Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Josefsson prostate cancer group

Forskargrupp Finna biomarkörer för individanpassad behandling samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.

Prostatacancer (PC) är mannens vanligaste cancer i Sverige och även i stora delen av världen är prostatacancer en av de vanligaste cancerformerna. För att förbättra kvalitet och säkerhet inom PC vården kommer vi det närmaste decenniet behöva implementera individanpassad behandling för både screening, aktiv monitorering och behandling vid spridd sjukdom. 

Vår forskargrupp arbetar tvärvetenskapligt från prekliniska- till kliniska studier, ”bench-to-bedside”, inom Wallenberg centrum för molekylär medicin  (WCMM). Vårt mål är att finna bra biomarkörer för individanpassad behandling genom karaktärisering av vävnad och blod, samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer. 

 

Gruppmedlemmar


Andreas Josefsson

Andreas är biträdande universitetslektor och kombinerar sin forskningstjänst med klinisk verksamhet som specialistläkare i urologi vid Norrlands Universitetssjukhus. Han disputerade 2012 med avhandlingsarbetet “Prognostic markers in prostate cancer”. Andreas har fortsatt sin forskning inom prostatacancer och biomarkörer. Sedan 2019 leder han en forskargrupp inom Wallenberg Center för Molecular Medicine, vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. 

Stina Rudolfsson

Stina är expert på molekylärbiologiska metoder och har länge forskat inom prostatacancerområdet. Hon är specialiserad på cellulär modellering med fokus på biomarkörer. Hon försvarade sin doktorsexamen vid Umeå universitet ”Vascular endothelial growth factor and prostate cancer” år 2000. Stinas projekt fokuserar på avancerade tekniker för att isolera och molekylärt klassificera prostatacancerceller (till exempel isolering av cirkulerande tumörceller med hjälp av akustofores) med efterföljande cellulära experiment och analyser. 

Robert Buckland

Rob har ett brett kunnande och erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete inkluderande kliniska prövningar och forskningsprojekt. Han försvarade sin doktorsexamen ”DNA precursor asymmetries, Mismatch Repair and their effect on mutation specificity” 2015. Robs tidigare publiceringar har varit inom DNA-replikering och reparation samt behandlingsstrategier av blodplättar. Robs projekt fokuserar på isolering och analys av DNA/RNA från prostatacancer-biopsier och kommer även arbeta med kliniska prövningar. 

Elionor Gustafsson

Elionor är doktorand och specialistsjuksköterska inom operationssjukvård sedan 2016. I hennes examensarbete på magisternivå genomförde hon en intervjustudie om handledning på operationsavdelning. Elionors projekt fokuserar på avancerad isolering av cirkulerande tumörceller från prostatacancerpatienter med användning av aferes och akustofores, samt undersöka hur forskningspersonerna upplever undersökningsmetoderna.

Sonja Edström

Sonja är en läkarstudent antagen på forskaraspirantprogrammet. Hon har tidigare läst kandidatprogrammet i Biomedicin. Sonja studerar hur apoptos påverkar omkringliggande celler i cellkulturmodeller för prostatacancer.

Neha Singh

Neha har nyligen anslutit till gruppen som forskare och arbetar med HPV-infektion som en riskfaktor för prostatacancer. Neha har både jobbat I Indien och senast I Göteborg och kommer att fortsätta att undersöka förekomst av HPV-viruset vid prostatacancer.

Finansiering

Forskningsledare

Andreas Josefsson
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi, Klinisk medicin
Nya forskningsmedel till prostataforskning

Sex projekt vid Umeå universitet om prostatacancer får drygt fyra miljoner kronor av Prostatacancerfonden

Laborerar med individanpassad cancerbehandling som mål

Porträtt med Stina Rudolfsson, expert på molekylärbiologiska metoder som forskar inom prostatacancerområdet.