"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-03 Uppdaterad: 2023-10-11, 11:44

Givande tid som gästforskare vid Adelaide University

PORTRÄTT Kristina Sehlin MacNeil, docent i samiska studier och forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning, har varit gästforskare vid Adelaide University i Australien.

Bild: Paula Angerstein

Kristina Sehlin MacNeil är just hemkommen från en tid som inbjuden gästforskare vid ISER, Institute of Sustainability, Energy and Resources vid Adelaide University i Australien. Där har arbetet fokuserat på frågor som handlar om hållbarhet, urfolks erfarenheter av klimatförändringar, urfolks erfarenheter av utvinningsindustrier och koppling till mark, samt frågor som rör grön omställning och hur detta påverkar urfolk i olika länder.

Besöket gav flera nya intressanta kontakter och samarbeten, en bonus var också att Australien just nu förbereder sig för en folkomröstning gällande den så kallade ”Voice to Parliament” – ett slags rådgivande organ till regeringen i frågor som rör Australiens urfolk. Idag omnämns inte urfolk i Australiens grundlag, ett ja till ”The Voice” skulle förändra det 

– Jag blev inbjuden av Professor Melissa Nursey-Bray som är biträdande föreståndare för ISER. Vi samarbetar sedan några år tillbaka i både forskningsprojekt och forskarnätverk kring hållbarhet och urfolk.  

Kristina har under tiden i Australien utfört fältarbete och haft workshops inom ramen för projektet Skada skedd, finansierat av Energimyndigheten. Projektet undersöker urfolks syn på Corporate Social Responsibility, hur utvinningsindustrier kommunicerar och sedan utför CSR, samt urfolks rekommendationer för hur detta skulle kunna göras annorlunda.

 
– Under vistelsen har jag hunnit med workshops med kollegor på både Adelaide University och Flinders University, hållit seminarium vid ISER samt fältarbete i The Flinders Ranges, där jag under lång tid samarbetat med Adnyamathanha-folket. En annan höjdpunkt var ett givande möte med Professor Steve Larkin, som är Prorektor med ansvar för urfolksfrågor vid Adelaide University. 
 
– Besöket gav flera nya intressanta kontakter och samarbeten, en bonus var också att Australien just nu förbereder sig för en folkomröstning gällande den så kallade ”Voice to Parliament” – ett slags rådgivande organ till regeringen i frågor som rör Australiens urfolk. Idag omnämns inte urfolk i Australiens grundlag, ett ja till ”The Voice” skulle förändra det. Frågan har varit ett mycket hett ämne under de här veckorna och har bland annat att uppmärksammas av SVT Sápmi. Folkomröstningen hålls den 14 oktober. 

Kristina medverkar i 15 minuter från Sápmi i SVT och berättar mer om folkomröstningen. Här kan du se avsnittet.