"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SCAPIS

SCAPIS är en svensk forskningsstudie inom hjärta, kärl och lunga. I studien har 30 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 50 och 64 år deltagit.

SCAPIS är ett samarbete mellan sex universitet i Sverige; Göteborg, Malmö/Lund, Stockholm, Uppsala, Linköping och Umeå. I studien skapas en databas där folksjukdomar som hjärt/kärlsjukdom och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan studeras. Genom forskning inom ramen för SCAPIS kommer man att bättre kunna förstå sjukdomsmekanismer och förbättra behandlingsmetoder.

SCAPIS basundersökning

SCAPIS utgår från ett protokoll av basundersökningar, som är gemensamma för alla sex orter. I basundersökningen ingår:

1) upptagande av medicinsk historia
2) frågeformulär avseende hälsa, levnadsvanor, medicinering, eventuella sjukdomar i släkten, motion, rökning och alkoholbruk
3) kostenkät
4) blod- och urinprover (för direktanalys och till biobank)
5) antropometri (längd, vikt, midje- och höftmått)
6) lungfunktionstester
7) accelerometri (mätare som registrerar fysisk aktivitet),
8) blodtryck/ankeltryck
9) EKG
10) ultraljudsavbildning av halskärl
11) skiktröntgen avseende lunga, hjärta med kranskärl och kroppssammansättning.

Utöver basundersökningarna hade varje ort möjlighet att lägga till egna undersökningar och blodprov för att kunna besvara ytterligare forskningsfrågor inom området hjärt-kärl- och lungsjukdom. 

SCAPIS Umeå

SCAPIS i Umeå pågick mellan maj 2016 och oktober 2018 och inkluderade drygt 2500 personer. Blodprover och data från dessa finns sparade för framtida forskning i biobank. Blodproverna är uppdelade i tre kategorier:

  • Nationella SCAPIS-prover och data från samtliga sex orter som administreras från Göteborgs universitet.

  • Lokala SCAPIS-prover i Umeå som administreras av Enheten för biobanksforskning (EBF).

  • Forskares ”egna” prover eller data, som har tagits för ett specifikt syfte och är ett tillägg till SCAPIS övriga insamling.

 

Uttag från SCAPIS inklusive från SCAPIS lokala Umeå-enkät administreras av SCAPIS datatjänst (www.scapis.org) och via mail researchsupport@scapis.org

I Umeå finns en biobank med fasteblodprover från samtliga 2500 SCAPIS-Umeå-deltagare. Uttag från denna administreras av Enheten för biobanksforskning (EBF), och uttag bedöms i relevant expertgrupp. Samma rutiner som vid uttag från Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS) tillämpas, det vill säga att ansökan ska åtföljas av en vetenskaplig plan och etikgodkännande.

För ytterligare information om SCAPIS och vilka kontakter man bör ta inför planering av en studie se: 

SCAPIS.org

Var ansöker jag?

Det är nästan alltid bäst att börja med att diskutera planerna med någon inom SCAPIS. När du väl ska ansöka om data eller prov, så behöver du veta vilken kategori av prov och/eller data det är du vill ha.

Forskarens egna data eller prov

Ansökan görs på SCAPIS blankett (länk kommer).

Ansökan skickas till Enheten för biobanksforskning vid Umeå universitet, ebf@umu.se

Lokalt beslut tas i SCAPIS Umeå.

Beslutet meddelas i expertgrupp vid Enheten för biobanksforskning.

SCAPIS kan be expertgruppen om utlåtande i de fall då man vill att en avvägning ska göras, t.ex. om olika intressen står mot varandra eller andra tveksamheter uppstår.

Ingen avgift till Enheten för biobanksforskning.

 

Lokala prov från SCAPIS Umeå som inte är forskarens eget tillägg

Ansökan görs på SCAPIS blankett (länk kommer).

Ansökan skickas till Enheten för biobanksforskning vid Umeå universitet, ebf@umu.se

Lokala SCAPIS i Umeå förbereder ärendet.

Expertgrupp vid Enheten för biobanksforskning lämnar rekommendationer till SCAPIS arbetsutskott som beslutar.

Avgift betalas till Enheten för biobanksforskning.

Avgifter vid Enheten för biobanksforskning 

 

Data eller prov från nationella SCAPIS

Scapis datatjänst förväntas fungera mot slutet av 2020. För kontakt, se uppgifterna nederst på denna sida. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Anders Blomberg
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 51
Stefan Söderberg
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 00 00
Senast uppdaterad: 2024-02-05