Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Expertlista inom CRISPR/Cas9

Föreståndare

Oliver Billker - professor och föreståndare på MIMS

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier 
Hans forskning handlar om att förstå malariaparasitens biologi bättre och hur de interagerar med myggorna som överför dem. Han använder CRISPR/Cas9-teknik för att genmodifiera malariaparasiter.

Kan berätta om MIMS som excellent forskningsmiljö. Han är föreståndare för MIMS sedan oktober 2018.

Telefon 072-219 28 03

Oliver Billker
Forskare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 78

Bernt Eric Uhlin - senior professor medicinsk mikrobiologi

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Kan beskriva Emmanuelle Charpentiers resultat ur ett vetenskapligt perspektiv och UCMR som excellent forskningsmiljö där MIMS ingår.

Han var föreståndare för UCMR Centre of Excellence (2005-2019) och MIMS (2007-2018) och var ansvarig för rekryteringen av Charpentier till MIMS där hon gjorde sin banbrytande upptäckt.

Telefon 070-675 73 44

Bernt Eric Uhlin
Professor, senior, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 31

Yaowen Wu - professor och föreståndare på UCMR

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Han utvecklar nya kemiska metoder för att modifiera proteiner eller manipulera genfunktion i biologiska system med ett särskilt fokus på molekylära mekanismer vid membrantrafficking och autofagi.

Han kombinerar CRISPR-Cas9 och nya kemiskt-optogenetiska tekniker för att editera gener med hjälp av ljus, vilket har potential för precisionsbehandlingar.

Telefon 070-206 75 89

Yaowen Wu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 31

Forskare inom molekylärbiologi och medicin

David Cisneros - förste forskningsingenjör, Institutionen för molekylärbiologi

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Kan beskriva Emmanuelle Charpentiers resultat ur ett vetenskapligt perspektiv. David undervisar studenter om genmodifiering med hjälp av CRISPR/Cas9.

Telefon 073-800 54 36

David Cisneros Armas
Forskningsingenjör, första
E-post
E-post

Jörgen Johansson - professor i molekylärbiologi, MIMS

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier 
Han har jobbat i samma forskningsmiljö som Emmanuelle Charpentier under tidigare år. Han jobbar inte med själva tekniken, men med något liknande.

Han samarbetar i dag med Charpentier på så sätt att han har gjort några ansökningar om forskningsmedel tillsammans med henne. De har också gemensamma forskningsidéer tillsammans.

Maréne Landström - professor/överläkare, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier 
Forskar om aggressiv prostatacancer och hur den kan motverkas på cell- och molekylnivå. Använder CRISPR/Cas9-teknik för att genmodifiera zebrafiskar och studera vilken roll ett specifikt protein har för att prostatacancertumörer blir invasiva och kan spridas i kroppen och ge upphov till metastaser.

Maréne Landström
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 24 58

Anders Sjöstedt - professor i klinisk bakteriologi. Institutionen för klinisk mikrobiologi

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier 
Var biträdande föreståndare för MIMS när Emmanuelle Charpentier rekryterades. Kan beskriva Emmanuelle Charpentiers resultat ur ett vetenskapligt perspektiv och MIMS som excellent forskningsmiljö.

Anders Sjöstedt
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 11 20

Constantin Urban - universitetslektor/immunolog, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Arbetade på samma institution och inom MIMS med Emmanuelle Charpentier när hon upptäckte gensaxen. Kan beskriva Emmanuelle Charpentiers resultat ur ett vetenskapligt perspektiv och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) samt MIMS som excellent forskningsmiljö.

Telefon 076-209 74 05

Constantin Urban
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 27 02

Sun Nyunt Wai - professor i medicinsk mikrobiell patogenes. Medlem av UCMR och MIMS, mentor för de unga gruppledarna

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Vetenskapligt samarbete med Emmanuelle Charpentier och mentorskap för doktorander i Emmanuelle Charpentier lab.

Telefon 070-509 9430

Sun Nyunt Wai
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 04

Forskare inom växtbiologi

Stefan Jansson - professor, Institutionen för fysiologisk botanik och UPSC

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Hans forskning kretsar kring fotosyntesen, hur årstidsväxlingar påverkar fysiologi, samt skoglig genetik. Han är också engagerad i GMO-debatten.

Han arbetar med CRISPR/Cas9-tekniken, kan berätta om hur kan användas inom växtförädling och hur lagstiftningen inom området ser ut.

Telefon 070-677 23 31

Stefan Jansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 54

Forskare inom etik och CRISPR/Cas9

Christer Nordlund - professor i idéhistoria, humanistiska fakulteteten

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier
Teknik- miljö- och vetenskapshistoria, Medical Humanities Network

Arbetar med forskningsprojektet Möjligheter och risker med CRISPR/Cas9: Kulturella och etiska perspektiv på den nya gentekniken

Telefon 070-741 27 40

Madeleine Hayenhjelm - universitetslektor i filosofi, humanistiska fakulteteten.

Expertområde och relation till Emmanuelle Charpentier

Medical Humanities Network

Möjligheter och risker med CRISPR/Cas9: Kulturella och etiska perspektiv på den nya gentekniken

Madeleine Hayenhjelm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 33