"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Expertlista inom CRISPR-Cas9

Föreståndare

Oliver Billker - professor och föreståndare på MIMS

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier 
Hans forskning handlar om att förstå malariaparasitens biologi bättre och hur de interagerar med myggorna som överför dem. Han använder CRISPR-Cas9-teknik för att genmodifiera malariaparasiter.

Kan berätta om MIMS som excellent forskningsmiljö. Han är föreståndare för MIMS sedan oktober 2018.

Telefon: 072-219 28 03

Oliver Billker
Forskare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 78

Anders Sjöstedt - professor i klinisk bakteriologi, tidigare biträdande föreståndare på MIMS

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier 
Var biträdande föreståndare för MIMS när Emmanuelle Charpentier rekryterades. Kan beskriva Emmanuelle Charpentiers resultat ur ett vetenskapligt perspektiv och MIMS som excellent forskningsmiljö.

Anders Sjöstedt
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 11 20

Bernt Eric Uhlin - senior professor medicinsk mikrobiologi och tidigare föreståndare på MIMS

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Kan beskriva Emmanuelle Charpentiers resultat ur ett vetenskapligt perspektiv och UCMR som excellent forskningsmiljö där MIMS ingår.

Han var föreståndare för UCMR Centre of Excellence (2005-2019) och MIMS (2007-2018) och var ansvarig för rekryteringen av Charpentier till MIMS där hon gjorde sin banbrytande upptäckt.

Telefon: 070-675 73 44

Yaowen Wu - professor och föreståndare på UCMR

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Han utvecklar nya kemiska metoder för att modifiera proteiner eller manipulera genfunktion i biologiska system med ett särskilt fokus på molekylära mekanismer vid membrantrafficking och autofagi.

Han kombinerar CRISPR-Cas9 och nya kemiskt-optogenetiska tekniker för att editera gener med hjälp av ljus, vilket har potential för precisionsbehandlingar.

Telefon: 070-206 75 89

Yaowen Wu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 31

Forskare inom molekylärbiologi och medicin

David Cisneros - förste forskningsingenjör, Institutionen för molekylärbiologi

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Kan beskriva Emmanuelle Charpentiers resultat ur ett vetenskapligt perspektiv. David undervisar studenter om genmodifiering med hjälp av CRISPR-Cas9.

Telefon: 073-800 54 36

Johan Henriksson - forskare vid Institutionen för molekylärbiologi och MIMS

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Använder CRISPR-Cas9 till avancerad molekylärbiologi såsom att screena efter gener som påverkar immunförsvaret, samt för syntetisk biologi.

Telefon: 072-727 29 24

Jonas von Hofsten - Universitetslektor, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier:
Är ansvarig för Umeå Zebrafiskfacilitet där flera forskargrupper arbetar praktiskt med gensaxen i sina respektive projekt. I sin egen forskning använder han CRISPR-Cas9-tekniken för att mutera gener som är viktiga för muskelutveckling och regeneration. Han studerar också hur dessa mutationer påverkar tillväxt och spridning av muskeltumörer.

Telefon: 070-582 58 58

Jonas von Hofsten

Jonas von Hofsten
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 36

Jörgen Johansson - professor i molekylärbiologi, MIMS

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier 
Han har jobbat i samma forskningsmiljö som Emmanuelle Charpentier under tidigare år. Han jobbar inte med själva tekniken, men med något liknande.

Han samarbetar i dag med Charpentier på så sätt att han har gjort några ansökningar om forskningsmedel tillsammans med henne. De har också gemensamma forskningsidéer tillsammans.

Maréne Landström - professor/överläkare, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier 
Forskar om aggressiv prostatacancer och hur den kan motverkas på cell- och molekylnivå. Använder CRISPR-Cas9-teknik för att genmodifiera zebrafiskar och studera vilken roll ett specifikt protein har för att prostatacancertumörer blir invasiva och kan spridas i kroppen och ge upphov till metastaser.

Maréne Landström
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 24 58

 

Sun Nyunt Wai - professor i medicinsk mikrobiell patogenes, UCMR och MIMS, mentor för de unga gruppledarna

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Vetenskapligt samarbete med Emmanuelle Charpentier och mentorskap för doktorander i Emmanuelle Charpentier lab.

Telefon: 070-509 9430

Sun Nyunt Wai
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 04

Forskare inom växtbiologi

Stefan Jansson - professor, Institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre, UPSC

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Hans forskning kretsar kring fotosyntesen, hur årstidsväxlingar påverkar fysiologi, samt skoglig genetik. Han är också engagerad i GMO-debatten.

Han arbetar med CRISPR-Cas9-tekniken, kan berätta om hur kan användas inom växtförädling och hur lagstiftningen inom området ser ut.

Telefon: 070-677 23 31

Stefan Jansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 54

 

Alizée Malnoë, forskarassistent, Institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre, UPSC

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Undersöker hur växter hanterar överflödigt solljus. Använder CRISPR-Cas9-teknik för att införa riktade mutationer i genomet hos växtmodellarten backtrav (Arabidopsis thaliana) och gran (Picea abies) för att studera de molekylära mekanismerna för växtfotoskydd, det vill säga skydd mot för mycket skadligt solljus.

Telefon: 090-786 54 59

Markus Schmid - professor, Institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre, UPSC

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Undersöker hur växter interagerar med sin miljö. Använder CRISPR-Cas9-teknik för att införa riktade mutationer i genomet hos växtmodellarten Arabidopsis thaliana (backtrav) och Populus (poppel) för att studera hur förändringar i dagslängd och temperatur styr växtens tillväxt och utveckling.

Telefon: 073-069 52 25

Markus Schmid

Markus Schmid
Professor (tjänstledig)
E-post
E-post

 

Forskare inom etik och CRISPR-Cas9

Christer Nordlund - professor i idéhistoria, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Teknik- miljö- och vetenskapshistoria, Medical Humanities Network

Arbetar med forskningsprojektet Möjligheter och risker med CRISPR-Cas9: Kulturella och etiska perspektiv på den nya gentekniken

Telefon: 070-741 27 40

Madeleine Hayenhjelm - universitetslektor i filosofi, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier

Medical Humanities Network

Möjligheter och risker med CRISPR-Cas9: Kulturella och etiska perspektiv på den nya gentekniken

Madeleine Hayenhjelm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 33
Senast uppdaterad: 2020-10-09