"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-07 Uppdaterad: 2024-01-26, 13:42

Socialt intelligenta system i samarbete med människan

PORTRÄTT Helena Lindgren koordinerar Umeå universitets strategiska arbete med de stora satsningar som görs inom AI-området i Sverige. Forskningen i Umeå är inriktad mot intelligenta system som ska kunna samarbeta med och vara till nytta för människor i olika sammanhang, vilket innefattar både etiska och tekniska aspekter som påverkar människors vardag och hela samhället.

Bild: Mattias Pettersson, Foto: Mattias Pettersson

Artificiellt intelligenta datorsystem utformas så att de kan lära, resonera och fatta beslut på liknande sätt som människan gör. För att intelligenta system dessutom ska kunna samarbeta med människor på ett meningsfullt sätt i olika aktiviteter, tolka beteenden och anpassa sig till sociala situationer behöver system även social intelligens. Helena Lindgrens forskning innefattar teorier, metoder och algoritmer för att möjliggöra detta.

Helena Lindgren intresserar sig särskilt för hur teorier och modeller för hur människan motiveras, värderar aktivitet, resonerar och fattar beslut om aktivitet, kan integreras i system. Detta för att systemen ska bli mer användbara som personligt anpassat stöd i vardagen. Sådana AI-metoder kan användas för att generera stöd för att exempelvis förbättra hälsa, eller som stöd för professionella i kliniska situationer inom hälso- och sjukvården.

Beslutsstöd för demensdiagnostik är ett resultat av Helena Lindgrens forskning, och pågående forskning syftar bland annat till att utveckla personanpassat stöd för patienter och personal under rehabilitering av stressjukdomar.

År 2019 installerades Helena Lindgren som professor i datavetenskap vid Umeå universitet.

Om Helena Lindgrens forskning

Biografi

Helena Lindgren föddes 1967 i Södertälje. 1990 tog hon examen som arbetsterapeut och 2002 i data- vetenskap. Hon disputerade i data-vetenskap 2007, inom området kun-skapsrepresentation och interaktivt resonerande med stöd av kliniska beslutsstödsystem.

Hon har förenat klinisk expertis med forskning inom artificiell intelligens (AI) vid Umeå universitet, för vilken hon erhöll Nordeas vetenskapliga pris 2018. Hon är ledamot i SAIS, svenska AI- sällskapets styrelse och i program-kommittén för WASP-AI/MLX.

Läs mer eller kontakta Helena Lindgren