"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Lena Mustonen

Somaliskt-svenskt utbildnings- och forskningssamarbete

Detta utbildningsprogram kring forskning och evidens inom hälso-och sjukvård och omsorg omfattar deltagare från sex universitet i Somalia, fem universitet i Sverige och hälsoministerier i Puntland och Somaliland.

Deltagarna är somaliska yrkesverksamma som lever och arbetar inom landet . Undervisningen är en kombination av ansikte mot ansikte och onlineundervisning i både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Varje deltagare kommer också att utföra sitt eget hälsovetenskapliga projekt under ledning av två mentorer, en somalisk och en svensk.

Projektet för avsikt att utveckla en modell för samarbete, utveckling och förtroende bland stater som befinner sig i konflikt, eller i post konflikt. Målet är att stimulera hopp och därmed bidra till att bygga upp landet.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Kontakt

Klas-Göran Sahlen
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 58
Anneli Ivarsson
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 86
Stig Wall
Professor emeritus
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2022-03-08