Ecology, Vol. 50, (4) : 529-535
Algesten, Grete; Sobek, Sebastian; Bergström, Ann-Kristin; et al.
2005
Limnology & Oceanography, Vol. 50 : 987-994
Bergström, Ann-Kristin; Blomqvist, P; Jansson, Mats
2005
Aquat. Sci., Vol. 67 : 210-219
Lindström, E; Bergström, Ann-Kristin
2004
Global Change Biology, Oxford: Blackwell Scientific 2004, Vol. 10, (1) : 141-147
Algesten, Grete; Sobek, Sebastian; Bergström, Ann-Kristin; et al.
2004
Archiv fur Hydrobiologie, Vol. 159 : 25-42
Bergström, Ann-Kristin; Algesten, G; Sobek, S; et al.

Jag är programansvarig för mastersprogrammet i geovetenskap.