"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-19 Uppdaterad: 2023-10-03, 13:17

Vill hitta individanpassad behandling för prostatacancer – med världsunik forskning

PORTRÄTT Prostatacancer behandlas idag med ett läkemedel som blockerar det manliga könshormonet. Men med hjälp av sin forskning hoppas forskaren Andreas Josefsson vid Umeå universitet kunna hitta behandling anpassad för varje patient.

Text: Alekzandra Granath
Bild: Mattias Pettersson

För 20 år sedan flyttade Andreas Josefsson till Umeå för att studera läkarprogrammet. Idag är han specialist i urologi och biträdande universitetslektor på Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Han ingår i flera olika forskningsprojekt inriktade på prostatacancer där det senaste i raden är den så kallade APACA-studien som startades i september 2020.

– För ett par år sedan så publicerade vi en studie om hur vi kan isolera tumörceller från blodet, sedan har vi fortsatt på det spåret. Nu gör vi en prospektiv biomarkörstudie där vi analyserar cirkulerande tumörceller på ett unikt sätt, berättar Andreas Josefsson.

Cirkulerande tumörceller

I hopp om att förstå metastaser bättre och på längre sikt kunna individanpassa behandlingen använder sig Andreas Josefsson och hans forskargrupp av en metod där cirkulerande tumörceller kan separeras från de vita blodkropparna. Detta gör att de kan analysera och experimentera med de cirkulerande tumörceller de lyckats ta ut från blodet.

– Vi använder oss av en metod som heter aferes (Blodcentralen) där vi isolerar ut en viss typ av celler från blodet där cirkulerande tumörcellerna finns. Sedan separerar vi dessa från de vita blodkropparna med hjälp av något som heter akustoferes, en typ av ljudvågsmetod.

Öka antal analyser

Tidigare har man tagit ut cirkulerande tumörceller med hjälp av ett mindre blodprov på omkring 5–10 milliliter, vilket begränsar mängden celler som går att analysera. Med denna nya metod kan forskarna öka antal analyser som går att göra när tumörcellerna isoleras från hela blodvolymen.

– Det problem som de fem center som använt sig av aferes för cancerpatienter, är hur man ska skilja de cirkulerande tumörcellerna från de vita blodkropparna. Genom att mitt labb har fått den första akustoforesapparaten för isolering av cirkulerande tumörceller (AcouSort AB), tror vi att vi kan lösa detta problem, berättar Andreas Josefsson.

Så fort cancern sprider sig kommer den till ställen vi ibland inte kan ta vävnadsprov på

Senaste åren har det blivit mer tydligt att det finns olika subtyper av prostatacancer och detta kan få betydelse för vilken behandling som är bäst menar Andreas Josefsson och på så vis kunna skräddarsy behandlingen.

– Så fort cancern sprider sig kommer den till ställen vi ibland inte kan ta vävnadsprov på. Så hur kan vi individanpassa behandlingen för en spridd sjukdom där vi inte kan titta på cellerna?

Förstå metastaser bättre

Syftet med att isolera cirkulerande tumörceller från blodet och separera dem från vita blodkroppar är att lära sig mer om spridd prostatacancer för att framöver lyckas ta nya och bättre behandlingar mer anpassad för varje patient.

– Målet är att kunna få ut många cirkulerande tumörceller så vi kan göra fler experiment på dessa och därmed förstå metastaser bättre. Andra målet är att göra det här till ett kliniskt verktyg så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, kanske till och med innan de de är synliga med hjälp av röntgen. Om vi kan uppnå dessa två målen så kan det få stor betydelse för män med prostatacancer.

Forskar också om Covid

Utöver APACA-studien är Andreas Josefsson bland annat ansvarig för en studie på Covid-19, den så kallade Covidenza-studien.

– I och med att 75 procent av alla på intensivvården är män så har vi funderat på om det kan ha att göra med testosteronet. Så vi testar att behandla med samma läkemedel som mot prostatacancer, Enzalutamid. Vi har inkluderat 42 patienter men vi kan inte säga något än utan vi får utvärdera successivt.

Mer om Andreas Josefsson

Namn: Andreas Josefsson
Familj: Barnen Emil och Erik
Kommer från: Norrtälje
Bor: Ytterby Kungälv och varannan vecka i Umeå
Driver mig i arbetet: Möjligheten att kunna göra det bättre för patienterna, glädjen i att få förverkliga nya idéer
Inspirerar mig: Livets goda
Bästa avkoppling: Bastu efter springtur