Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-29 Uppdaterad: 2020-05-27, 07:50

Miljömedveten forskare med fokus på hjärnans hälsa

PORTRÄTT Corona-pandemin har lett till märkbart klarare himmel över många storstadsområden, vilket har gjort att även effekterna av luftföroreningar har fått stor uppmärksamhet. Forskare inom området har länge vetat att trafik och industriella utsläpp är kopplade till dödlighet, sjukdomar i andningsorganen och hjärtkärlsjukdomar. Hur dessa föroreningar påverkar hjärnan, finns det däremot betydligt färre studier gjorda.

Text: Kristina Lindblom

Anna Oudin har inriktat sig på just detta område och leder ett ”work-package” (WP) i ett EU-projekt där bland annat banbrytande kammarstudier görs vid Umeå universitet för att förstå hur partiklar kan påverka luktsinne och kognitiv förmåga.

TUBE

Projektet är ett av flera ”work-package” i ett stort EU-projekt som heter TUBE (Transport derived Ultrafines and the Brain Effects).

Syftet med projektet är att studera effekterna av trafikrelaterade ultrafina, eller nanopartiklar, på hjärnans hälsa. Luftföroreningar har visat sig orsaka en enorm mängd olika negativa hälsoeffekter som t.ex. astma, KOL, ischemisk hjärtsjukdom, infarkt och stroke.

De senaste åren har emellertid bevisen som visar att effekter utöver de man sett på lungorna och cirkulationssystemet blivit tydligare. Neurologiska sjukdomar, nämligen Alzheimers sjukdom (AD), har visat sig vara förknippade med att bo nära trafiken, vilket vi på Umeå universitet var de första att visa i en epidemiologisk studie. Mekanismerna bakom detta vet vi inte säkert idag, och syftet med TUBE är att förstå dessa mekanismer.

I TUBE undersöker vi effekter av luftföroreningar på luktsinne och kognitiv förmåga via frivillig exponering av människor i kammarstudier. Det görs i samarbete med Lungmedicin på Umeå universitet. Utöver kammarstudien kommer material från en epidemiologisk kohortstudie (Betula-studien) att användas.

Projektet löper till 2022 och de första resultaten kommer att presenteras 2021.

Utöver Anna Oudin på Hållbar hälsa är Ala Muala och Thomas Sandström från Lungmedicin samt Steven Nordin och John Andersson från Psykologiska institutionen med i Umeås WP. Helén Bertilsson, anknuten till Hållbar hälsa arbetar med undersökningarna.

Forskaren bakom

Anna Oudin har haft ett engagemang för miljön sedan barndomen. Hon läste till civilingenjör i teknisk fysik med inriktning statistik, och tog även kurser i miljö och bioinformatik samt ekonomi. Hon disputerade på en avhandling om luftföroreningar och stroke vid Lunds universitet innan hon kom till Umeå. Har även arbetat som statistiker.

Inom vilket område forskar du?

- Min forskning handlar främst om effekter av luftföroreningar på hjärnan, till exempel hur luftföroreningar påverkar psykisk hälsa och kognitiv förmåga. Jag arbetar även mycket med hälsokonsekvensanalyser av luftföroreningar och socioekonomiska aspekter av miljömedicin.

Har du något drömprojekt du skulle vilja förverkliga?

- Jag skulle vilja studera kognitiv utveckling hos barn kopplat till faktorer i utomhusmiljön och sociala faktorer.

Vad driver dig framåt i ditt arbete?

- Att det är meningsfullt. Och nyfikenhet.

När du inte jobbar - vad gör du helst då?

- Då umgås jag med familj och vänner. Jag läser gärna och är ute i naturen. Läste precis ut Karin Smirnoffs ”Jag for ner till bror” med stor behållning och längtar efter att läsa fortsättningen.

 

Mer information om TUBE-projektet hittar du på Europakommissionens hemsida TRIMIS (Transport Research and Innovation Monitoring and Information System)

Kontaktinformation

Anna Oudin
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-785 08 73