"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teresa Frisan

Jag är professor i cell- och molekylärbiologi och aktivt engagerad i både forskning och undervisning, inom ramen för grundutbildning.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Teresa Frisan
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jagar ovanliga bakterietoxiner

Toxiner är kraftfulla bakteriella effektorer. De kan rikta in sig på alla nyckelfunktioner i eukaryota celler, men fram till nyligen skonades cellulärt DNA från bakterieattacken. Denna uppfattning har förändrats i samband med upptäckten av bakteriella genotoxiner: effektorer som orsakar DNA-skador.

Min forskargrupp har bidragit till att karakterisera effekterna av dessa toxiner på däggdjursceller. Intoxikerade celler slutar dela sig och dör så småningom, om DNA:t inte repareras på lämpligt sätt. Ibland överlever intoxikerade celler och förvärvar cancerframkallande egenskaper, vilket belyser toxinernas tumörframkallande potential.

Huvudintresset är att förstå varför bakterier har förvärvat dessa ovanliga effektorer, som inte orsakar en omedelbar celldöd. Varför intestinala kommensala bakterier också producerar dessa effektorer? Påverkar kolonisering med genotoxinproducerande bakterier olika friska individer och patienter som är mottagliga för tarmsjukdomar?

Vår forskning förenar infektions- och cancerbiologi, och det kan bidra till att identifiera potentiellt cancerframkallande bakterier och utveckla personliga terapeutiska behandlingar för sjukdomsförebyggande.

Publiceringslista på Google scholar

Biografi

Teresa Frisan tog kandidatexamen i biologi 1991 i Italien. 1993 gick hon med i gruppen som tillhörde professor Maria Masucci vid Karolinska Institutet (KI) och disputerade i cell- och tumörbiologi 1999. Efter en postdoktoral period vid KI och Laval University, Quebec, startade Terea Frisan en egen forskargrupp vid KI och blev docent i infektionsbiologi 2007. Vid sidan av vetenskapen är hon passionerat engagerad i grundutbildning och forskarutbildning, för vilket hon fått flera pedagogiska priser.

Microbial Pathogenesis, Elsevier 2023, Vol. 185
Chaves-Olarte, Esteban; Meza-Torres, Jazmín; Herrera-Rodríguez, Fabiola; et al.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Lopez Chiloeches, Maria; Bergonzini, Anna; Martin, Océane C. B.; et al.
Journal of Translational Medicine, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 21, (1)
Pateras, Ioannis S.; Williams, Chloe; Gianniou, Despoina D.; et al.
STAR Protocols, Cell Press 2021, Vol. 2, (4)
Boutet-Robinet, Elisa; Haykal, Maria M.; Hashim, Saleha; et al.
Cell Death Discovery, Springer Nature 2021, Vol. 7, (1)
Chen, Xi; Saccon, Elisa; Appelberg, K. Sofia; et al.
Cellular Microbiology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 23, (2)
Frisan, Teresa
Cancer Genomics & Proteomics, Vol. 18, (3) : 425-439
Lagopati, Nefeli; Kotsinas, Athanassios; Veroutis, Dimitris; et al.
PLoS Pathogens, Public Library of Science (PLoS) 2021, Vol. 17, (9)
Li, Jinlin; Nagy, Noemi; Liu, Jiangnan; et al.
Toxins, MDPI 2021, Vol. 13, (6)
Lopez Chiloeches, Maria; Bergonzini, Anna; Frisan, Teresa
STAR Protocols, Cell Press 2021, Vol. 2, (4)
Lopez Chiloeches, Maria; Bergonzini, Anna; Frisan, Teresa; et al.
Cell Reports, Cell Press 2021, Vol. 35, (1)
Martin, Océane C.B.; Bergonzini, Anna; Lopez Chiloeches, Maria; et al.
Cell Reports, Elsevier 2021, Vol. 35, (10)
Mathiasen, Sarah L.; Gall-Mas, Laura; Pateras, Ioannis S.; et al.
Cellular Microbiology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 23, (11)
Robb Huhn, G.; Torres-Mangual, Naly; Clore, John; et al.
iScience, Elsevier 2021, Vol. 24, (5)
Saccon, Elisa; Chen, Xi; Mikaeloff, Flora; et al.
Cells, MDPI 2020, Vol. 9, (7)
Humphreys, Daniel; ElGhazaly, Mohamed; Frisan, Teresa
Toxins, MDPI 2020, Vol. 12, (2)
Martin, Oceane C. B.; Frisan, Teresa
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2019, Vol. 144, (1) : 98-109
Frisan, Teresa; Nagy, Noemi; Chioureas, Dimitrios; et al.
Cellular Microbiology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 21, (12)
Martin, Oceane C. B.; Bergonzini, Anna; D'Amico, Federica; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2019, Vol. 14, (3)
Pons, Benoît J; Bezine, Elisabeth; Hanique, Mélissa; et al.
Cell Death and Disease, Nature Publishing Group 2017, Vol. 8, (8)
Seiwert, Nina; Neitzel, Carina; Stroh, Svenja; et al.
PLoS Pathogens, Public Library Science 2016, Vol. 12, (4)
Del Bel Belluz, Lisa; Guidi, Riccardo; Pateras, Ioannis S; et al.
Biochimica et Biophysica Acta, Elsevier 2016, Vol. 1858, (3) : 567-575
Frisan, Teresa
Pathogens and Disease, Oxford University Press 2016, Vol. 74, (3)
Frisan, Teresa; Sebo, Peter
Microbial cell (Graz, Austria), Shared Science Publishers 2016, Vol. 3, (8) : 355-357
Guidi, R; Belluz, L Del Bell; Frisan, Teresa
Biomolecules, MDPI 2015, Vol. 5, (3) : 1762-1782
Grasso, Francesca; Frisan, Teresa
PLOS ONE, Public Library Science 2015, Vol. 10, (4)
Levi, Laura; Toyooka, Tatsushi; Patarroyo, Manuel; et al.
DNA Repair, Elsevier 2014, Vol. 18 : 31-43
Fahrer, Jörg; Huelsenbeck, Johannes; Jaurich, Henriette; et al.
Cellular Microbiology, John Wiley & Sons 2013, Vol. 15, (1) : 98-113
Guidi, Riccardo; Guerra, Lina; Levi, Laura; et al.
Cellular Microbiology, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 15, (12) : 2034-2050
Guidi, Riccardo; Levi, Laura; Rouf, Syed Fazle; et al.
The FASEB Journal, The Federation of American Societies for Experimental Biology 2012, Vol. 26, (12) : 5060-5070
Frisan, Teresa; Coppotelli, Giuseppe; Dryselius, Rikard; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2011, Vol. 6, (2)
Cortes-Bratti, Ximena; Bassères, Eugénie; Herrera-Rodriguez, Fabiola; et al.
Toxins, MDPI 2011, Vol. 3, (3) : 172-190
Guerra, Lina; Cortes-Bratti, Ximena; Guidi, Riccardo; et al.
The FEBS Journal, John Wiley & Sons 2011, Vol. 278, (23) : 4577-4588
Guerra, Lina; Guidi, Riccardo; Frisan, Teresa
Journal of Cell Science, The Company of Biologists 2011, Vol. 124, (16) : 2735-2742
Guerra, Lina; Guidi, Riccardo; Slot, Ilse; et al.
Cellular Microbiology, Wiley-Blackwell 2010, Vol. 12, (11) : 1622-1633
Bassères, Eugénie; Coppotelli, Giuseppe; Pfirrmann, Thorsten; et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine (Print), John Wiley & Sons 2010, Vol. 14, (1-2) : 357-367
Blazkova, Hana; Krejcikova, Katerina; Moudry, Pavel; et al.
Scandinavian Journal of Gastroenterology, Taylor & Francis 2010, Vol. 45, (7-8) : 893-897
Brauner, Annelie; Brandt, Lena; Frisan, Teresa; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2010, Vol. 5, (1)
Guerra, Lina; Albihn, Ami; Tronnersjö, Susanna; et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine (Print), John Wiley & Sons 2009, Vol. 13, (8b) : 1666-1678
Rolén, Ulrika; Freda, Elio; Xie, Jianjun; et al.
Bergonzini, Anna; Avila-Cariño, Javier; Lopez Chiloeches, Maria; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Teresa Frisan Lab
Gruppmedlem

Forskningsprojekt

21 augusti 2023 till 20 augusti 2025
Filmklipp om Teresa Frisans forskning

År 2019 installerades Teresa Frisan som professor i cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet.