"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-16 Uppdaterad: 2023-03-16, 11:05

Högintensiv intervallträning kan ge personer med KOL bättre liv

PORTRÄTT Högintensiv träning i mycket korta intervaller kan förbättra livskvaliteten och prognosen för personer med lungsjukdomen KOL. Det tror Umeåforskaren André Nyberg som just nu testar metoden i labbmiljö. Framöver väntar en treårig studie i större skala.

Text: Bertholof Brännström
Bild: Mattias Pettersson

André Nyberg är docent och universitetslektor på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sektionen för fysioterapi vid Umeå universitet. Efter att i några år ha pluggat idrottspedagogik och idrottsmedicin började han läsa till fysioterapeut och fick efter avslutade studier möjlighet att bli doktorand inom ett projekt som rörde personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

– Det var som så ofta en slump. Jag var inte alls inriktad på den gruppen, eller ens att börja forska, men blev uppmuntrad av en handledare. När jag sedan började jobba med Karin Wadell som forskade på betydelsen av träning för personer med KOL, blev också jag intresserad av gruppen och på vilket sätt fysisk träning kan användas som behandling.

stora möjligheter att med just fysisk träning hjälpa dem till ett bättre liv

– Det är jag glad över. Det är en fantastisk grupp människor att jobba med, och det finns stora möjligheter att med just fysisk träning hjälpa dem till ett bättre liv.

Goda resultat med högrepetitiv styrketräning

André har alltid intresserat sig för träning, kroppens funktioner och hur fysisk träning kan användas vid rehabilitering. I avhandlingen från 2014 studerade han hur högrepetitiv styrketräning kan optimeras för personer med KOL genom att minska belastningen på lungorna.

– Genom att träna mindre muskelgrupper, exempelvis ett ben i taget, kunde vi se att också personer med KOL fick goda resultat av högrepetitiv styrketräning, bland annat förbättrad muskelfunktion och en bättre funktionell förmåga, säger André.

Efter en postdoc-sejour i kanadensiska Quebec – också där för studier kring fysisk träning och KOL – är han nu tillbaka i Sverige och Umeå. Hösten 2021 tilldelades han ett treårigt forskningsanslag på sex miljoner kronor från Hjärt- och lungfonden, för att studera hur behandling med högintensiv och kortvarig intervallträning, HIT, kan ge effekt på muskler, hjärta-kärl och hjärna bland personer med KOL.

– Vi vet att HIT ger effekt på friska personer. Nu vill vi se om en anpassad variant på personer med KOL också kan göra det, säger André Nyberg.

Korta men högintensiva intervaller

Sedan början av 2022 försöker man nu hitta rätt nivåer på såväl träningsintensitet, längd på intervaller och omfattning.

– Det är väldigt vanligt att personer med KOL begränsas av sin andfåddhet i samband med fysisk träning, särskilt om den är långvarig eller högintensiv. Det här är problematiskt eftersom just hög intensitet behövs för att träningen ska ge effekt.

Utgångspunkten i projektet är ett koncept av kort högintensiv konditionsträning som utvecklats av mina kollegor inom projektet ”Umeå-HIT”, och som består av mycket korta men högintensiva träningsintervaller – tio gånger sex sekunders intervaller med en minuts vila mellan. Då kan träningsintensiteten hållas på en högre nivå än vid exempelvis tester av maximal syreupptagningsförmåga, så kallade arbetstester. Nu har arbetet påbörjats med att anpassa upplägget till personer med KOL. 

Och redan nu kan André Nyberg se goda resultat.

– Definitivt. Vi kan ligga på 3-4 gånger högre intensitet jämfört med konventionell kontinuerlig träning, utan att patienten blir begränsad av andfåddhet eller att belastningen på lungorna ökar.

Utvidgad treårig studie

Syftet med studien, som efter nyår utvidgas till det större, treåriga projektet, är alltså att se om den högintensiva träningsmodellen leder till positiva hälsoeffekter för personer med KOL.

André Nyberg är övertygad om sambandet.

– KOL är ju en obotlig lungsjukdom som begränsar patienterna mycket, men också en systemsjukdom där nedsatt funktion i både hjärta, muskler och hjärnan påverkar negativt. Vi kan inte göra något åt själva lungsjukdomen, men med rätt högintensiv intervallträning tror vi att vi kan förbättra såväl hjärta-kärl och muskler som hjärnans funktion.

Om studien visar att hypotesen stämmer, kan behandlingen av personer med KOL komma att förändras, tror André Nyberg.

– Absolut. Och det kan få betydelse för såväl livskvalitet som prognos för den enskilda individen med KOL.

Under 2022 erhöll André Nyberg det prestigefyllda Starting Grant på 1,5 miljoner euro (ca 16 miljoner kronor) under fem år från European Research Council, inom vilket supramaximal HIT vid KOL skall fortsätta att studeras. Utgångspunkten i projektet som nu erhållit medel från ERC är supramaximal HIT vid KOL, men frågeställningar har tillkommit och innebär att en kombination av kliniska in vivo och experimentella in vitro studier och metoder kommer att användas för att besvara projektets forskningsfrågor och samarbeten med forskare vid flera av fakultetens institutioner samt internationellt gör projektet möjligt.

– En nyckel till projektets genomförande är den infrastruktur som finns vid Umeå universitet och involveringen av forskare inom fakulteten samt internationellt. Genom detta samarbete så får vi en möjlighet att gräva djupare än man tidigare gjort beträffande förklarande mekanismer av träning utförd på olika intensiteter samt en möjlighet att undersöka närmare till vilken grad som sjukdomen KOL påverkar behandlingseffekter över tid och specifikt rollen av inflammation. Bl.a. kommer vi att följa personer med KOL under en två-års period där rollen av fysisk träning, betydelsen av träningsintensitet samt inflammation skall studeras avseende neurodegenerativa förändringar över tid, något som inte tidigare studerats inom KOL-populationen , säger André Nyberg.

Mer om Andre Nyberg

Familj: Fru och två barn

Kommer från: Nordmaling

Bor: Umeå

Driver mig i arbetet: Att försöka förstå VARFÖR och HUR något fungerar, inte bara ATT det eventuellt fungerar

Bästa avkoppling: Träning såklart, men kopplar även gärna av med god mat och dryck