Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 28 jan, 2019

Första professorn i professionell utveckling

PORTRÄTT Professionell utveckling är ett ämne som växt fram sedan 80-talet och 2018 anställdes landets första professor i ämnet vid Umeå universitet - Martin Fahlström vid Institutionen för klinisk vetenskap. Han satsar på fortsatt utveckling av ämnet, framför allt vad gäller forskning.

Medicinska fakulteten har ända sedan 90-talet legat långt framme när det gäller Professionell utveckling. Det gäller dels utvecklingen av själva ämnet, dels moment i kurser som löper genom hela läkarprogrammet.

Empatiskt förhållningssätt i kliniskt arbete

Professionell utveckling kan i grova drag sägas handla om kommunikation, bemötande, etik, självkännedom och ledarskap, både mellan patient och vårdpersonal och inom vårdteam. Målet är att studenterna ska utveckla ett empatiskt och professionellt förhållningssätt i det kliniska arbetet.

Vid omarbetningar av läkarprogrammet under de senaste 20 åren har Professionell utveckling fått en tydligare plats i programmet. Professionell utveckling, med totalt närmare 18 hp, löper genom hela programmet med en stegvis progression. Det är tre heltidslärare, sju deltidslärare och bortåt 60 kliniska handledare som undervisar ca 1 300 läkarstudenter i ämnet.

Studenter blir doktorander

På termin 10 kan studenterna dessutom välja att göra sitt examensarbete inom Professionell utveckling. Två av de studenter som valt att göra detta är idag doktorander inom ämnet.

Vi ska undervisa i det ämne vi forskar om och vi ska forska om det ämne vi undervisar i.

Från att Professionell utveckling, PU, huvudsakligen handlat om undervisning sker nu en satsning på forskning. Professuren innebär att Martin Fahlström kommer att ha möjlighet att fokusera mer på forskning och att handleda doktorander.

- Vi ska undervisa i det ämne vi forskar om och vi ska forska om det ämne vi undervisar i. Forskning är helt nödvändigt för ämnets legitimitet inom akademin, säger Martin Fahlström.

- Men det saknas sammanhållen forskning inom området idag. Min strategi är därför att öka intresset för ämnet och forskning hos studenterna, så att fler forskar, disputerar och sedan utvecklar ämnet vidare, säger Martin.

Viktiga forskningsområden

De fyra områden som har definierats som viktiga forskningsområden är bemötande, konsultation, ledarskap och reflektion/självkännedom.

Martin Fahlström är engagerad som handledare i PU:s doktorandprojekt. Ett handlar om hur läkares empatiska förhållningssätt kan utvecklas och hur deras förmåga till självreflektion och beslutsfattande ser ut, ett annat om vårdens bemötande av avhoppare från sekter. Framöver startar ett projekt kring reflektion hos blåljuspersonal.

Fascinerad av teamarbete

Martin Fahlström som är specialistläkare inom Rehabiliteringsmedicin och Företagshälsovård, blev tidigt fascinerad av teamarbete, vilket blev särskilt tydligt när han kom till ämnet Rehabiliteringsmedicin. Där utvecklades också ett starkt intresse av att förstå och hjälpa personer att fungera i den miljö de befinner sig, oavsett det handlar om arbete eller fritid.

Om Martin Fahströms forskning

Biografi

Martin Fahlström föddes i Skellefteå 1955 och växte upp i Boliden. Han tog läkarexamen i Umeå 1981, och blev legitimerad läkare 1985. 1989 blev han specialist i rehabiliteringsmedicin, och 1992 i företagshälsovård. Sedan 1993 är han överläkare vid Västerbottens läns landsting. 2001 disputerade han i idrottsmedicin, och blev docent i rehabiliterings-medicin 2008.

Fahlström har länge varit intresserad av undervisning, och är sedan 2013 chef på Enheten för professionell utveckling, Umeå universitet.

Läs mer om eller kontakta Martin Fahlström