Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik

Forskningsprojekt Genom att förstå inkluderings- och exkluderingsprocesser i relation till teknikutbildning kan ämnesfältet öppnas upp för fler människor.

Det övergripande målet med projektet är att bidra med kunskap om hur teknikutbildningar kan bli mer inkluderande.

Projektöversikt

Projektperiod

2019-01-01 2022-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Forskningsämne

Projektansvarig

Projektbeskrivning

Forskargruppen ämnar använda sig av tidigare kunskap om att passion och entusiasm för teknik (och naturvetenskap) ofta kopplas till maskulin nördighet som tycks utestänga många människor från dito studier, samtidigt som nörden under senare år blivit mer accepterad och också populär. Tanken är att undersöka hur nörden "görs" på olika sätt, dvs. både öppnar och stänger för människor att söka sig till teknikutbildningar.


Projektet kommer att pågå i fyra år och genom att analysera film och genomföra intervjuer med gymnasieungdomar efter att de sett valda filmsekvenser, samt genomföra deltagande observationer och intervjuer på dataspelsmässor, vid studentinsparker och liknade, hoppas forskarna kunna få reda på hur de logiker som könar och rasifierar nörden och dess koppling till passion fungerar.

Föreställningar om nörden skapas främst utanför undervisning och forskarna kommer att söka sig till just dessa sammanhang för att samla empiri: till populärkultur, dataspelssammanhang samt studentkårsverksamhet.

Läs mer

Nörden som grindvakt
Nörden som grindvakt

Forskare vill undersöka "nördens" betydelse i relation till intresset för teknikutbildningar.