"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-07 Uppdaterad: 2023-03-28, 15:58

Mäns våld mot kvinnor i rätt och samhälle

PORTRÄTT Rätt, genus och samhälle är kärnan i Monica Burmans forskning om mäns våld mot kvinnor. Ambitionen med forskningen är att belysa hur juridiken hänger ihop med olika maktstrukturer i samhället, bland annat genus och rasism, och hur förståelse och hantering av våldet kan förändras.

Bild: Mattias Pettersson

Forskningen har belyst hur straff- och migrationsrätten motverkar ökad jämställdhet när det gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer, till exempel genom hur det straffrättsliga begreppet "provokation" i domar kan ge uttryck för en manlig stolthetskultur som minskar mannens ansvar för sitt våld och skuldbelägger kvinnan. Ett annat exempel är migrationsrätten som ger uttryck för att immigrerade kvinnor inte har samma rätt till skydd mot partnervåld som "svenska" kvinnor och som försvårar en separation genom hanteringen av uppehållstillstånd.

Monica Burman leder ett projekt om våld mot samiska kvinnor som granskar hur staten och det samiska samhället tar ansvar för frågan. Hon medverkar även i ett tvärvetenskapligt projekt om våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem som undersöker hälso- och sjukvårdens beredskap och styrning.

2017 utsågs Monica Burman till professor i rättsvetenskap vid Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet.

Om Monica Burmans forskning

 

Biografi

Monica Burman föddes 1962 i Skellefteå där hon även är uppvuxen. Efter juris kandidatexamen i Uppsala 1986 och utnämning till hovrättsassessor vid Hovrätten för Övre Norrland 1993 disputerade hon 2007 i rättsvetenskap vid Umeå universitet. Hon utnämndes till docent i straffrätt 2010 och har tre gånger mottagit juriststudenternas pedagogiska pris.

Hon har haft flera expertuppdrag åt myndigheter och organisationer och är redaktör för open access tidskriften Nordic Journal on Law and Society.

Läs mer om eller kontakta Monica Burman