Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Publicerad: 05 dec, 2019

Makt och kunskap i olika utbildningssammanhang

PORTRÄTT Eva Silfver är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, men har även lång erfarenhet av undervisning i naturvetenskapliga skolämnen och matematik vid, främst, gymnasieskolan.

Specialpedagogisk forskning är tvärvetenskaplig och skapar potential att kritiskt utforska, och utmana, samhälleliga strukturer och normer som begränsar människors val och möjligheter att delta i olika utbildningar.

Eva Silfvers forskning inriktar sig på frågor om vem som har förmåga, vill eller passar till att utbilda sig inom naturvetenskap, matematik och teknik. Dessa frågor är starkt förknippade med föreställningar om maskulinitet/femininitet, intelligens, (brist på) social förmåga och nördighet, vilket i sin tur hänger samman med hur kön, social klass och funktionalitet förstås och görs.

Forskningen är betydelsefull eftersom den sätter fingret på maktrelationer och utforskar vems kunskap som räknas. Den utmanar alltså sådant vi tar för givet om utbildning, undervisning och lärande. Forskningsresultaten kan bidra till andra sätt att strukturera, tänka och agera i olika utbildningssammanhang och är viktiga för både politiker, utbildningssamordnare, lärare, studenter och elever.

Ett av Evas forskningsprojekt heter "Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik" och är finansierat av Vetenskapsrådet.
Läs mer om projektet här. 
Följ projektbloggen geekequity.
Följ projektet på Twitter: @GatekeeperGeek

Eva Silfver leder verksamhetsområdet Specialpedagogik vid Pedagogiska institutionen. 
Läs mer om verksamhetsområdet Specialpedagogik.

Biografi Eva Silfver

1958
Föddes i Stockholm.

1984
Avlade ämneslärarexamen, inriktning matematik, kemi och biologi och undervisade sedan i många år i gymnasieskolan.

2007
Disputerade i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet på en avhandling om hur kön konstrueras i det naturvetenskapliga klassrummet. Förutom undervisning har hon bland annat varit biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning samt bedrivit forskning inom flera VR-finansierade projekt.

2015
Docent i pedagogik.

2018
Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.

Läs mer om eller kontakta Eva Silfver.