"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-08 Uppdaterad: 2023-09-25, 13:59

Nybliven lektor brinner för reumatologisk forskning

PORTRÄTT I dagarna anställs Anna Södergren som universitetslektor på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Hon är specialistläkare inom reumatologi och disputerade 2008 med en avhandling som syftade att klargöra vilka mekanismer som ligger bakom sambandet mellan kronisk ledgångsreumatism och hjärt- kärlsjukdom.

Text: Kristina Lindblom
Bild: Mattias Pettersson

Anna är uppväxt i Borlänge och flyttade till Umeå 1997 för att påbörja studier till läkare. Under studietiden påbörjade hon forska vid reumatologiska kliniken i Umeå. Hon trivdes mycket bra både med Umeå och ämnet och doktorerade med en avhandling som hade titeln Etiologiska, patogenetiska och epidemiologiska aspekter på kardiovaskulär sjukdom vid reumatoid artrit.

Sedan fyra år är hon specialistläkare i reumatologi. Parallellt med det kliniska arbetet har hon fortsatt med sin forskning och är sedan 2018 associerad forskare vid WCMM (Wallenberg centrum för molekylär medicin).

Grattis till den nya tjänsten som universitetslektor. Är undervisning något du drömt om att arbeta med länge eller är det det berömda ”bananskalet” som fått dig in på det spåret? 
- Tack! Undervisning och handledning är något av det jag tycker är roligast. Jag har sedan flera år tillbaka engagerat mig bl.a. T10-projekt (termin 10), KLUM (Klinisk utvärdering och mätmetoder) och PU (Professionell utveckling) på läkarprogrammet i den mån jag haft möjlighet.
När sedan möjligheten att ansöka ett lektorat öppnade sig, tvekade jag inte att ta den.

Vad ska du undervisa inom för områden?
- Min primära undervisning kommer att vara i reumatologi vid läkarprogrammet men även vid andra universitetsutbildningar.

Utöver undervisning och klinisk verksamhet forskar du också. Vad arbetar du med just nu?
- Syftet med mina pågående studier är att studera den inflammatoriska process som ligger bakom utveckling av ateroskleros (åderförkalkning) hos patienter med inflammatorisk reumatologisk sjukdom. Detta genom att undersöka epidemiologin bakom, sjukdomshistoriska faktorer för och utfallet efter kardiovaskulär sjukdom (hjärt-kärlsjukdom). Dessa studier kan öka möjligheten till förebyggande av kardiovaskulär sjukdom och därmed minskat lidande och ökad livskvalitet hos dessa patienter. Dessutom bidrar det till kunskapen om underliggande sjukdomshistoria vid ateroskleros i den allmänna befolkningen.

Just nu är mycket satt på paus p.g.a. coronapandemin, bland annat en studie om lungsjukdom hos patienter med RA, där vi hade siktat på att inkludera färdigt före denna sommar.
Syftet med den studien är dels att se vilken typ av lungförändringar dessa patienter får, samt försöka förstå bättre varför de får lungförändringar i så stor utsträckning.

Jag håller också som bäst på att planera för en 22-årsuppföljning av en grupp patienter med RA (reumatoid artrit - ledgångsreumatism).
Undersökningen av förekomst och progression av ateroskleros hos dessa patienter baserade jag stora delar av min avhandling på och nu planeras ett nytt doktorandarbete som till stora delar baseras på denna 22-årsuppföljning.

Fakta om reumatologi

Ateroskleros (åderförkalkning) har blivit alltmer känd som en inflammatorisk sjukdom där utvecklingen av aterosklerotiska plack har flera likheter med den inflammatoriska och immunologiska processen vid reumatologiska sjukdomar.

Inflammatoriska reumatologiska sjukdomar uppträder hos flera procent av befolkningen. Reumatoid artrit (ledgångsreumatism, RA) är den vanligaste, med en prevalens på 0,5-1%. För spondartriter, som bland annat innefattar ankyloserande spondylit (ryggreumatisk sjukdom, AS), beräknas prevalensen vara omkring 0,5% för varje sjukdom.

Idag är en ökad förekomst av ateroskleros och kardiovaskulär sjukdom hos patienter med reumatologiska sjukdomar välkänd. Hur utvecklingen skiljer sig från den i den allmänna befolkningen har inte fastställts.

 

Vad är det som driver dig i ditt arbete?
- En stor nyfikenhet. Jag vill veta varför och kunna sätta kunskap i ett sammanhang som gärna går att förklara med grundläggande kunskaper. Jag drivs också mycket av att få göra det jag tycker är roligt, och helst lagom utmanande. 

Jag tror att det är klokt att fokusera på det som är roligt och givande.

Har du något drömprojekt som du vill förverkliga?
- Just nu har jag mest siktet inställt på att få bidra till undervisningen i reumatologi, och få ta del av dess utveckling i de utmaningar läkarutbildningen står inför. På sikt skulle jag gärna också bidra till att ytterligare lyfta uppmärksamheten för reumatologiska sjukdomar och då särskilt reumatologisk forskning till allmänheten.

Jag drömmer som alltid så här års om att få göra en längre fjällvandring under sommaren. I år skalar jag ner drömmen till att det kanske blir ett antal tältnätter i lågland – men det innebär å andra sidan att bägge barnen mycket enklare kan följa med.

Vad gör du annars när du är ledig?
- Mina två barn brinner jag ju såklart för. Mycket tid ägnar jag dem - i smått och stort. Annars utövar jag gärna fysisk aktivitet, helst i naturen men IKSU går också bra. Dans i olika former har också alltid varit något som lockat.

Vilken bok ligger just nu på ditt nattygsbord?
- Just nu läser jag Vid nattens ände av Jan-Philipp Sendker, en bok som utspelar sig i dagens Kina. Jag läser gärna böcker som tillför något perspektiv på livet, mänskligheten eller världen. Men jag ogillar att bli rädd av böcker så deckare och thrillers undviker jag.

Har du en okänd färdighet – något du är bra på?
- Hmmm, många av mina färdigheter är nog okända även för mig. Men jag är inte rädd för att ge mig på ny teknik eller prova nya saker som gärna får utmana de fysiska eller intellektuella gränser jag tror mig ha.

Snabba fakta

Titel Specialistläkare, universitetslektor
Ålder 42 år
Antal år på Umeå universitet Bedrivit forskning sedan år 2000 på olika nivåer, men anställd sedan en dag
Favoritmat Vällagad fisk med goda tillbehör
Bästa egenskap Nyfiken och engagerad
Gör mig glad Att få dela ett gemensamt intresse med någon, och så mina barn såklart
Gör mig arg Orättvisor, missunnsamhet
Favoritcitat
Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

 

Kontaktinformation

Anna Södergren
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 20