"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ann-Kristin Bergström

Min forskning berör effekter av miljö- och klimatförändringar på nordliga akvatiska ekosystems produktivitet och födovävsstruktur.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A3 38 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Särskilt fokus inom min forskning ligger i att studera betydelsen av organiskt material (humusämnen) och näringsämnen (kväve och fosfor) för sjöars produktivitet och födovävsstruktur. Mina nuvarande forskningsprojekt handlar om hur globala klimatförändringar påverkar sjöars biogeokemi, och vilka eventuella konsekvenser biogeokemiska förändringar har på nordliga sjöars produktivitet och ekosystemtjänster. Vi utvärderar hur näringstillgång och N: P stökiometri i sjöar påverkas av förändringar i atmosfärisk kvävedeposition och klimat och vilka effekter detta får på näringsbegränsning av växtplankton och djurplankton, näringsregenerering och trofisk överföringseffektivitet, samt produktivitet i nordliga boreala och subarktiska sjöar.

Min forskning är kopplad till Arctic CIRC (Climate Impacts Research Centre)

Global Change Biology, John Wiley & Sons 2024, Vol. 30, (3)
Bergström, Ann-Kristin; Creed, Irena F.; Palstev, Aleksey; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2024, Vol. 940
Palstev, Aleksey; Bergström, Ann-Kristin; Vuorio, Kristiina; et al.
Limnology and Oceanography, John Wiley & Sons 2023, Vol. 68, (9) : 2059-2069
Berggren, Martin; Ye, Linlin; Sponseller, Ryan A.; et al.
Limnology and Oceanography Letters, John Wiley & Sons 2023, Vol. 8, (4) : 628-638
Callisto Puts, Isolde; Ask, Jenny; Myrstener, Maria; et al.
Limnology and Oceanography Letters, John Wiley & Sons 2023, Vol. 8, (4) : 639-648
Isles, Peter D. F.; Creed, Irena F.; Hessen, Dag O.; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2023, Vol. 68, (7) : 1224-1237
Koizumi, Shuntaro; Hamdan, Mohammed; Callisto Puts, Isolde; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2023, Vol. 29, (2) : 375-390
Puts, Isolde C.; Ask, Jenny; Deininger, Anne; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 67, (9) : 1508-1520
Bergström, Ann-Kristin; Lau, Danny C. P.; Isles, Peter D. F.; et al.
Ecosystems (New York. Print), Springer-Verlag New York 2022, Vol. 25 : 1682-1699
Myrstener, Maria; Fork, Megan L.; Bergström, Ann-Kristin; et al.
Ecosphere, John Wiley & Sons 2022, Vol. 13, (3)
Puts, Isolde; Bergström, Ann-Kristin; Verheijen, Hendricus; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 28, (23) : 7063-7077
Puts, Isolde C.; Ask, Jenny; Siewert, Matthias B.; et al.
Limnology and Oceanography, John Wiley & Sons 2022, Vol. 67, (5) : 1169-1183
Rulli, Mayra P. D.; Bergström, Ann-Kristin; Sponseller, Ryan A.; et al.
Hydrobiologia, Springer 2021, Vol. 848, (21) : 4991-5010
Bergström, Ann-Kristin; Deininger, A.; Jonsson, Anders; et al.
Ecosystems (New York. Print), Springer 2021, Vol. 24, (8) : 1837-1852
Isles, Peter D. F.; Creed, Irena F.; Jonsson, Anders; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 27, (23) : 6294-6306
Lau, Danny C. P.; Jonsson, Anders; Isles, Peter D. F.; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 66, (1) : 157-168
Wenzel, Anja; Vrede, Tobias; Jansson, Mats; et al.
Hydrological Processes, John Wiley & Sons 2020, Vol. 34, (22) : 4150-4155
Bergström, Ann-Kristin
Aquatic Sciences, Springer 2020, Vol. 82, (2)
Bergström, Ann-Kristin; Jonsson, Anders; Isles, Peter D. F.; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (9) : 4966-4987
Freeman, Erika C.; Creed, Irena F.; Jones, Blake; et al.
Aquatic Sciences, Vol. 82, (2)
Isles, Peter D. F.; Jonsson, Anders; Creed, Irena F.; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (3) : 1400-1413
Rocher-Ros, Gerard; Sponseller, Ryan A.; Bergström, Ann-Kristin; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 25, (6) : 2021-2029
Bergström, Ann-Kristin; Karlsson, Jan
Ecological Applications, Ecological Society of America 2019, Vol. 29, (1)
Deininger, Anne; Jonsson, A.; Karlsson, J.; et al.
Science of the Total Environment, Vol. 669 : 821-832
Wu, Pianpian; Kainz, Martin; Akerblom, Staffan; et al.
Aquatic Sciences, Springer 2018, Vol. 80, (2)
Bergström, Ann-Kristin; Karlsson, Jan; Karlsson, Daniel; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3692-3714
Creed, Irena F.; Bergström, Ann-Kristin; Trick, Charles G.; et al.
Global Biogeochemical Cycles, American Geophysical Union (AGU) 2018, Vol. 32, (2) : 208-225
Isles, Peter D. F.; Creed, Irena F.; Bergström, Ann-Kristin
Limnology and Oceanography, Vol. 63 : S340-S353
Klaus, Marcus; Bergström, Ann-Kristin; Jonsson, Anders; et al.
Biogeosciences, Copernicus Gesellschaft 2018, Vol. 15, (18) : 5575-5594
Klaus, Marcus; Geibrink, Erik; Jonsson, Anders; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3680-3691
Myrstener, Maria; Rocher-Ros, Gerard; Burrows, Ryan M.; et al.
Oecologia, SPRINGER 2017, Vol. 184, (4) : 901-916
Deininger, Anne; Faithfull, Carolyn; Bergström, Ann-Kristin
Ecology, Vol. 98, (4) : 982-994
Deininger, Anne; Faithfull, Carolyn L.; Bergström, Ann-Kristin
Limnology and Oceanography, Vol. 62, (4) : 1498-1511
Deininger, Anne; Faithfull, Carolyn L.; Karlsson, Jan; et al.
Biogeosciences, Vol. 14, (6) : 1527-1539
Soares, Ana R. A.; Bergström, Ann-Kristin; Sponseller, Ryan A.; et al.
Journal of Environmental Sciences(China), Elsevier 2016, Vol. 47 : 82-90
Myrstener, Maria; Jonsson, Anders; Bergström, Ann-Kristin
Journal of Plankton Research, Vol. 37, (3) : 489-499
Berggren, Martin; Sponseller, Ryan A.; Soares, Ana R. Alves; et al.
Ecosphere, Vol. 6, (1)
Bergström, Ann-Kristin; Karlsson, Daniel; Karlsson, Jan; et al.
Oecologia, Vol. 177, (3) : 823-835
Faithfull, Carolyn L.; Mathisen, Peter; Wenzel, Anja; et al.
Ecology, Ecological Society of America 2015, Vol. 96, (11) : 2870-2876
Karlsson, Jan; Bergström, Ann-Kristin; Byström, Pär; et al.
Limnology and Oceanography, John Wiley & Sons 2015, Vol. 60, (4) : 1276-1285
Seekell, David A.; Lapierre, Jean-Francois; Ask, Jenny; et al.
Global Change Biology, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 19, (8) : 2557-2568
Bergström, Ann-Kristin; Faithfull Mathisen, Carolyn; Karlsson, Daniel; et al.
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Montreal: Canadian Science Publishing 2012, Vol. 69, (1) : 85-93
Faithfull, Carolyn; Huss, Magnus; Vrede, Tobias; et al.
Freshwater Biology, Vol. 57, (4) : 835-846
Wenzel, Anja; Bergström, Ann-Kristin; Jansson, Mats; et al.
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol. 69, (11) : 1870-1880
Wenzel, Anja; Bergström, Ann-Kristin; Jansson, Mats; et al.
Limnology and Oceanography, American Society of Limnology and Oceanography (ASLO) 2011, Vol. 56, (5) : 1703-1713
Faithfull, Carolyn; Bergström, Ann-Kristin; Vrede, Tobias
Oikos, John Wiley 2011, Vol. 120, (2) : 311-320
Faithfull, Carolyn; Huss, Magnus; Vrede, Tobias; et al.
Ecosphere, Ecological Society of America 2011, Vol. 2, (11) : 123-
Faithfull, Carolyn; Wenzel, Anja; Vrede, Tobias; et al.
Ecology Letters, Vol. 13, (7) : 870-880
Berggren, Martin; Ström, L; Laudon, H; et al.

Jag är programansvarig för mastersprogrammet i geovetenskap.

Lowered nutritional quality of plankton caused by global environmental changes

Global environmental changes reduce the levels of omega-3 polyunsaturated fatty acids in plankton of northern lakes, thereby lowering their supply to wildlife and humans.

This video summarizes the main findings of the research article: Lau, D. C. P., Jonsson, A., Isles, P. D., Creed, I. F., & Bergström, A.-K. (2021). Lowered nutritional quality of plankton caused by global environmental changes. Global Change Biology. https://doi.org/10.1111/gcb.15887

How terrestrial affects aquatic: Answers from northern lakes

This video summarizes the main findings of the research article:

Isolde Callisto Puts, Jenny Ask, Matthias B. Siewert, Ryan A. Sponseller, Dag O. Hessen, Ann-Kristin Bergström (2022). Landscape determinants of pelagic and benthic primary production in northern lakes. Global change biology.  

https://doi.org/10.1111/gcb.16409