"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-06

Forskar om fysisk aktivitet, stillasittande och relaterade hälsoeffekter

PORTRÄTT Frida Bergmans forskning fokuserar på hur vår hälsa påverkas av stillasittande och fysisk aktivitet. Här får vi veta mer om forskningsområdet och dess frågeställningar samt några tips om hur man kan minska stillasittandet i hemmakontoret. Målet är att sprida kunskap om och stötta andra forskargrupper vid mätningar av fysisk aktivitet och stillasittande.

Text: Linnéa Höök
Bild: Mattias Pettersson

Frida Bergman är utbildad fysioterapeut som efter några år inom primärvården läste masterutbildningen i Fysioterapi vid Umeå universitet. Sedan följde doktorandutbildning och disputation 2018 med titeln "Aktiva arbetsstationer : ett sätt att förebygga och behandla övervikt och fetma?"

Berätta mer om din forskning!

Fysisk aktivitet är ett av de bästa hälsofrämjande medlen och att vara fysiskt aktiv kan minska riskerna att insjukna i flertalet av våra stora folksjukdomar. Mycket av den tidigare forskningen har dock fokuserat på fysisk aktivitet som utförs på fritiden. Det finns nu viss forskning som visar att en hög mängd fysisk aktivitet på arbetet snarare kan ha hälsovådliga effekter, men evidensläget är svagt och det här är ett område som behöver utforskas mer. På senare tid har dessutom stillasittande identifierats som en viktig riskfaktor för ohälsa, där en hög mängd oavbrutet stillasittande har visat sig ha negativa effekter bland annat på blodsockernivåer. Hur fördelningen mellan fysisk aktivitet och stillasittande bör se ut under en dag är dock fortfarande inte känt och vilka hälsoeffekter som fysisk aktivitet och stillasittande på arbete och fritid har hos olika grupper behöver studeras mer med bättre mätmetoder. I min forskning fokuserar jag på fysisk aktivitet och stillasittande under all vaken tid men även indelat under arbetstid och fritid för att studera vilka hälsoeffekter detta har.

Vad är på gång just nu?

För tillfället är jag involverad i olika projekt där vi studerar fysisk aktivitet och stillasittande. Det jag framför allt arbetar med är accelerometerdata insamlat i SCAPIS, en populationsbaserad studie som genomfördes vid sex olika universitetssjukhus i Sverige, bland annat i Umeå. Vi samlade här in data med låraccelerometrar för att undersöka fysisk aktivitet och stillasittande under arbetstid och fritid. Vi arbetar tillsammans med andra forskargrupper på institutionen för att undersöka samband mellan detta och olika hälsorelaterade variabler, bland annat metabola och kognitiva variabler. Vi har även samarbeten med forskare vid Uppsala universitet där vi utvecklar metoder för att på bättre sätt kunna hantera och bearbeta stora mängder data insamlat med låraccelerometrar.

Vi arbetar även för att sprida kunskap och agera som metodstöd för andra forskargrupper på institutionen kring att mäta fysisk aktivitet och stillasittande. Genom att mäta fysisk aktivitet och stillasittande med sensorbaserade metoder, till exempel accelerometrar, så får man mer valida mått på dessa beteenden jämfört med om man använder enkäter av olika slag. Det kan dock vara relativt dyrt med inköp av utrustning och svårt att hantera all data som man får från accelerometrarna. För att stärka forskningsfältet på institutionen, så att fler ska kunna välja bättre mätmetoder för att undersöka dessa beteenden, så vill vi därför kunna stödja och assistera forskargrupper som vill mäta fysisk aktivitet och/eller stillasittande i sina studier. I forskargruppen har vi tillgång till olika accelerometrar – både midjeburna (som ofta används för att mäta fysisk aktivitet) och lårburna (som ofta används för att mäta stillasittande beteenden). Forskare på institutionen som är intresserade av att mäta fysisk aktivitet och/eller stillasittande får gärna höra av sig till oss för vidare diskussion.

Har du några bra knep att dela med dig av för att undvika stillasittande?

  • Gör gärna en egen mätvecka där du med aktivitetsklocka eller mobiltelefon mäter ditt eget aktivitetsmönster – då kan det vara enklare att se var du kan stoppa in mer rörelse och minska stillasittandet under dagen. 
  • Nu i hemma-arbetets tidevarv så är det lätt att gå direkt från frukostbordet till datorskärmen. Kanske kan du gå ut och ta en daglig morgonpromenad eller cykeltur till jobbet innan du sätter dig vid skärmen?
  • Försök hitta möjligheter till att bryta stillasittandet så ofta som möjligt under dagen – ta bensträckare och gör någon enkel aktivitet, t.ex. benböj eller tåhävningar.
  • Lunchpromenader är ett bra sätt att både få dagsljus och att öka den dagliga fysiska aktiviteten. Telefonsamtal kanske kan utföras gåendes?
  • Kom ihåg – all aktivitet räknas!

Vad är det som driver dig i ditt arbete?

Nyfikenhet. En vilja att förstå mer. Jag inspireras av samarbeten och kunskapsutbyten med duktiga och trevliga kollegor.

Kontakt

Frida Bergman
Forskningssamordnare (tjänstledig), postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 01

Snabba fakta

Namn: Frida Bergman
Ålder:
37 år
Antal år på UmU:
8 år
Vad gör du helst när du är ledig? 
Umgås med familj och vänner, fysisk aktivitet av olika slag – gärna utomhusaktiviteter som skidåkning, beachvolleyboll eller andra bollsporter.
Vad ser du mest fram emot efter pandemins slut? Att kunna umgås med släkt och vänner igen!