"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-11

Rektorer har betydelse för framgångsrika skolor

PORTRÄTT Helene Ärlestig, professor i utbildningsledarskap, fokuserar på hur aktörer i olika ledarpositioner bidrar till elevers lärande och skolutveckling. Kommunikation, relationer och interaktion är viktiga utgångspunkter för att förstå ledarskapets betydelse i skolan såväl i Sverige som internationellt.

Bild: Mattias Pettersson

Skolans ledarskap berör många elever, föräldrar och lärare. Varför vissa skolor lyckas bättre än andra beror bland annat på hur skolorna styrs och organiseras. Kunskap om rektorernas ledarskap och deras arbete med lärande, undervisning, samt organisationens kultur och struktur, är viktigt för att förstå skolors resultat och utveckling.

I dagens samhälle med ett högt förändringstryck och förändringsvilja visar forskning att stabilitet och goda relationer är viktiga för att skapa framgångsrika skolor. Rektorsrollen innehåller många arbetsuppgifter där det pedagogiska ledarskapet förväntas ta en stor plats. Det är viktigt att följa hur rollen och förutsättningarna ändras i och med att skolans uppdrag och organisation förändras.

Helene Ärlestigs forskning fokuserar på hur aktörer i olika ledarpositioner bidrar till elevers lärande och skolutveckling. Kommunikation, relationer och interaktion är viktiga utgångspunkter för att förstå ledarskapets betydelse i skolan såväl i Sverige som internationellt.

År 2019 installerades Helene Ärlestig som professor i utbildningsledarskap vid Umeå universitet.

Om Helene Ärlestigs forskning

Biografi

Helene Ärlestig föddes 1961 i Tavelsjö utanför Umeå. Hon tog sin fritidspedagogexamen i Härnösand 2003. Efter att ha arbetat som rektor i grundskolan, och rektorsutbildare, disputerade hon 2008 på en avhandling i pedagogik. Helene Ärlestig blev docent i pedagogik 2014.

Hon är engagerad i praktiknära forskning om skolans ledarskap, och har arbetat mycket med undervisning och utveckling av det nationella rektorsprogrammet. Hon är sedan 2017 föreståndare för Centrum för skolledarutveckling.

Läs mer eller kontakta Helene Ärlestig