"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-12 Uppdaterad: 2020-11-10, 08:00

Frågor om hållbarhet behöver belysas ur många olika perspektiv

PORTRÄTT Detta säger Erland Mårald som är professor i idéhistoria vid Institutionen för idéhistoria och samhällsstudier. Han har engagerat sig i UTRI, Umeå Transformation Research Initiative, där han är med i styrgruppen - vi är förstås nyfikna på varför.

Text: Kristina Lindblom
Bild: Mattias Pettersson

Vilken bakgrund och utbildning har du?

– Jag är helt ett resultat av Umeå universitet: som student vid kulturvetarlinjen, doktorand i idéhistoria, som forskare i miljöhistoria och som tvärvetare i olika forskningsprogram. Även om jag befunnit mig på samma plats sedan starten har jag successivt breddat mig ut från mitt ämne och från universitetet till forskning i samverkan med en uppsjö av olika samhällsaktörer. 

Kan du kort presentera din forskning och hur du ser att det knyter an till UTRI?

– Min forskning handlar om frågor om miljö, hållbarhet och naturresurser ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Det kan till exempel handla om kulturella perspektiv på kunskap och hur forskare agerar i samhället i strävan att åstadkomma förändring, men även hur vanliga människor förhåller sig till frågor om klimat och hållbarhet. 

Trots att idén om hållbar utveckling funnit i tre sekler är det tveksamt om den hittills lyckats hejda den negativa utvecklingen

Vad är omställning mot hållbarhet enligt din uppfattning och vilka utmaningar/problem ser du för att vi ska komma dit?

– Den moderna idén om hållbarhet och hållbar utveckling brukar sägas ha formulerats i början av 1700-talet. Genom Brundtlandskommissionens rapport Vår gemensamma framtid 1987 blev den en dominerande agenda inom Förenta nationerna och det globala samtalet. Trots att idén om hållbar utveckling funnit i tre sekler är det tveksamt om den hittills lyckats hejda den negativa utvecklingen, i alla fall pekar alla kurvor fortsatt brant uppåt. Det finns också historiska exempel där försök att initiera ökad hållbarhet med ny teknik eller samhällsstyrning på sikt resulterat i nya hållbarhetsproblem.

– Även om vi mer än någonsin behöver ställa om samhället mot hållbarhet, är det viktigt att samtidigt diskutera om den rådande idén om hållbarhet är det rätta svaret på den akuta situationen. 

Hur kommer det sig att du engagerat dig i UTRI?

– Jag tror att frågor om hållbarhet behöver belysas ut många olika
perspektiv – mångvetenskapligt och tvärvetenskapligt – och i dialog med samhället. UTRI är ett utmärkt nätverk för att göra just detta.

Vad tror du att UTRI kan bidra med för din egen forskning?

– Min forskning utvecklas alltid i samspel med andra, både med sådana som jag lätt tycker mig förstå men framförallt med de som har andra perspektiv och som skapar motstånd.

Slutligen, varför tycker du att man ska delta i kick-offen?

– Detta är början på något nytt, och när något är nytt är det fortfarande rörligt och påverkbart. Alltså är det nu som dynamiken och potentialen är som störst.

 

Umeå Transformation Research Initiative (UTRI)

Umeå universitet satsar på hållbarhetsforskning. Nya Umeå Transformation Research Initiative (UTRI) stödjer ökade samarbeten som främjar hållbar omställning vid Umeå universitet, men välkomnar också samarbeten med andra universitet och aktörer inom området.

Kick-off hölls måndag 30 november och tisdag 1 december som ett webbinarium. Keynote speakers och tillika hedersdoktorer vid Umeå universitet var: Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör WHO, Nancy Langton, professor vid Michigan Technological University, USA, John Anderson, professor vid Loughborough University, UK och C Michael Hall, professor vid University of Canterbury, New Zeeland.

Moderator var Ola Nordebo.

Läs mer på UTRIs hemsida.

Kontaktuppgifter

Erland Mårald
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 45