"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pexels.com

Innovationsstödet vid Umeå universitet

Umeå universitet är en plats där idéer växer. Här skapas innovationer som på olika sätt gör världen bättre och löser viktiga problem. Kanske kan just din idé lanseras som en tjänst eller produkt på en given marknad, eller komma till nytta på annat sätt? För att ännu fler forskare, studenter och anställda ska kunna utforska sina möjligheter finns det vägledning att få i vårt välutbyggda stödsystem.

Tillsammans ger vi goda idéer kraft. Innovationskontoret vid Umeå universitet är ofta första anhalten på innovationsresan – för de senare stegen finns Umeå universitets holdingbolag, samt tre företagsinkubatorer med olika inriktningar. Här finns en dynamisk och öppen kultur där vi hjälps åt och gläds åt allas framgångar. Tillsammans skapar vi förutsättningar till framsteg och utveckling på lokal, nationell och global nivå.

Umeå universitet Holding och inkubatorer kopplade till universitetet

Innovationskontoret är ofta första anhalten på innovationsresan. Kommersiella idéer och startups kan få stöd via Umeå universitet Holding och företagsinkubatorerna som är knutna till universitetet. Här kan du läsa om holdingbolaget och inkubatorernas specialområden och hur de jobbar.

eXpression Umeå

är en inkubator för de konstnärliga och kreativa näringarna. Med dynamiska metoder, innovativa miljöer, erfarna affärscoacher och ett starkt nätverk, hjälper eXpression Umeå artister och kreatörer att utveckla sina idéer och sitt entreprenörskap. Inkubatorn har tillgång till digifysiska verkstäder, labb och studios av högsta internationella klass i Sliperiet på Konstnärligt campus för såväl prototyputveckling som workshops. 

Läs mer om eXpression Umeå

Umeå Biotech Incubator, UBI

har utsetts till en av Europas 15 bästa spetsinkubatorer med fokus på affärsidéer inom life science. UBI arbetar främst med forskningsbaserade projektidéer inom läkemedelsutveckling och diagnostik, med potential att ha omvälvande effekter på framtidens sjuk- och friskvård. Här finns en utvecklad infrastruktur i form av laboratorium och instrumentplattformar, affärsutvecklare med specialkunskaper inom life science, en tydlig arbetsprocess, samt tillgång till finansiering och nätverk. UBI är en del av Vinnovas Exellensprogram.

Läs mer om Umeå Biotech Incubator

Uminova Innovation

är en av Sveriges bästa inkubatorer och utvald till Vinnovas Excellensprogram. Sedan 2003 har inkubatorn gett affärsstöd till över 150 aktiebolag som tillsammans har mer än 600 anställda och omsätter närmare 850 miljoner. På kuppen har Uminova Innovation gjort Umeå, Västerbotten och norra Sverige till en starkare plats för tillväxt och utveckling. Affärsutvecklarna är specialiserade på att hjälpa personer att testa och utmana sina affärsidéer och att lära ut smarta verktyg som garanterar att idébäraren hela tiden tar idén framåt, snabbt och träffsäkert.

Läs mer om Uminova Innovation

Umeå universitet Holding

är Umeå universitets helägda bolag med det huvudsakliga uppdraget att stödja nyttiggörande av kunskap genom kommersialisering av idéer och forskningsresultat. Holdingbolaget verkar för ett effektivt och synkroniserat innovationsstödsystem för universitetets forskare, studenter och anställda, inom alla vetenskapsområden. Bolaget driver inkubatorverksamhet via delägarskap i företagsinkubatorerna, erbjuder finansiering i form av verifieringsmedel för forskare och studenter samt ägarkapital i startups. 

Läs mer om Umeå universitet Holding

Senast uppdaterad: 2023-06-08