Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 01 apr, 2019

Prova på att forska

PORTRÄTT Kliniskt arbete kombinerat med forskning känns som rätt kombination för Mohammed Hassan Ali som pluggar medicin. Redan tidigt på läkarprogrammet blev han intresserad av forskning och kom som forskaraspirant in i ett svensk-somaliskt hälsoprojekt.

- Jag har ett genuint intresse av att hjälpa människor och är fascinerad av de naturvetenskapliga ämnena. Man kan hjälpa människor på många olika sätt, och för mig känns det rätt att göra det genom att studera medicin. I framtiden vill jag kombinera kliniskt arbete med forskning och undervisning.

Under första terminen fick hans kurs information om Medicinska fakultetens forskaraspirantveksamhet. Han blev inspirerad och började fundera på att prova på forskning.

Mohammed, som sedan länge har ett intresse för globala hälsofrågor, kopplade ihop det med möjligheterna att prova på forskning som forskaraspirant under studierna. Han tog därför kontakt med forskaren Klas-Göran Sahlén vid Enheten för epidemiologi och global hälsa.

Inblick i forskning

Det fanns då några forskningsprojekt som Mohammed fick läsa in sig på - han blev intresserad och ansökte om att bli forskaraspirant.

- Möjligheten att få en bred inblick i forskning och att knyta kontakt med andra studenter och forskare gav mig inspirationen till att söka.

Evidensbaserad kunskap

Det projekt som Mohammed kom att jobba inom, är ett svensk-somaliskt kunskapsutbyte som leds från Umeå universitet. Genom detta samarbete startades hösten 2016 en kurs för 25 unga universitetslärare från olika universitet i Somalia, med syftet att öka kunskapen om hur de kan söka, tolka och använda olika forskningsresultat i bland annat undervisningen.

- Målet är att förbättra framställandet och användningen av evidensbaserad forskning inom hälso- och sjukvården i Somalia.

Intensivkurs i forskningsmetodik

De 25 kursdeltagarna handleds på distans och kursen pågår under ett år. Kursen börjar med en tvåveckors intensiv metodikkurs – en vecka vardera om kvantitativ respektive kvalitativ metodik.

Deltagarna beskriver att det saknas ett forum för forskare i Somalia.

Mohammeds del i projektet är att analysera utfallet av kursen, hur deltagarna använder evidensbaserad kunskap i sin vardag som universitetslärare. Det sker i form av fokusgruppsintervjuer och enkäter.

Preliminära resultat från hans studie visade bland annat att deltagarna sett vikten av att använda evidensbaserad kunskap i undervisningen. Deltagarna beskriver att det saknas ett forum för forskare i Somalia. Han har även identifierat att deltagarna upplever kurser samt samarbete som detta ger hopp och tillfälle för att skapa ett forum för forskare i Somalia.

De preliminära resultaten visade även att det finns en statistiskt signifikant skillnad kring deltagarnas kunskap och självförtroende relaterad till användandet av evidensbaserad forskning.

Vill fortsätta forska

När Mohammed är klar med den här utvärderingen, tar även hans tid som forskaraspirant slut. Men det sätter inte punkt för hans forskningsintresse. Under tiden som forskaraspirant fördjupade han sina kunskaper genom att läsa fristående kurser inom folkhälsovetenskap, hälsoekonomi och hälsopolitik.

- Jag vill fortsätta att lära mig mer om de metoderna. I framtiden vill jag arbeta både som kliniskt verksam läkare och som forskare. Jag tror starkt på att de lärdomar man får från forskningen bidrar till att stärka det kliniska tänkandet och leder även till en personlig utveckling. Jag vill främst ägna mig åt implementeringsforskning inom hälso- och sjukvården både nationellt och internationellt.

Om samarbetet mellan Sverige och Somalia

Samarbetet omfattar fem universitet i Sverige och sex universitet i Östafrika. Övergripande handlar detta samarbete om att forskare i Sverige stöttar lärare och forskare i det tidigare krigsdrabbade Somalia, i deras arbete med att återuppbygga och utveckla hälso- och sjukvården genom exempelvis utbildning och undervisning.

Mentorerna som ingår i det Svensk-Somaliska samarbetet är forskare som är universitetsanställda.

Mer att läsa om forskningen

Somali-Swedish Collaboration in Research for Health

WHO stödjer svensk-somaliskt kunskapsbyggande samarbete

Somali-Swedish Researchers' Association