"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-14

Forskare bakom egenprovtagning av antikroppar mot covid-19

PORTRÄTT Region Västerbotten har sedan i mars 2021 erbjudit länets invånare att beställa hem ett kit för egenprovtagning för antikroppar mot covid-19 via 1177. Bakom analysmetoden står Umeåföretaget Xerum med forskare vid Umeå universitet.

Text: Anna Lundström
Bild: Mattias Pettersson

Alla som bor i Västerbotten kan beställa hem ett test via 1177, ta ett blodprov och skicka det för analys med vanlig post. En lösning som gör provtagningen tillgänglig för fler invånare, vilket underlättar för glesbefolkade områden. Provtagningen gör du själv med ett enkelt fingerstick och kvaliteten i analysresultatet är lika hög som om provet hade tagits traditionellt med en nål i armvecket.

Det nybildade avknoppningsbolaget Xerum har utvecklat metodiken för analys av de prover som västerbottningarna skickar in. Bakom idén och bolaget finns forskarna Mattias Forsell och Johan Nordmark vid Umeå universitet samt bolagets vd Julia Wigren Byström. En tydlig drivkraft hos teamet är att bidra till att begränsa spridningen av covid-19 och samtidigt stötta att alla ska få likvärdig vård. Idén bakom analysmetoden växte fram mitt under pågående coronapandemi.

Redan tidigt under pandemin utvecklade vi en mycket känslig metod för att mäta antikroppar.

–  Redan tidigt under pandemin utvecklade vi en mycket känslig metod för att mäta antikroppar mot SARS-Cov-2, viruset som orsakar covid-19. En metod som Region Västerbotten har använt sedan i maj 2020. Vi som idag jobbar med Xerum såg samtidigt en problembild kring att de flesta test kräver venös provtagning, vilket medför en smittorisk vid provtagningen när människor möts. Dessutom bor vi i en region med långa avstånd som innebär att vissa personer har flertalet mil till närmaste provtagningsställe, säger Mattias Forsell, docent i immunologi och lektor inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Hans forskningsfokus under snart 20 år har varit antikroppar mot virus.

Samarbete och innovationsstöd i rekordfart

Steget från idé till nyttiggörande av forskningen förverkligades då personerna bakom det företag som idag heter Xerum kontaktade Innovationskontoret med sin idé under sommaren 2020 för att få hjälp och stöd. Sedan dess har arbetet gått framåt i rekordfart. Under utvecklingsarbetet har Xerum också fått innovationsrådgivning, affärscoachning och finansiellt stöd från olika delar av innovationsstödet. 

Vi såg möjligheter till smittskyddssäker och glesbygdsanpassad provtagning, som skulle kunna ge lika vård för alla, oavsett var man bor.

Vi såg möjligheter till smittskyddssäker och glesbygdsanpassad provtagning, som skulle kunna ge lika vård för alla, oavsett var man bor. Universitetets möjlighet att stötta regionen var mycket begränsad då utvecklingen inte gick att driva helt inom min universitetsverksamhet utan att ”ta” pengar från våra andra forskningsprojekt. Det fick oss att kontakta Innovationskontoret för att se vilka möjligheter vi hade att starta ett litet företag för att kunna genomföra vår idé, förklarar Mattias Forsell.

Idéer och nyttiggörande

Till dig som bär på en idé eller funderar på nyttiggörande av din forskning vill Mattias dela med sig av en viktig insikt.

– Om du startar företag för första gången måste du vara beredd på att det tar väldigt mycket tid att lära sig liksom allt vad det innebär. Vi har haft tur att Julia var intresserad av att lära sig mer om företagande. Det svåraste för mig var att kombinera forskning med all formalia som krävdes för att starta ett företag så att vi skulle kunna nyttiggöra vår idé. Där tycker jag att Innovationskontoret, Umeå universitet Holding och Umeå Biotech Incubator har varit fantastiska med all sin hjälp. I annat fall hade jag nog behövt välja mellan forskning och nyttiggörande, berättar Mattias Forsell.

Det stöd som hjälper en idé att utvecklas framåt kan bestå av affärs- och innovationsutveckling, stöd och rådgivning inom avtal och varumärke, samt finansiellt stöd (validering för tillämpning, VFT). Nyckeln är att bena ut vilka de viktigaste delmomenten är, att ha en plan för hur du betar av dessa i rätt ordning liksom att identifiera vad som är kritiska punkter inom det du utvecklar.

Kompetenser som kompletterar

Ett utvecklingsarbete kring en ny idé tar ofta tid, inte minst inom utveckling av läkemedel och medicinteknik. När världen befinner sig i kris som under en pandemi, är tiden däremot en avgörande faktor.

Ett fokuserat och effektivt samarbete i något som liknar ett stafettlopp.

– I Xerums fall bygger resultat och framgångar på ett fokuserat och effektivt samarbete i något som liknar ett stafettlopp, där olika kompetenser och intressen kompletterar varandra. Det är ett minst sagt imponerande arbete som har utförts, säger Daniel Hoffman, innovations- och affärsrådgivare vid Innovationskontoret.

– Det har varit en mycket lärorik resa och jag är framförallt imponerad över att Julia har lyckats realiserat vår idé, trots alla väntade och oväntade hinder vi mött på vägen. Jag tycker själv att idén var klockren för en glesbygdsregion som Västerbotten. Det känns bra att vi till slut fått möjligheten att visa att analysmetoden fungerar och att man kan ha nytta av den även i framtiden, säger Mattias Forsell.

Att få bidra till direkt samhällsnytta genom våra samlade perspektiv och kunskaper känns både meningsfullt och viktigt.

– Vi på Xerum har utvecklat metodiken för att koppla provtagning i hemmet till analys för antikroppar vid Norrlands universitetssjukhus. Att få bidra till direkt samhällsnytta genom våra samlade perspektiv och kunskaper känns både meningsfullt och viktigt, summerar Julia Wigren Byström. Utöver innovationskontoret har vårt utvecklingsarbete också rönt intresse från Statens innovationsmyndighet Vinnova, som också gått in och stöttat vårt arbete.

Mer information

https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/antikroppstest-for-dig-som-varit-sjuk-tidigare/

https://www.mynewsdesk.com/se/umeaa-biotech-incubator/pressreleases/umeaafoeretag-bakom-region-vaesterbottens-egenprovtagning-foer-antikroppar-mot-covid-19-3076655

Har du en idé som kan göra skillnad?

Hör gärna av dig till Daniel Hoffman, Innovationskontoret: daniel.hoffman@umuholding.se, 070-526 81 14. Du kan också kontakta någon annan av innovations- och affärsrådgivarna på Innovationskontoret. 

Innovationskontorets utbildningar och workshops

Ta gärna del av Innovationskontorets kostnadsfria utbud av utbildningar och workshops. Finns inget inplanerat kan du få en inblick i utbudet genom tidigare genomförda arrangemang.