"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Markus Nordin

Skada skedd: Urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion

Forskningsprojekt Interaktioner mellan utvinningsindustrier och urfolk har blivit allt mer aktuella i ett globalt perspektiv. I Sverige har vattenkraftutvinningen pågått inom urfolks områden i över hundra år. Detta projekt syftar till att koppla ihop historiska processer av svensk vattenkraftutbyggnad med nutida konsekvenser för att undersöka konflikter mellan urfolk och industri, intergenerationella trauman inom urfolksgrupper samt undersöka urfolks rekommendationer för framtida relationsbyggande.

I det här projektet kommer vi att genomföra historiska fallstudier, intervjustudier och internationella jämförelser för att undersöka: Konsekvenser av historiska och nutida utbyggnader; Utvinningsindustriers, framför allt Vattenfalls, användning av Corporate Social Responsibility; Vattenkraft eller andra utvinningsindustriers påverkan på urfolksgrupper i Sverige, Norge, Finland och södra Australien. Projektet har föregåtts av en pilotstudie där diskussioner har förts med samiska grupper för att ta reda på om de vill delta i projektet.

Projektansvarig

Åsa Össbo
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 74

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-11-01 2024-06-30

Finansiering

Energimyndigheten Diarienummer 2018-002606

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsområde

Etnologi, Historia, Samisk forskning

Projektbeskrivning

Forksningsprojektet har en webbsida där du kan läs mer. 

Skada skedd 

Senast uppdaterad: 2024-01-09