"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik

Forskningsprojekt Genom att förstå inkluderings- och exkluderingsprocesser i relation till teknikutbildning kan ämnesfältet öppnas upp för fler människor.

Det övergripande målet med projektet är att bidra med kunskap om hur teknikutbildningar kan bli mer inkluderande.

Projektansvarig

Eva Silfver
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 37

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Pedagogik
 • Projektmedlemmar
  Maria Berge
  Universitetslektor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 59 85

  Externa projektmedlemmar

  blobid2.jpg
  Heather Mendick, Independent researcher, London
  Twitter: @helensclegel 
  Heather Mendick works as a freelance academic focusing on science, mathematics and technology; equity issues; youth aspirations and choices; and the relationship between learning and popular culture. She is the author or co-author of three books: Masculinities in Mathematics, Urban Youth and Schooling and Celebrity, Aspiration and Contemporary Youth. She has published widely, blogs irregularly on education and politics, and tweets from @helensclegel. She still does a bit of maths teaching, is trying to learn Spanish, is excited by the growing popularity of veganism and spends most of her free time trying to secure a Corbyn-led Labour government.

  blobid3.jpg
  Andreas Ottemo, Göteborgs universitet
  andreas.ottemo@ped.gu.se
  Andreas arbetar vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Han disputerade under hösten 2015 på en avhandling om genus och teknik i högre teknisk utbildning, med titeln "Kön, kropp, begär och teknik: Passion och instrumentalitet på två tekniska högskoleprogram". Andreas intresserar sig i detta sammanhang för att försöka förstå relationen mellan den ofta instrumentella och nyttobetonande syn på utbildning och lärande som präglar högre teknisk utbildning, och vad man skulle kunna kalla mer passionerade skäl att intressera sig för teknik. Han menar att föreställningar om sexualitet är nödvändiga att undersöka för att förstå hur kopplingar mellan genus och teknik upprättas och en ambition med forskningen är att bidra till att frågor om sexualitet och begär, både i sina normativa och mer queera former, får en centralare roll på genus och teknikfältet.

   

Projektbeskrivning

Forskargruppen ämnar använda sig av tidigare kunskap om att passion och entusiasm för teknik (och naturvetenskap) ofta kopplas till maskulin nördighet som tycks utestänga många människor från dito studier, samtidigt som nörden under senare år blivit mer accepterad och också populär. Tanken är att undersöka hur nörden "görs" på olika sätt, dvs. både öppnar och stänger för människor att söka sig till teknikutbildningar.


Projektet kommer att pågå i fyra år och genom att analysera film och genomföra intervjuer med gymnasieungdomar efter att de sett valda filmsekvenser, samt genomföra deltagande observationer och intervjuer på dataspelsmässor, vid studentinsparker och liknade, hoppas forskarna kunna få reda på hur de logiker som könar och rasifierar nörden och dess koppling till passion fungerar.

Föreställningar om nörden skapas främst utanför undervisning och forskarna kommer att söka sig till just dessa sammanhang för att samla empiri: till populärkultur, dataspelssammanhang samt studentkårsverksamhet.

Följ projektbloggen geekequity.
Följ projektet på Twitter: @GatekeeperGeek

Läs mer

Nörden som grindvakt

Forskare vill undersöka "nördens" betydelse i relation till intresset för teknikutbildningar.

@helensclegel

Följ Heather Mendick på Twitter.

Projektmedlemmar

E-postadresser mm.

Senast uppdaterad: 2021-08-30