"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Gensaxen CRISPR-Cas9 revolutionerar gentekniken

Gensaxen CRISPR-Cas9 kallas genteknikens skarpaste verktyg och har revolutionerat molekylärbiologisk och cellbiologisk forskning. Emmanuelle Charpentier gjorde upptäckten av gensaxen vid Umeå universitet 2012. År 2020 tilldelades hon och Jennifer A. Doudna, vid University of California, Berkeley, USA, Nobelpriset i kemi för upptäckten. På den här sidan finns material kopplat till gensaxen samlat.

Detta är CRISPR-Cas9

Populärvetenskapliga beskrivningar av gensaxen.
Nobelpris till upptäckt vid Umeå universitet

Emmanuelle Charpentier prisas för upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9.

Vad är gensaxen – och hur funkar den?

Populärvetenskaplig förklaring av CRISPR-Cas9

Gensaxen används över hela världen

Så tog sig gensaxen från Umeå universitet och ut i världen.

Emmanuelle Charpentier om CRISPR-Cas9

Hedersdoktor Emmanuelle Charpentier berättar om upptäckten av CRISPR-Cas9 och vad Umeå universitet betytt för henne.

Revolutionerande för forskning

CRISPR-Cas9 är ett verktyg som kommer ur grundforskning och går att applicera inom många olika forskningsfält. Här finns några exempel, liksom beskrivning av möjligheter och risker med gensaxen.
Expertlista CRISPR-Cas9

Expertlista med kontaktuppgifter på våra experter inom CRISPR-Cas9 vid Umeå universitet.

Emmanuelle Charpentier om tiden efter Nobelpriset

Vad har Nobelpriset betytt och vad har hänt inom CRISPR-Cas9. Se intervju med Emmanuelle Charpentier.

Vill lura kroppen bli frisk

Jonas von Hofsten forskar om en sjuk muskelcell kan luras bete sig som om den är en frisk muskelcell.

Utforskar julgranens vintergrönhet med CRISPR-Cas9

Den vintergröna vackra julgranen är också vår ekonomiskt viktigaste växt och därför ständigt beforskad.

Gensaxen som revolutionerade gentekniken

Stefan Jansson, växtforskare, förklarar hur gensaxen CRISPR-Cas9 fungerar och hur den kan användas.

Löser cancergåtor med fiskar och CRISPR-Cas9

Resultaten av Maréne Landströms forskning kan leda till bättre behandling mot prostatacancer.

Stort anslag till design av fotosyntes för framtidens grödor

Professor Åsa Strand ska tillämpa genetiska modifieringstekniker för att öka produktiviteten hos grödor.

Gensax kan bli hjälp mot covid-19

Emmanuelle Charpentier forskar nu om hur CRISPR-Cas9 kan visa hur covid-19 tar sig in i kroppen.

Möjligheter och risker med CRISPR-Cas9

Ett nytt forskningsprojekt handlar om de etiska frågor som aktualiseras när det gäller genteknik.

Forskningsmiljö som ger förutsättningar

Emmanuelle Charpentier har flertalet gånger lyft forskningsmiljön i Umeå som en av förutsättningarna för hennes upptäckt. Här är några beskrivningar av det klimat som finns vid Umeå universitet.
Öppet klimat för banbrytande forskning

Många vittnar om att Umeå universitet har ett särskilt klimat.

Framgångsrik forskning vid MIMS

Bernt Eric Uhlin, professor i molekylärbiologi, berättar om forskningslaboratoriet MIMS.

"Juvel i kronan finns i Umeå"

Vetenskapsrådets internationella expertpanel hyllar Umeå universitet och centrumet UCMR i rapport.

Vägen till Umeå universitet

Film från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse om varför Charpentier valde Umeå och vikten av grundforskning.

Nobelprisets betydelse för Umeå universitet

Hans Adolfsson: "Jag är säker på att årets Nobelpris kommer få stor betydelse för universitetet."

Om Emmanuelle Charpentier

Reportage och porträtt som beskriver såväl personen som vägen till upptäckten.
CRISPR-Cas9 – Genteknik för framtiden

Porträtt av Emmanuelle Charpentier och hennes väg fram till den banbrytande upptäckten och vidare.

"Det kommer att ge lyskraft till Umeå universitet"

Äntligen blev Nobelpriset verklighet för Emmanuelle Charpentier. Glädjen är stor på Umeå universitet.

Gensaxen under Nobelveckan 2020

Nobelföreläsning i kemi 2020

Emmanuelle Charpentiers Nobelföreläsning om CRISPR-Cas9.

Nobel week dialogue

Emmanuelle Charpentier samtalar med Igor Levit under rubriken Lärande i konst och vetenskap.

Nobelprisceremonin 2020

Se Nobelpristagarna hyllas för deras upptäckter.

Senast uppdaterad: 2022-10-26