"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Oudin

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex. demens och psykisk ohälsa.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hennes forskning handlar främst om effekter av luftföroreningar på hjärnan. Till exempel studerar hon om stress och luftföroreningar tillsammans påverkar barns hälsa, hur luftföroreningar påverkar barns psykiska hälsa, och kognitiva effekter av luftföroreningar hos äldre.

Anna är även knuten till Arbets-och Miljömedicin på Lunds universitet. Hon är PI för ett projekt finansierat av Formas som handlar om hälsoeffekter av vedeldning, samt projekt finansierat av Naturvårdsverket och Region Skånes miljövårdsfond som handlar om hälsoeffekter av partiklar i Skåne. Hon använder data från Betula-studien i sin forskning, och är aktiv bl.a. i följande forskningsprojekt: Rhinessa, ARIEL, SCAC och Nordic Welfair.

Asthma, stress and air pollution: http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning/tva-unga-umeaforskare-far-idestod.cid185546
Betula-studien: http://www.betula.su.se
Rhinessa: https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/forsking/rhinessa/rhinessa-svenska
ARIEL: https://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/ARIEL-Air-Pollution-Research-in-Local-Environmental-Planning/
SCAC: https://www.ivl.se/english/startpage/pages/current-research/research-projects/air/scac---swedish-clean-air--climate-research-program.html
Nordic Welfair: http://projects.au.dk/nordicwelfair/

Annas forskningsportal på Lunds universitet: http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/anna-oudin(67efb6ac-c767-4038-ade8-5ff7786c9602).html

Om Annas forskning i media, exempel:
https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/13/air-pollution-linked-to-increased-mental-illness-in-children
http://www.takepart.com/article/2016/06/09/car-exhaust-affecting-children-mental-health
http://www.huffingtonpost.com/entry/air-pollution-mental-health-children_us_575eea1fe4b071ec19ee9253?from=timeline&isappinstalled=1

 

Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2024, Vol. 470
Wu, Qi-Zhen; Zeng, Hui-Xian; Andersson, John; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2023, Vol. 92, (2) : 679-689
Andersson, John; Sundström, Anna; Nordin, Maria; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2023, Vol. 331
Azzouz, Mehjar; Xu, Yiyi; Barregard, Lars; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2023, Vol. 91, (2) : 603-613
de Crom, Tosca O E; Ginos, Bigina N R; Oudin, Anna; et al.
Clinical Epigenetics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 15, (1)
Kitaba, Negusse Tadesse; Knudsen, Gerd Toril Mørkve; Johannessen, Ane; et al.
Environmental Research, Elsevier 2023, Vol. 217
Nilsson Sommar, Johan; Segersson, David; Flanagan, Erin; et al.
Toxics, MDPI 2023, Vol. 11, (11)
Olstrup, Henrik; Flanagan, Erin; Persson, Jan-Olov; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 3/2023
Oudin, Anna; Forsberg, Bertil
Journal of Environmental Health Perspectives, Environmental Health Perspectives 2023, Vol. 131, (1)
Pyko, Andrei; Roswall, Nina; Ögren, Mikael; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2023, Vol. 51, (3) : 472-482
Richter, Jens C; Flanagan, Erin; Taj, Tahir M; et al.
Environmental Research, Elsevier 2023, Vol. 224
Roswall, Nina; Thacher, Jesse D.; Ögren, Mikael; et al.
Environment International, Elsevier 2023, Vol. 178
Thacher, Jesse D.; Oudin, Anna; Flanagan, Erin; et al.
International Journal of Environmental Health Research, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 32, (11) : 2484-2495
Andersson, John; Oudin, Anna; Nordin, Steven; et al.
Environmental Health, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 21, (1)
Azzouz, Mehjar; Xu, Yiyi; Barregard, Lars; et al.
Toxics, MDPI 2022, Vol. 10, (7)
Balidemaj, Festina; Flanagan, Erin; Malmqvist, Ebba; et al.
Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, Abbaye de Maredsous 2022, Vol. 34, (1) : 105-110
Bjursten, Henrik; Oudin Åström, Daniel; Nozohoor, Shahab; et al.
Environmental Research, Elsevier 2022, Vol. 209
Carlsen, Hanne Krage; Andersson, Eva M; Molnár, Peter; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (3)
Chandra, Mina; Rai, Chandra Bhushan; Kumari, Neelam; et al.
Thorax, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 77, (2) : 172-177
Ekström, Magnus; Johannessen, Ane; Abramson, Michael J.; et al.
Environmental Research, Elsevier 2022, Vol. 214, (Part 4)
Flanagan, Erin; Malmqvist, Ebba; Gustafsson, Susanna; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2022, Vol. 13, (1)
Kennedy, Beatrice; Fitipaldi, Hugo; Hammar, Ulf; et al.
European Journal of Epidemiology, Springer 2022, Vol. 37 : 779-788
Madsen, Marie Kjær; Schlünssen, Vivi; Svanes, Cecilie; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (1)
Martikainen, Maria-Viola; Aakko-Saksa, Päivi; Broek, Lenie van den; et al.
Environmental Research, Elsevier 2022, Vol. 204
Muhsin, Huda Ahmed; Steingrimsson, Steinn; Oudin, Anna; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (7)
Nilsson, Kerstin; Oudin, Anna; Arvidsson, Inger; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2022, Vol. 12, (1)
Oudin, Anna; Bjursten, Henrik; Oudin Åström, Daniel; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 2/2022
Oudin, Anna; Forsberg, Bertil; Flanagan, Erin; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2022, Vol. 15, (1)
Oudin Åström, Daniel; Bjursten, Henrik; Oudin, Anna; et al.
Upsala Journal of Medical Sciences, Uppsala: Uppsala Medical Society 2022, Vol. 127
Rask-Andersen, Anna; Leander, Mai; Sundbom, Fredrik; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 12, (6)
Svanes, Cecilie; Johannessen, Ane; Jacobsen Bertelsen, Randi; et al.
Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 79, (9) : 594-601
Thacher, Jesse D; Roswall, Nina; Lissåker, Claudia; et al.
Endocrine Connections, Bioscientifica 2022, Vol. 11, (5)
Vogt, Elinor Chelsom; Real, Francisco Gómez; Husebye, Eystein Sverre; et al.
Environment International, Elsevier 2022, Vol. 160
Xu, Yiyi; Andersson, Eva M.; Krage Carlsen, Hanne; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (10)
Arvidsson, Inger; Leo, Ulf; Oudin, Anna; et al.
Environmental Health, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 20, (1)
Kriit, Hedi Katre; Forsberg, Bertil; Oudin Åström, Daniel; et al.
Frontiers in Toxicology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 3
Mandakh, Yumjirmaa; Oudin, Anna; Erlandsson, Lena; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 155
Olsson, David; Forsberg, Bertil; Bråbäck, Lennart; et al.
Alzheimer's disease and air pollution: the development and progression of a fatal disease from childhood and the opportunities for early prevention, Amsterdam: IOS Press 2021 : 357-364
Oudin, Anna; Andersson, John; Sundström, Anna; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2021, Vol. 81, (1) : 83-85
Oudin Åström, Daniel; Adolfsson, Rolf; Segersson, David; et al.
Journal of Environmental Health Perspectives, National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) 2021, Vol. 129, (10)
Roswall, Nina; Pyko, Andrei; Ögren, Mikael; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (12)
Lisberg Jensen, Ebba; Westerberg, Karin; Malmqvist, Ebba; et al.
Ageing Research Reviews, Elsevier 2020, Vol. 64
Nyberg, Lars; Boraxbekk, Carl-Johan; Eriksson Sörman, Daniel; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2020, Vol. 48, (4) : 428-435
Oudin Åström, Daniel; Åström, Christofer; Forsberg, Bertil; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (21)
Pfeifer, Kerstin; Oudin Åström, Daniel; Martinsone, Žanna; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (14)
Rittner, Ralf; Flanagan, Erin; Oudin, Anna; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2019, Vol. 16, (2)
Carlsen, Hanne Krage; Oudin, Anna; Steingrimsson, Steinn; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2019, Vol. 16, (24)
Flanagan, Erin; Stroh, Emilie; Oudin, Anna; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2019, Vol. 71, (3) : 733-740
Oudin, Anna; Andersson, John; Sundström, Anna; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2022 till 31 december 2024
1 januari 2016 till 31 december 2022
1 januari 2016 till 31 december 2019