"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-13

Jagar ovanliga bakteriella toxiner

PORTRÄTT Teresa Frisan forskar om hur så kallade genotoxiner påverkar däggdjursceller. Hon har upptäckt att om en cell inte reparerar sitt DNA korrekt, så tappar den förmågan att dela sig och cellen dör.

Bild: Simon Öhman Jönsson

Toxiner är kraftfulla molekylära ”giftvapen” som sjukdomsframkallande bakterier använder för att slå ut olika nyckelfunktioner i våra celler. Länge ansågs våra cellers arvsmassa, DNA, vara skyddat mot bakterieattacker, men den uppfattningen ändrades radikalt vid upptäckten av så kallade genotoxiner, som kan skada DNA.

Teresa Frisan forskar om hur denna typ av toxiner påverkar däggdjursceller. Hon har upptäckt att om en cell inte reparerar sitt DNA korrekt, så tappar den förmågan att dela sig och cellen dör. Om arvsmassan däremot repareras – fast felaktigt – kan cellen visserligen överleva, men få cancerframkallande egenskaper.

Teresa Frisan vill förstå varför bakterier har utvecklat dessa ovanliga toxiner, som till skillnad från andra toxiner inte orsakar omedelbar celldöd. Varför producerar en del av våra normalt harmlösa tarmbakterier också denna typ av toxiner? Påverkas friska individer på ett annat sätt av dessa bakterier, jämfört med individer med olika tarmsjukdomar? Resultaten från Teresa Frisans forsk-ning kan bidra till att identifiera bakterier som kan framkalla cancer och utveck-ing av nya typer av individanpassade och förebyggande behandlingar.

År 2019 installerades Teresa Frisan som professor i cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Om Teresa Frisans forskning

Biografi

Teresa Frisan föddes 1967 i Aviano, Italien. Hon har en kandidatexamen i biologi 1991 vid Trieste universitetet, och påbörjade 1993 sin forskarutbildning i cell- och tumörbiologi vid Karolinska Institutet (KI), där hon disputerade 1999.

Efter postdoktoral forskning vid KI och Laval University, Kanada, etablerade Teresa Frisan en egen forskargrupp vid KI och blev docent i infektionsbiologi 2007. Hon är också engagerad i grundutbildning och forskarutbildning, och har fått flera pedagogiska priser för sina insatser.

Läs mer elller kontakta Teresa Frisan