"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-06 Uppdaterad: 2022-11-23, 13:04

Lovande forskare prisas för högintensiv intervallträning vid KOL

NYHET André Nyberg, docent vid Umeå universitet, tilldelas Hjärt-Lungfondens forskningsanslag för särskilt lovande yngre forskare,. Priset, som för första gången hamnar i Umeå, delades ut av Prins Daniel på Kungliga slottet den 6 september.

Text: Lena Åminne

- Det känns väldigt hedrande att få det här priset i konkurrens med många andra duktiga forskare. Jag är stolt och glad att Hjärt-Lungfonden stödjer den forskning jag tillsammans med mina kollegor bedriver, säger André Nyberg, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, avdelningen för Fysioterapi.

André Nyberg tilldelas ett anslag på 6 miljoner kronor över tre år "för sin forskning om behandlingar med högintensiv och kortvarig intervallträning, som kan förbättra livskvalitet och prognos hos patienter med sjukdomen KOL".

- Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en av våra vanligaste och allvarligaste folkhälsosjukdomar– över 3 miljoner människor dör i KOL varje år vilket gör sjukdomen till den tredje största orsaken till dödlighet i världen, berättar André Nyberg.

Bara i Sverige beräknas idag antalet drabbade till 400 000-700 000 personer.

Idag saknas effektiva behandlingsformer

- I vår forskning tittar vi på en ny form av behandling med individanpassad fysisk träning för personer med KOL. KOL är nära förknippat med förändringar inte bara i lungorna utan även i muskler, hjärta-kärl och hjärna. Idag saknas effektiva behandlingsformer för att effektivt möjliggöra förändringar utanför lungorna, vilket innebär lägre livskvalitet, större användning av hälso- och sjukvård, ökad andfåddhet och ökad dödlighet hos den enskilda individen med KOL.

Den behandling med fysisk träning som ska testas och utvärderas består av mycket korta högintensiva träningsintervaller. Hypotesen är att denna träningsform är särskilt effektiv vid KOL eftersom de korta intervallerna möjliggör träning med mycket hög intensitet, utan att den centrala belastningen på hjärta och lungor successivt ökar vilket är vanligt med konventionell kontinuerlig konditionsträning.

Effekterna av supramaximal högintensiv träning

- Om behandlingsformen visar positiva effekter på muskler, hjärta-kärl och/eller hjärna, och dessutom är genomförbar och säker, kan den komma att förändra hur vi behandlar och möjlliggör förändringar utanför lungorna vid KOL.

- Resultaten från projektet kommer också öka förståelsen för hur sjukdomen påverkar förändringarna i hjärt-kärl, hjärna och muskulatur vid olika typer av behandling och belastning. Vi kommer bland annat kunna komma med ny kunskap avseende till vilken grad nedsättningar utanför lungorna beror på sjukdomen i sig, eller på inaktivitet, säger André Nyberg.

- Trots lovande resultat vid andra kroniska sjukdomar saknas studier som undersöker effekterna av supramaximal högintensiv träning på personer med KOL. Vårt projekt har en unik möjlighet att skapa vetenskapligt stöd om, effekter av och mekanismer vid supramaximal högintensiv träning hos personer med KOL. Resultaten kan ha stor betydelse för framtida behandling av sjukdomen.

Supramaximal HIT står för supramaximal Höginteniv Intervall Träning. Att träningsformen är supramaximal innebär att den utförs på intensiter/belastningar som är högre än vad en person når vid ett test av maximal syreupptagningsförmåga. Oftast bedrivs träning på belastningar under detta. Att det är möjligt att genomföra träning på intensiteter/belastningar ovan maximal syreupptagningsörmåga beror på att intervallerna är väldigt korta.

Anslaget om 6 miljoner kronor kommer att användas för att behålla personal som idag jobbar i projektet och för att anställa en doktorand och en post-doktor. 

Se André Nyberg berätta om muskler och KOL

Om Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare

Hjärt-Lungfonden vill främja återväxten av yngre forskare i Sverige genom att dela ut ett forskningsanslag till forskare yngre än 40 år. Forskningsanslaget, som delades ut för första gången 2013, består av sex miljoner kronor som fördelas över tre år. Det delas ut till banbrytande svensk hjärt-lungforskning och syftar till att skapa förutsättningar för avgörande genombrott inom ett viktigt forskningsområde med stor betydelse för patienter. Med förslag från Forskningsrådet fattar Hjärt-Lungfondens styrelse beslut om anslagstilldelning. Delas ut av Hjärt-Lungfondens hedersordförande H.K.H. Prins Daniel.

 

Kontakt

Andre Nyberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 39