"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Publicerad: 2019-02-19 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:08

Stigande temperaturer ökar ohälsan

REPORTAGE Hjärt-kärlsjukdom, luftvägssjukdom, infektionssjukdomar och psykisk ohälsa är exempel på några av de hälsoproblem som har samband med klimatförändringen i Europa. Det konstaterar Maria Nilsson, docent vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Enligt Maria Nilsson är ohälsa på grund av klimatförändringen något vi ser redan i dag, också hos oss i Sverige och Europa.

- Världen blir varmare och perioder av extremväder blir allt vanligare. Forskning på hälsokonsekvenserna har bedrivits i många år men effekterna framstår nu som mycket allvarligare än vad man tidigare har förstått, säger hon.

Maria Nilsson och hennes kollegor arbetar med forskning på hälsoeffekterna av klimatförändringen men också om hur mer hälsosamma samhällen och beteendeförändringar kan ha en positiv effekt på såväl människors hälsa som vårt klimat. Maria Nilsson ingår även i en europeisk expertgrupp, tillsatt av de Europeiska vetenskapsakademierna, som ska förse beslutsfattare inom EU och medlemsländerna med oberoende vetenskaplig information om klimatförändringar och hälsa.

Den rapport som gruppen nu arbetar med ger en på många sätt dyster bild. Klimatförändringen har både direkta och indirekta effekter på hälsa och till de mer sårbara hör äldre och personer som har kroniska sjukdomar. Hjärt-kärlsjukdom, infektionssjukdomar, njursjukdom, lung- och luftvägssjukdomar är sjukdomar som kan utvecklas och öka i samband med klimatförändringen. Torka riskerar att påverka vattentillgång och livsmedelsförsörjning. Extrema väderhändelser som översvämningar kan leda till psykisk ohälsa.

Trots att Maria Nilsson bokstavligen lever med konsekvenserna av klimatförändringarna och anser att det är viktigt att kunskaperna når ut så är hon noga med att inte förmedla hopplöshet.

- Det är oerhört viktigt att inte förlora hoppet. Vi måste förstå allvaret men samtidigt använda forskningsresultaten för att agera rätt. För att hejda klimatförändringarna så måste utsläppen minska kraftigt och snabbt och våra samhällen göras motståndskraftiga för de effekter som redan finns för att skydda människors hälsa. Men vi löser inte klimatproblemen enbart på individnivå. Det krävs omfattande och internationella politiska beslut för en snabb övergång till en fossilfri framtid, säger Maria Nilsson.

Sjukdom och ohälsa som kan öka av klimatförändringen i Europa

Hjärt-kärlsjukdom
Lung- och luftvägssjukdom
Njursjukdom
Infektioner
Psykisk ohälsa

Text: Mattias Mitz
Toppbild: Mostphotos

Denna artikel publicerades i magasinet Tänk nr 1 2019.

Kunskapsnoden 2019

Maria Nilsson: Hälsa som drivkraft i ett föränderligt klimat