Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-13

Språk och skrivande som demokratiska redskap

PORTRÄTT Eva Lindgrens forskning har i huvudsak fokuserat på flerspråkighet och skrivande. I en stor europeisk studie visade hon att språk i såväl elevers som föräldrars vardag och språks släktskap kan kopplas till yngre barns språkutveckling.

Språks betydelse för varandra slogs också fast i en studie där gymnasie-elever som läste modersmål fick högre betyg i moderna språk än övriga. I flera studier har hon utforskat barns och ungas skrivande på svenska, engelska och samiska och funnit att det egna sättet att uttrycka sig slår igenom oavsett vilket språk man använder.

Eva Lindgren har också intresserat sig för språkets och skrivandets betydelse som redskap för att förstå och påverka samhället. I läroplanen för sameskolan påvisades inkonsekvenser vad gäller möjligheter att utveckla tvåspråkighet i samiska och svenska och i en jämförande internationell studie återfanns en syn på skrivande som en färdighet, en process eller som genrer snarare än som red-skap för att göra sin egen röst hörd.

Frågor om alla barns möjlighet att utveckla språk och skrivande kommer att driva Lindgrens forskning i många år framåt.

Om Eva Lindgrens forskning

Biografi

Eva Lindgren föddes 1964 i Lagan i Småland. Efter ämneslärarutbild-ning i musik och engelska arbetade hon som lärare. Under den tiden grundlades intresset för undervisning och lärande, något som följt henne sedan dess.

Efter disputationen 2005 var hon under fem år forskningssekreterare och senare kanslichef vid lärarutbildningen i Umeå, men har sedan 2010 arbetat nästan uteslutande med forskning och handledning i språkdidaktik i olika nationella och internationella sammanhang.

Läs mer om eller kontakta Eva Lindgren