"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Christian Weiss

Publicerad: 2020-02-10

Genmodifierade zebrafiskar bidrar i kampen mot cancer

REPORTAGE Genom att genmodifiera zebrafiskar har Maréne Landström, professor i patologi vid Umeå universitet, och hennes forskargrupp upptäckt molekylära mekanismer för hur en viss typ av prostatacancer sprids och blir elakartad. Resultaten kan leda till bättre behandling och effektivare läkemedel mot prostatacancer.

Text: Nils Fredriksson

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer för män över hela världen och sjukdomen ser ut att öka i omfattning de närmaste åren. Detta eftersom den är förknippad med västerländsk diet som nu också blir allt vanligare i u-länder.

– Det finns därför ett stort värde i att kunna känna igen aggressiva
former av prostatacancer. Mycket talar också för att vanliga cancerformer använder molekyler på liknande sätt och då kan vår forskning även ha betydelse för andra patientgrupper, säger Maréne Landström, som genomfört studien i samarbete med Jonas von Hofsten vid Umeå universitet.

Gensaxen viktigt redskap för att förstå skadligt protein

Den forskning som nu ledde fram till genombrottet startade 2012 när hon
fick ett stort anslag och möjlighet att rekrytera doktorander för att undersöka signalmolekyler som spelar roll vid inflammationer och tumörprogression. I pilotförsöken såg man att det speciella proteinet TRAF6
var viktigt i signalkedjan som leder till att prostatacancer blir aggressiv.

Genom att analysera uttrycket och funktionen för TRAF6 både i
vävnadsprover från män med prostatacancer och i genmodifierade zebrafiskar – här hade man stor hjälp av gensaxen CRISPR-Cas9 – har forskarna kunnat placera TRAF6 som ett nytt och viktigt nyckelprotein
i signalkedjan för Wnt3-funktion i Wnt3a, en tillväxtfaktor som gynnar att tumören växer och cancern sprids.

– Vi har hittat en ny pusselbit som gör det möjligt att närmare förstå molekylära mekanismer i cancerförloppet. I förlängningen kan det göra att man tidigare känner igen aggressiva tumörceller hos en patient och bidra till nya och bättre behandlingar. I dag leder många behandlingar mot prostatacancer till biverkningar och återfall, vår upptäckt kan förhoppningsvis hjälpa till att råda bot på det. Den ökade förståelsen gör det också möjligt att utveckla nya läkemedel i framtiden.

Genomskinliga fiskar ger snabbare resultat

Maréne Landström och hennes forskarlag fortsätter nu med sina studier
kring TRAF6 och dess betydelse för prostatacancer.

Karthik Aripaka som ingår i teamet doktorerade i slutet av 2019 och under 2020 kommer forskarna undersöka lymf- och blodkärlens roll när det gäller spridning av prostatacancer. Även här kommer forskarlaget använda zebrafiskar i sina försök.

– Zebrafiskar har den fördelen att vi ser resultat redan inom sex till tolv månader, med möss tar det runt tre år att få liknande svar. Fiskarnas genomskinlighet gör det lätt att följa hur metastaserna sprids.

Maréne Landström driver också ett annat projekt som testar ett nytt potentiellt cancerläkemedel. Forskargruppen har, baserat på hennes tidigare forskning, funnit nya och lovande biomarkörer för aggressiv prostata- och njurcancer.

Även här spelar TRAF6 en viktig roll, men i en annan del av signalkedjan.

Fakta: Prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och ett fåtal är under 40 vid diagnos.

En tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer. Varje år upptäcks omkring 10 000 nya fall av prostatacancer.

Källa: Cancerfonden