"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå är en del av Arktis

Bild: Malin Grönborg

Publicerad: 2018-07-02

REPORTAGE I Sverige har vi haft en tendens till att vilja ställa oss vid sidan av den arktiska regionen, men det håller på att ändras. Numera räknas både Norrbotten och Västerbotten in i svenska Arktis, vilket gör att Umeå universitet får lättare att nationellt hävda sig som Sveriges arktiska universitet.

Vad är Arktis? Frågan är knepigare än den kan verka eftersom den snarare handlar om politik än om vetenskap. Det menar Dieter Müller som är professor i kulturgeografi och vicerektor vid Umeå universitet.

Vi kan som akademiker ha idéer om vad Arktis är, men det är ju så att många andra har idéer om det också. Och de kommer att använda de idéerna helt oberoende av vad vi säger.

För många av de nordligaste länderna i världen är frågan om Arktis gränser förknippad med ett geopolitiskt spel om naturtillgångar, transportvägar och klimat. De två supermakterna i sammanhanget är Ryssland och Kanada.

– I Kanada finns det en stark idé i om att man vill hävda sig som ett arktiskt land, säger Dieter Müller.

Vårt grannland i öster är ett mer närliggande exempel. I Finland är den officiella linjen att hela landets yta ligger i Arktis. Sverige har inte alls bejakat det arktiska på samma sätt, menar Dieter Müller:

– I Sverige har det funnits ett ganska stort ointresse för att ge sig in i det arktiska samarbetet. En orsak till det tror jag är arvet från folkhemsprojektet, en idé om att förhållanden ska vara likadana i hela landet. Då har man inte plats för ett arktiskt perspektiv.

I Sverige har vi länge betraktat Polcirkeln som en avgränsning av det arktiska området. Men enligt Peter Sköld, professor i historia och föreståndare för det arktiska forskningscentrumet Arcum, har även Sverige gått mot vidare gränsdragning.

– I dag arbetar Utrikesdepartementet med en definition av det svenska Arktis som innefattar Norrbottens län, Västerbottens län och fjällkedjan, säger Peter Sköld.

– Att vidga bilden av Arktis är en fråga som länge har legat högt upp på agendan för Arcum. Det här är ett steg som stärker den svenska arktiska identiteten.

Förändringen av policy innebär att Umeå universitet numera med lätthet kan hävda sig som Sveriges arktiska universitet. Även om detta, som Dieter Müller påpekar, länge har varit en självklarhet ur det internationella perspektivet:

– Umeå universitet är ett väldigt viktigt arktiskt universitet på så vis att vi erkänns som en viktig nod för den här typen av forskning.

– Så på ett sätt kanske vi inte behöver profilera oss särskilt hårt som ett arktiskt universitet överhuvudtaget – eftersom vi redan är det i kraft av forskningen som bedrivs här, säger Dieter Müller.

Text: Jonas Lidström
Foto: Malin Grönborg

Denna artikel publicerades i magasinet Tänk nr 1 2017.